Veksten i Oslo er historisk sterk, ifølge Eiendom Norge.

– Normalt synker leieprisene i årets siste kvartal, men i år steg de, sier administrerende direktør, Henning Lauridsen, i en pressemelding.

Det siste året har Oslos leieprisutvikling vært på 6,5 prosent.

For en utleiebolig til 10.000 kroner i året, tilsvarer dette en årlig prisøkning på 7.800 kroner.

Tror prisveksten fortsetter

Men hovedstaden er ikke unik: Økningen gjelder for samtlige storbyer i Norge, med et samlet tall for økning i husleie på 7,5 prosent i 2022.

– Vi venter at veksten i leieprisene vil fortsette, fordi den høyere renten ennå ikke er priset inn i boligmarkedet. Forholdet mellom boligprisene og utleieprisene vil nå finne en ny likevekt. Når husleie også inngår i konsumprisindeksen er det ikke utenkelig at disse også kan drive hverandre gjensidig, sier Lauridsen.

Derfor øker den

– Den sterke veksten i leieprisene vi har sett tidligere i 2022 fortsetter. Gjennom 2022 har inflasjonen endret takt både i Norge og internasjonalt, og det er naturlig at dette også virker inn på utleieprisene, sier Lauridsen i Eiendom Norge, og fortsetter:

– Inflasjon skal møtes med høyere rente som gir høyere avkastningskrav og utgifter for utleierne. Dessuten gir husleieloven utleier rett til å justere husleien etter konsumprisindeksen. Når inflasjon nå er tilbake i økonomien er sannsynlig at mange benytter anledningen til å justere husleien deretter.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal 2022 er 2891. Av disse var 1492 i Oslo.

– Ut av pandemiene var tilbudet av utleieboliger i Norge historisk lavt. Det derfor positivt å konstatere at tilbudet nå nærmer seg et normalt nivå, sier han.

Per 13. januar er det 2.053 utleieobjekter i Oslo, ifølge tall fra Finn.no.

Les også

Elizabeth sto fram som fattig i Oslo, og fikk uventet hjelp. Men ett år seinere er motløsheten tilbake