– Jeg er glad for at byggingen nå kan komme i gang uten mer forsinkelser, sier museumsdirektør Håkon Glørstad til NRK.

Ifølge kanalen får det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy 700 millioner kroner i tilskudd. Men regjeringen har gått for en nedskalert versjon av de opprinnelige planene.

Totalkostnaden er nå anslått å ende på 3,1 milliarder kroner.

Museumsdirektøren sier til NRK at tilskuddet likevel kommer med blandede følelser, fordi regjeringen har valgt å gå for et kompromiss.

Bedt om å kutte

Tilskuddet på 700 millioner kroner kommer bare en drøy måned etter Vikingtidsmuseet fikk beskjed om at de måtte kutte i budsjettet med én milliard.

Men nå gjør altså regjeringen en helomvending.

Kunnskapsminister Ola Borten Moe (Sp) forklarer økningen av midlene til museet slik:

– Vi har nå gjort en totalvurdering der alternativet ville vært å rykke tilbake til start og starte prosjektet på nytt. Da ville vi tapt både verdifull tid og ressursene som allerede er lagt inn i planene, sier Moe til NRK.

– Vi er glade

Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy hadde opprinnelig en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. Men tidligere i år ble det klart at budsjettet allerede var sprengt med en hel milliard – før byggestart.

– Vi er glade for Regjeringens beslutning, som sørger for at arbeidet kan fortsette uten forsinkelser. Samtidig innebærer vedtaket kutt i forhold til det bygget som ble vedtatt av Stortinget. Kuttene rammer først og fremst barn, unge, skoleklasser og det nasjonale publikum, sier rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen i en pressemelding.

Han mener det positive med beslutningen er at det ikke medfører noen irreversible kutt.

– Dermed kan vi fortsette arbeidet med å realisere Vikingtidsmuseet i tråd med opprinnelig plan. Det er svært viktig at vi får maksimalt ut av midlene som er stilt til rådighet. Det ligger nå et stort ansvar hos KD og Statsbygg for meget høy kvalitet i eier- og prosjektstyringen. En av anbefalingene fra både Concreto og i Holte-rapporten var nettopp å innføre et prosjektstyre med tett oppfølging, for en strammere styring. UiO tar gjerne en sterkere rolle her, sier Stølen.

Den justerte rammen medfører en kutt på anslagsvis 300 millioner kroner.

Jobber for et fullverdig museum

– Det blir krevende. Samfunnsgevinsten av dette museet blir betydelig lavere om vi ikke klarer å hente de resterende 300 millioner kroner i Stortinget eller på annen måte.

Stølen sier at det også kan bli nødvendig å søke sponsorer om støtte.

– Vi ser mot både næringsliv og private, nasjonalt og internasjonalt. Vi gir oss ikke før vi kan tilby et fullverdig Vikingtidsmuseum som oppfyller alle samfunns- og effektmålene.

Stolte av å forvalte kulturarven

– Det er likevel viktig for meg å understreke at vi er glade for at Regjeringen viser med handling at de vil realisere bygget slik at vi kan ta vare på vikingtids-samlingen på ordentlig måte. UiO er stolte av å få lov å forvalte denne viktige kulturarven på vegne av hele nasjonen.

Også SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer positivt på nyheten:

– Veldig glad for at regjeringa så raskt snur og følger opp budsjettavtalen om Vikingtidsmuseet, skriver hun på Twitter onsdag ettermiddag.