– Skal vi utjevne sosiale forskjeller, må barna med størst behov få tettere oppfølging. Derfor oppretter regjeringen nå et nytt øremerket tilskudd for å øke andelen barnehagelærere i barnehager i våre største byer. Flere barnehagelærere vil gjøre det lettere å skape bedre språkmiljøer i barnehagene, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen vil til høsten legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, som blant annet vil ha tiltak direkte rettet mot barnehager i levekårsutsatte områder.

Tilskuddet på 35 millioner er en start på denne strategien.

Oslo får mest

Pengene fordeles etter antall barnehagebarn i de levekårsutsatte områdene. Oslo får mest. Hele 30 av 35 millioner går til hovedstaden.

Kommune

Antall barn

Tilskudd

Oslo kommune

12 155

30 039 867 kr

Bergen kommune

714

1 764 580 kr

Stavanger kommune

664

1 641 010 kr

Drammen kommune

380

939 132 kr

Trondheim kommune

249

615 379 kr

Totalt

14 162

34 999 968 kr

Pengene skal primært gå til å øke andelen barnehagelærerårsverk i barnehagene. Det inkluderer å ansette flere nye barnehagelærere, men tilskuddet kan også gå til å erstatte assistenter med barnehagelærere.

Dersom det er vanskelig å rekruttere barnehagelærere, kan pengene brukes til å øke grunnbemanningen i barnehagen.