Mange internasjonale storbyer opplevde stor utflytting i fjor. Byer som Stockholm, Tokyo og Melbourne har rapportert om rekordutflytting, og også fra New York, Chicago, Paris, New Dehli, Istanbul og en rekke britiske byer meldes det svært høy utflytting. Den samme utviklingen ser vi i Oslo.

At folk flyttet ut fra byene i 2020 kan ha mange årsaker. Noen har kanskje ønsket å komme bort fra høyt smittetrykk i byene, og mindre sosialt liv og kulturaktiviteter har nok gjort byene mindre attraktive å bo i.

Nedstengningene medførte også at mange mistet jobben eller ble permittert, og derfor ikke trengte å bo i byen på grunn av jobben. I tillegg økte mulighetene for hjemmekontor kraftig, så det ble mulig å ha en jobb i byen og bo et helt annet sted.

Med hjemmekontor kan det også bli behov for større bolig for å få plass til kontoret, noe det er lettere å få råd til om man flytter ut av byen.

Årsakene til at folk flyttet fra Oslo, kan gi en pekepinn på om de vil komme tilbake nå som byen begynner å åpne opp igjen.

Hvis det var smittesituasjonen eller at man mistet jobben, er det større sannsynlighet for at man kommer tilbake når smitten er borte og jobben er der igjen.

To av tre som flytter på seg, drar i all hovedsak til Viken-området. Andre fylker som peker seg ut er Vestfold, Telemark og Innlandet, altså andre deler av Østlandet.

Mange av hjemmekontor-utflyttere som nå har bosatt seg ikke så langt fra hovedstaden, vil nok kunne kombinere hjemmekontor med noen arbeidsdager i uka på kontor i Oslo.

Yrkene gir pekepinn på om folk kommer tilbake

Hvem blir, og hvem kommer tilbake? En måte å undersøke dette på, er å se på yrkene til de som flyttet ut. Noen yrker – som for eksempel innen IKT - har store muligheter for hjemmekontor, mens andre yrker – som håndverkere og renholdsarbeidere – ikke like enkelt kan jobbe hjemmefra.

Og noen yrker – som innen salg og servering – ble langt hardere rammet av nedstengningene i Oslo enn andre yrker.

For håndverkere og renholdere var det nesten ingen endring i utflyttingen, som vist mot høyre i figuren. Dette er yrker som i liten grad har mulighet for hjemmekontor.

Stor økning innen disse yrkene

På den andre siden var det en tydelig økning for typiske hjemmekontor-yrker som IKT-rådgivere, realister, sivilingeniører, IKT-teknikere, samt juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker.

Det var også en økning innen salgsyrker og blant kokker, servitører, bartendere og frisører – yrker der mange mistet jobben eller ble permittert. Men økningen i disse gruppene var ikke like stor som økningen i yrkesgruppene der mulighetene for hjemmekontor er store.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Figuren viser også noe økning i utflyttingen for sykepleiere og lærere. Dette siste er litt overraskende, siden de verken har stor mulighet for hjemmekontor eller i stor grad mistet jobbene under pandemien. En mulig forklaring på denne økningen kan være at sykepleiere og lærere trengs overalt, og at de derfor lettere kan bli med ut av Oslo hvis de for eksempel har en partner som har fått muligheter for hjemmekontor.

Til sammen tyder dette på at relativt mange av de som flyttet fra Oslo i 2020 ikke kommer til å flytte tilbake med det første, dersom mulighetene for hjemmekontor fortsetter etter pandemien.