– Det er sannsynlig at den nye omikronvarianten er mer smittsom enn deltavarianten. Erfaringen fra koronapandemien så langt er at virusvarianter med økt smittsomhet vil spre seg til alle land, inkludert til Norge. For å begrense og forsinke spredningen her i landet innfører vi derfor en rekke offensive tiltak, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding mandag.

De nye tiltakene er:

  • Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
  • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.
  • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
  • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Dette kommer i tillegg til innreisetiltakene regjeringen innførte natt til lørdag.

– Den nye virusvarianten understreker behovet for et høyt tempo i vaksineringen med første og andre dose til alle som ikke har fått dem, og oppfriskningsdose til dem som skal ha den. Vaksinearbeidet må prioriteres, sier Kjerkol.

500.000 vaksinert tre ganger

Til nå har under halvparten av dem som er 65 år og eldre, fått en tredje dose koronavaksine. Over en halv million personer er nå vaksinert tre ganger.

Helsemyndighetene har bedt kommunene få opp tempoet når det gjelder tredjedosevaksinering. Hvis ikke, rekker de ikke å vaksinere alle over 65 med en oppfriskningsdose før jul.

Men til nå har under halvparten, 47,6 prosent, fått en tredje dose, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som NTB har fått tilgang til.

– Kommunene er klar over at tredje dose til de eldre og første dose til de uvaksinerte voksne har høyeste prioritet nå. Både Folkehelseinstituttet og helseministeren har gitt klar beskjed om dette, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Tredjedosevaksinering er regnet som viktig for å kunne bremse et eventuelt utbrudd av den nye omikron-varianten.

I aldersgruppa 65-74 år har under én av tre, 30,7 prosent, fått en oppfriskningsdose av vaksinen.

I aldersgruppene 75–84 år og 85+ er andelen som har fått en tredje dose henholdsvis 69,7 og 67,3 prosent.

– Nølende

Trass i at det ikke er noen mangel på vaksiner, har oppslutningen om tredje dose vært litt mer nølende, ifølge Aavitsland.

– Men vi regner med at det ordner seg etter hvert. Kommunene har ganske god kapasitet til å vaksinere, men det varierer litt mellom kommuner, og det er krevende å skaffe personell, sier han.

Noen kommuner har også tatt ned sine store vaksinasjonssentre, men disse er nå rigget opp igjen, opplyser FHI-overlegen.

– Så skal vi huske at kommunene i oktober brukte mye ressurser på influensavaksinering med om lag 1,5 millioner doser, sier han.

FHI har kortet ned den anbefalte tiden mellom andre og tredje dose fra seks til fem måneder.

– Dermed skulle de aller fleste over 65 år være klar for tredje dose, sier Aavitsland.

Ifølge FHIs tall er i alt 541.222 personer registrert vaksinert med tredje dose.

Av disse er 459.767 personer 65 år eller eldre. Ifølge SSBs statistikk for 2021 utgjorde disse aldersgruppene i alt 965.742 personer.