– Vi vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører. I dag presenterer vi de første forslagene om å stille flere og strengere seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser. Vi heier på de seriøse aktørene som det helt klart er flest av. Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fredag troppet han opp på Voldsløkka skole i Oslo for å lansere det regjeringen kaller Norgesmodellen. 

Denne går ut på at det skal stilles seriøsitetskrav til bedriftene staten kjøper inn tjenester fra. Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. 

Ligner Oslomodellen

For de som er kjent med Oslo kommunes anbudsprosesser kan Norgesmodellen høres kjent ut. Dette skyldes at den er svært lik Oslomodellen som kommunen har benyttet seg av når den har kjøpt inn varer og tjenester siden den ble vedtatt i 2017. 

– Jeg er veldig glad og stolt av at blant annet Oslomodellen har inspirert til Norgesmodellen, som Jan Christian sa i dag. Særlig viktig er hvordan vi behandler fagarbeiderne våre, fordi dette har direkte påvirkning på hvorvidt vi klarer å rekruttere elever til yrkesfag, sier stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam (Ap), som også var til stede på Voldsløkka i dag. 

Innføringen av Norgesmodellen skal skje i flere faser, og i første fase vil regjeringen stille følgende til bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen når staten fremover skal kjøpe varer og tjenester:

  • Betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • Lovlige tilknytningsformer i arbeid
  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • HMS-kort

Forslaget sendes på høring i dag. 

Vil ser på bedre oppfølging

Vestre forteller at neste fase av innføringen blir tiltak for å forbedre oppfølgingen av kontrakter.

– Hvis oppdragsgivere stiller strenge seriøsitetskrav, men ikke følger opp leverandørene, kan oppdragsgivere risikere å inngå kontrakter med useriøse leverandører. Derfor vil vi i neste omgang både se på tydeligere veiledning, bedre digitale virkemidler og sterkere kontrollmekanismer, sier han.

Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg som ble nedsatt 4. november har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.