(Oslodebatten)

Den nye nasjonale kompensasjonsordningen gir ikke støtte til bedrifter som går med overskudd. Det betyr at veldig mange bedrifter ikke får kompensasjon. Kombinasjonen av full skjenkestopp og null støtte setter tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Restauranter, hoteller og uteliv har jobbet beinhardt for å reise seg igjen. De har vært tøffe på kostnadene, omstilt seg og har klart å skape aktivitet og tjene penger de få månedene vi hadde et lite pusterom fra pandemien. Nå straffes de som klarte å få et lite overskudd, mens de som gikk med underskudd får støtte.

Særlig er situasjonen i Oslo alvorlig. For en hovedstad som lever av et pulserende uteliv og livlige restauranter, har dagens strenge tiltak og full skjenkestopp gitt grunnlag for stor frykt for permitteringer, omsetningstap og konkurser.

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse med 494 reiselivsrespondenter i desember, meldte fire av ti Oslo-bedrifter at de frykter for konkurs. Det er grunn til å tro at tallene har forverret seg siden undersøkelsen ble gjennomført - som var før nasjonal skjenkestopp ble innført.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

At en bedrift som har klart å kjempe seg opp igjen må tilbakebetale støtte hvis overskuddet er over 5000 kroner, er helt urimelig. Mange føler seg dolket i ryggen. Det kan virke som om politikerne ikke forstår hvilken enorm arbeidsinnsats bedriftene har lagt ned for å klare å skaffe seg et nødvendig overskudd for å opprettholde minimum drift, slik at de kan dekke utsatte vedlikeholdskostnader, lån og skyhøye strømutgifter.

Mange har klart å skaffe seg et lite overskudd fordi de vet at underskudd kan bety konkurs. Nå sitter de igjen med hele regningen for nedstengningen.

Kompensasjonsordningen har som mål å sikre arbeidsplasser og unngå at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs, men hva er egentlig regjeringens definisjon av en levedyktig bedrift, om den ikke skal kunne få ha et overskudd? Kompensasjonsordningen er ikke innrettet slik at den hjelper de som blir stengt ned nå, men gir kun støtte til de som går med underskudd hele året.

NHO og NHO Reiseliv er sterkt kritisk til ordningen slik regjeringen har lagt den fram. Vi mener at kompensasjonsordningen bør innrettes slik at den kompenserer bortfall av omsetning, og det bør gjelde uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd for året sett under ett. Med full skjenkestopp i hele landet er det desto viktigere å raskt få på plass en tilstrekkelig kompensasjonsordning som hjelper alle hardt rammede bedrifter.

Ved å innføre nasjonal skjenkestopp har myndighetene ofret reiselivsbedriftene for å bekjempe smitten. Hoteller, restauranter, kultur, uteliv og opplevelsesbedrifter har hatt det ekstremt tøft i snart to år med pandemi. Bedriftene blør, og konkursene har begynt å melde seg. Flere vil komme dersom ikke bedriftene får kompensasjon og skjenkestoppen oppheves umiddelbart.

Norge er det eneste landet i Europa der det å forby restauranter å servere vin til maten blir regnet som et effektivt smitteverntiltak. Det er på tide vi opptrer som et vanlig europeisk land og ikke har særnorske tiltak. Skjenkestoppen er særnorsk, den er ikke rasjonell og svært få smittetilfeller kan spores tilbake til serveringsbransjen. Nå forventer vi at regjeringen åpner for skjenking - i hvert fall frem til kl. 22.00. Hvis ikke frykter vi for enda flere konkurser og permitteringer de neste dagene.

Les flere debattinnlegg og følg Avisa Oslos nye debattside OsloDebatten

Les også

Da voksenlivet sto på trappene, stengte Norge ned. Jeg er redd for skjebnene vi etterlater

Les også

Viljen til å delta videre i dugnaden begynner å bli ekstremt svak

Les også

Ved midnatt tikker meldingen fra min nye flørt inn, og jeg innser at romantikken er død

Les også

Angrepet på vaktene er avskyelig. Hva sier eksperter på ytringsfrihet nå?