Dette innebærer også at Ullevål sykehus legges ned.

– Det er nå avgjørende at Oslo universitetssykehus og Helse sør-øst sikres forutsigbarhet for å realisere planene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet på Gaustad, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

– Oslo universitetssykehus er det sykehuset i landet med de dårligste byggene – og det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning i Oslo, heter det videre.

Et stort flertall i Oslo kommunes bystyre har tidligere uttrykt motstand mot å legge ned Ullevål sykehus. Kun Høyre støttet nedleggelsen da Avisa Oslo hadde valgdebatt på Månefisken foran høstens valg.

Etter at Avisa Oslo kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet angående kritikken og påstander om at regjeringen har angrepet lokaldemokratiet i Oslo, svarer Kjerkol svarer ved å vise til statens «behov for forutsigbarhet» i planprosessene.

Hun viser også til behovet for å komme videre med utbyggingene av sykehus i Oslo.

– Når det er kjent at flertallet i bystyret i Oslo kommune i ikke vil godta planene for utbygging på Gaustad er det av tidsmessige og økonomiske hensyn hensiktsmessig at staten tar over planprosessen nå. Oslo kommune har tidligere støttet gjeldende utbyggingsplaner på de avgjørende tidspunktene i planleggingsprosessen, senest i 2018.

Byrådsledsleder Raymond Johansen har sagt at han prinsipielt er mot statlig regulering.

– På prinsipielt grunnlag er jeg mot statlig regulering og en sterk tilhenger av lokaldemokratiet, sa Johansen da Sp, Rødt og Frp spurte han om hvordan han så på en statlig overkjøring i Ullevål-saken.

Saken oppdateres.