Det viser et brev fra samferdselsdepartementet til de to fylkeskommunene, som eier kollektivselskapet Ruter. Departementet har tidligere regnet ut utbetalingene sine ut fra antatt inntektsbortfall. Nå har de sett utbetalingene sine ut fra regnskapstall.

Derfor gir regjeringen nå følgende utbetalinger til disse fylkeskommunene:

  • Oslo (13,6 millioner kroner)
  • Viken (42,8 millioner kroner)
  • Vestland (15,3 millioner kroner)
  • Nordland (5,1 millioner kroner)

Ifølge byrådsavdeling for samferdsels og miljø fikk Oslo og Viken, samt de andre aktuelle fylkene, opprinnelig for mye kollektivkompensasjon for 2021. Derfor avkortet regjeringen kompensasjonen for 2022.

Avkortingen var imidlertid for stor.

– Summen samferdselsdepartementet nå utbetaler er i tråd med hva Oslo og Viken har bedt om, skriver Oslos byrådsavdeling for miljø og samferdsel i en e-post da Avisa Oslo tar kontakt.