– Det aller siste vi trenger er mer importsmitte, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under dagens pressekonferanse om korona-situasjonen i Oslo.

Johansens utspill kommer en snau uke etter at regjeringen presenterte plan for gradvis gjenåpning. Trinn to i planen innebærer lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

I går skrev VG at også at regjeringen også vil utvide den søknadsbaserte innreiseordningen, som nå vil inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene.

– Dette er utenlandsk arbeidskraft som skal gjøre «Tapet av verdiskapning og jobber minst mulig», sa Johansen.

Frykter utvidelse

Her viste Johansen til hvordan statsminister Erna Solberg (H) ble sitert av NRK for en uke siden. Selv frykter imidlertid byrådslederen at den utvidede ordningen kan få konsekvenser.

– Dette høres ut som en ordning som kan favne svært mange arbeidsinnvandrere til Norge. Da blir vi i Oslo urolige. Vi tåler ikke at det igjen skal åpnes ukritisk for arbeidsinnvandring til Norge når vi akkurat har slått ned enda en smittebølge, sa Raymond Johansen under dagens pressekonferanse.

Deretter ba Johansen Solberg-regjeringen om forsikring om at ordningen ikke vil bli problematisk.

– Jeg håper at regjeringen kan gi klare svar på at den er så snever at den ikke skaper økt frykt for importsmitte.

Næringsminister Iselin Nybø (V) avviser at ordningen vil omfange mange arbeidsinnvandrere og understreker at regjeringen ikke ville gjennomført endringen hvis ikke det var forsvarlig. Avisa Oslo kommer tilbake med mer.

- Litt flere helt nødvendige folk

Da Avisa Oslo snakket med statsminister Erna Solberg senere samme dag, kommenterte hun følgende angående Johansens frykt for økt importsmitte grunnet endringene:

– At Oslos byråd er redde for at forskjellige bransjer kan få inn litt flere helt nødvendige folk … Vi snakker her om at for eksempel kultursektoren kan få den skuespilleren eller dirigenten de trenger, men de må jo være under strenge karanteneforhold når de kommer inn til landet, understreket Erna Solberg.

Se hele intervjuet med Solberg her:

Regjeringens gjenåpningsplan for landet

I trinn 1 vil blant annet disse tiltakene bli vurdert for lettelse:

 • Inntil 5 gjester i private hjem.
 • Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.
 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i fotball.

I trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. De vil fortsatt anbefale at utendørs aktiviteter og arrangementer foregår utendørs. Det inkluderer blant annet:

 • Åpning for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.
 • Skjenketiden utvides til klokken 24, og kravet om matservering fjernes.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS- området og tredjeland.

Slik det ser ut nå, kan dette trinnet ifølge statsministeren tidligst komme i andre halvdel av mai.

I trinn 3 vil regjeringen vurdere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles. Det inkluderer blant annet:

 • At det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.
 • Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.
 • Flest mulig bør jobbe på hjemmekontor.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, ifølge Solberg.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter.

Det kan også være aktuelt med innreiserestriksjoner og krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder.