I oversikten Avisa Oslo har fått tilgang til, kommer det fram at Oslo Sør-satsingen siden oppstarten i 2018 til sammen har brukt 27,5 millioner kroner på personalkostnader og eksterne konsulenttjenester.

Den sistnevnte kategorien står for 12 millioner av disse utgiftene.

Disse inkluderer store poster som 1,8 millioner kroner for to stedsanalyser av delbydelene Holmlia Syd og Bjørnerud gjort av Rambøll og AFI, men innbyggermedvirkning og mulighetsstudie for Holmliaparken (1,5 mill.).

Samtidig er det satt av drøyt 150.000 kroner til bilder og tekst i forbindelse med årsrapporten. Områdesatsningen har også brukt 285.000 kroner på NTBs fototjenester og 150.000 kroner på følgende post:

«Skilt, medvirkningsmøbel, medvirkningsrapport. Makers hub».

Bildebibliotek og involvering av ungdom

På spørsmål om bildeutgiftene på over 400.000, svarer Herdis Nundal, programleder for Oslo sør-satsingens nærmiljø-delprogram, at disse har gått til et nytt bildebibliotek.

Dette skal bidra til økt kjennskap til bydelens tjenester.

Det nye bildebibliotek skal også bidra til å skape økt stolthet og vise frem bydelens kvaliteter, sier Nundal.

Hva med 150.000 kroner til "Skilt, medvirkningsmøbel, medvirkningsrapport. Makers hub"?

– Vi er opptatt av at ungdom i bydelen er involvert i utviklingen av egne nabolag. Møbelet er både en sitteplass og en oppslagstavle som ble laget for og av ungdom, med mål om å skape lokalt engasjement for utviklingen av nærmiljøet generelt og parken spesielt. Oppslagstavlen har også vært viktig for å informere nabolaget om parken og arbeidet til satsingen. Kostnadene inkluderer arbeidet som er gjort for å få med ungdom i byggingen og materialer, svarer Herdis Nundal.

Uholdbart

Oslo Høyres skolepolitiker Mehmet Kaan Inan, som leder Søndre Nordstrand Høyre og vokste opp i bydelen, mener pengene kunne blitt brukt helt annerledes.

– Hvert år går det 15 millioner kroner til kommunikasjonsrådgivere og byråkrater. At penger som skulle gå til å redusere arbeidsledighet, redusere frafall i skolen og gjøre Søndre Nordstrand til et bedre sted heller brukes på konsulenttjenester er uholdbart, sier Kaan Inan.

Høyre-politikeren påpeker at satsningen har vart i fire år. Slik Inan ser det, har resultatene uteblitt.

– Vi som bor i bydel Søndre Nordstrand er lei av at ledende politikere kommer med gavepakker og masse penger som vi aldri ser eller opplever. Hvor er disse pengene? Jeg vil gjerne invitere byrådsleder Raymond Johansen og Hanna Marcussen (byråd for byutvikling. red. anm.) en tur til Mortensrud for å vise dem rundt og en kopp kaffe, sier Mehmet Kaan Inan.

Foreslår grep

Selv trekker Mehmet Kaan Inan fram mulige grep som:

  • Lønnstilskudd til lokale bedrifter for å få folk i arbeid og skape et lokalt næringsliv.
  • Oppussing av viktige møteplasser i området.
  • Ekstratimer i norsk og matte.

I Oslo sør-satsingen er det bydelen i samarbeid med befolkningen og lokalpolitikerne som spiller inn tiltak som de selv mener er nødvendige. Jeg har ingen planer om å overstyre deres lokale ønsker og behov, svarer imidlertid byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

Forsvarer satsingen

Marcussen er overrasket over at Høyres Inan hevder at folk ikke merker noe til satsningen.

– Jeg reagerer på Inans påstand om at mye av pengene brukes på «byråkrater». Disse ansatte, som gjerne jobber som bomiljøarbeidere og tjenesteutviklere eller prosjektledere, er ikke byråkrater. De er mye ute blant folk, bygger tillit i nabolagene og sørger for at etterlengtede prosjekter blir gjennomført, sier byråden.

Totalt er det blitt satt av drøyt 220 millioner kroner til Oslo Sør-satsingen siden 2018.

Selv framhever Marcussen nye og bedre tilbud ved Forandringshuset, barne- og ungdomssenteret på Holmlia og HUB Mortensrud. Hun sier at opprustning av eksisterende og nye møteplasser står sentralt i arbeidet i Oslo sør- satsingen. Det har blitt satt av oppgraderingsmidler til borettslag og sameiere, 10 mill. har gått til nytt ungdomsbibliotek på Deichman Holmlia og byråd Marcussen beskriver nye Asperuddumpa som «et flott aktivitetsområde».

– Samtidig må en huske på at to av Oslo sør-satsingens tre delprogrammer handler om å forbedre tjenestene og utvikle nye løsninger rettet mot oppvekst- og sysselsettingsfeltet. Det merkes nok lite av de som ikke bruker tjenestene selv, men de som nå får bedre og tettere oppfølging av sine barn med særskilte behov merker nok en forskjell, og det samme gjør de som vil få bedre hjelp til å komme seg ut i arbeidslivet, uttaler byråden.

Slik blir satsingen framover

Hvordan kommer de til å merke satsingen framover?

– De tydeligste endringene for «folk flest» vil være de fysiske, som to nye parker, det nye biblioteket med eget tilbud for barn og unge, oppgradering av bomiljøer og samlende aktiviteter i nabolagene. Ellers pågår det et stort kvalitetsutviklingsarbeid i barnehagene, som de som har små barn vil merke.

– Vi er også i gang med et spennende arbeid knyttet til å skape nye jobber for mennesker som mangler formell kompetanse, men som har masse annen kompetanse som kan brukes. Folk som bruker Nav sine tjenester generelt vil forhåpentligvis merke at utviklingsarbeidet fører til at de får bedre og mer skreddersydd hjelp, fortsetter byråden, som også påpeker at de planlegger ny fritidsklubb, bibliotek, skole og kulturskole på Mortensrud.