Den siste uka har magasinfyllingen i Maridalsvannet ligget på 66 prosent. Det er rekordlavt. I et normalår ville magasinfyllingen vært på 88 prosent på denne tiden av året.

Samtidig er det 6,5 prosent over den kritiske grensa på 59 prosent, hvor Oslo kommune ville gått over til aksjonsnivå to.

Per i dag er vi stadig på aksjonsnivå en, slik det har vært siden januar.

– Hvis det blir veldig varmt og tørt framover nå, så vil vi nå det neste tiltaksnivået i midten av september. Får vi litt nedbør vil det dra enda lenger ut i tid. Det er umulig å si, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten, til Avisa Oslo.

Ifølge Hult gikk vannstanden raskt nedover i tørkeperioden i vår, men har vært rimelig stabil gjennom sommeren fordi det har vært mer nedbør.

– Det er et godt stykke opp til normalnivå nå, men det har heller ikke vært veldig skjerpende, sier han.

To grunner

Det er hovedsakelig to grunner til at vannforsyningen ikke er mer kritisk på nåværende tidspunkt, ifølge Hult:

– Det ene er at vi i sommer har fått mer nedbør. Det andre er at vi i snitt har brukt mindre vann enn vi pleier å gjøre, helt siden kommunen gikk ut med oppfordringen om å spare på vann i starten av mai. Det vil jeg berømme både enkeltpersoner og næringslivet for.

Hult mener det er helt essensielt at Oslofolk fortsetter å være påpasselige med vannbruken.

– Det folk gjør, det nytter. Hadde ikke folk gjort det, hadde vi vært mye nærmere. Jeg vil oppfordre til å fortsette med det.

Trenger nedbør i Marka

Synker nivået på fyllingsgraden til Maridalsvannet ned til 59 prosent iverksettes aksjonsnivå to.

Det innebærer blant annet full stopp av kommunalt vann til vanning, vannfyllerier, fontener og lignende.

I tillegg vil:

  • Vannføringen i Akerselva blir redusert til 750 liter i sekundet.
  • Søke NVE og varsle Statsforvalteren om regulering av magasiner under laveste regulerte vannstand.
  • Søke NVE om anledning til å redusere vannføring i Akerselva helt ned til 250 liter i sekundet.
  • Stoppe eventuell tapping av vann fra Elvåga til Fri-Elvåga

– Hvor alvorlig er situasjonen nå?

– Det er samme alvorlighetsgrad som det har vært. Det er alvorlig, men ikke kritisk. Så er vi avhengige av at vi i tiden framover får nedbør og at folk fortetter å være nøye med vannbruk, sier Hult.

Han legger til:

– Vi vil jo ha nedbør nedover i marka. De store skyllene nede i byen skaper egentlig kun trøbbel avløpssystem og kjellere. Vi vil ha nedbør godt utover i marka slik at vi kan få fylt de store vannmagasinene.

LES OGSÅ: