– Staten og kommunene har stått sammen gjennom pandemien for å redusere de negative konsekvensene, og nå kan vi bli tvunget til å kutte i tilbudet fordi regjeringen trekker seg fra dugnaden. Det kan sette oss mange år tilbake i tid.

Det sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), etter å ha lest det reviderte nasjonalbudsjettet.

«Det anslås at differansen mellom økte kostnader og reduserte inntekter i perioden januar – juli vil kunne dekkes innenfor gjeldende bevilgning,» heter det i det budsjettet.

Gjeldende bevilgning er 1 480 mill. kroner, som ble gitt fylkeskommunene i Oslo og Viken i første halvår av 2022 for å kompensere for reduserte inntekter og økte kostnader som følge av pandemien.

Kompensasjonsordningen vil ikke bli videreført etter 1. juli 2022.

«Pandemien kan føre til endringer i reisemønstre også på lang sikt, og det er nødvendig at fylkeskommunene tilpasser kollektivtilbudet til en ny normal. Samferdselsdepartementet anser med dette anmodningsvedtaket som fulgt opp,» står det.

Kan føre til kutt

– For Oslo vil regjeringens forslag medføre en reduksjon i rutetilbudet på 12–14 prosent.

Det Ola Elvestuen (V), stortingsrepresentant for Oslo, til Avisa Oslo

– Dette er elendig miljø- og klimapolitikk, men først og fremst krise på alle som bruker kollektivtransporten, sier Elvestuen.

Elvestuen mener forslaget vil føre til dramatiske tilbudskutt i kollektivtilbudet i hovedstaden.

Også byråd Stav mener dette er «dramatiske og alvorlige» nyheter.

– Kollektivtransporten lider fortsatt etter pandemien, og Ruter har sagt at de trenger omtrent et år før reisemønsteret stabiliserer seg. Antallet kollektivreiser i Oslo er på kun 80 prosent sammenlignet med før pandemien, så det er ubegripelig for meg at de velger å kutte støtten så tidlig.

– I Oslo har vi brukt mye tid og penger på å bygge opp et av verdens beste kollektivsystemer, noe som gjør at veldig mange kan klare seg uten bil. Det er miljøet og vanlige folk som betaler prisen dersom kollektivtilbudet må kuttes. Et svekket kollektivtilbud vil gå aller hardest utover de som ikke har andre alternativer enn å reise med kollektivtransport.

Ruter, som driver kollektivtransporten i Oslo og Akershus, er ordknappe om nyhetene.

– Ruter registrerer de signalene som er kommet. Vi har som kjent sendt et varsel basert på våre prognoser om hvilken alvorlig situasjon vi kan komme til å stå overfor, sier pressekontakt Øystein Dahl Johansen.

LES OGSÅ: