Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om en oppfriskningsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppen 85 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som prioriteres først. Deretter de fra 75-84 år, og deretter de på 65-74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Han sier han håper en tredje dose vil gi forlenget beskyttelse, og bedre beskyttelse mot nye koronavarianter.

Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Norge har tidligere åpnet for en tredje vaksinedose til folk med nedsatt immunforsvar.

FHI anbefalte regjeringen å tilby en boosterdose til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, med sannsynlig utvidelse ned til aldersgruppene 75–84 år og 65–74 år innen nær fremtid.

Alternativt mente de regjeringen bør anbefale boosterdose til alle fra 65 år og eldre, med samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon.

Ber kommunene prioritere fullvaksinering

Oppfriskningsdoser kan gis til eldre, men helseministeren ber kommunene prioritere å fullvaksinere innbyggerne.

– Det er viktig at kommunene først prioriterer å gi dose én til uvaksinerte og dose to til dem som bare har fått én dose. Deretter bør de prioritere å gi tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar, samt å vaksinere mot sesonginfluensa, sier Høie.

Han understreker samtidig at det bør gå én uke mellom koronavaksine og influensavaksine. Etter dette kan kommunene sette oppfriskningsdoser til sykehjemsbeboere og alle over 65 år.

Dette arbeidet vil trolig starte i månedsskiftet oktober/november, sier Høie.

Han sier også at personer som har fått Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson, vil få tilbud om ekstra dose med mRNA-vaksine.

Helseminister Bent Høie og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 14 tirsdag.

Norge bidrar med 31 millioner vaksinedoser til andre land

Høie lover at Norge skal fortsette å presse på for å få vaksinene ut i verden.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Så samtidig som vi fortsetter jobben med å beskytte vår egen befolkning, må vi fortsette innsatsen for at mennesker i andre land får tilgang til vaksiner, sier Høie.

Ifølge ham er en ny avtale på plass som gjør at Norge kan sende tre millioner doser med Janssen-vaksine gjennom samarbeidet Covax de neste månedene.

– Samlet tilsvarer vårt bidrag 31 millioner vaksinedoser til andre land, sier Høie.