– Jeg synes det er lite tillitvekkende at referater er skrevet så lenge etter at møtene fant sted, og etter at bystyret fikk kjennskap til kostnadssprekken, sier Bjørg Sandkjær til Avisa Oslo.

Referatene Oslo Sps gruppeleder i bystyret snakker om er blant et stort antall dokumenter offentliggjort i forbindelse med Frps mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Mistillitsforslaget kommer etter at prosjektet med Oslos reservevannforsyning ble 5,2 milliarder kroner dyrere enn budsjettert.

Flere partier i bystyret har vært svært kritiske til at byråd Berg ikke informerte om kostnadsoverskridelsene før da revidert budsjett ble lagt fram den 20. mai. Dette til tross for at Vann og Avløpsetaten (VAV) først slo alarm om kostbare kontrakter den 18. desember 2020.

Referatdatoen fra det aktuelle møtet er satt til 31. mai – altså over et halvt år etter at møtet faktisk ble holdt og fem dager etter at byråd Berg ble kalt inn til høring.

– Hvordan har dette påvirket deres beslutning om mistillit?

– Det er en helhetsvurdering for vårt del, men det styrker ikke tilliten når man ser at det er skrevet referater fra viktige møter etter at opposisjonen begynte å stille spørsmål i saken, sier Sandkjær.

– Virker ikke som om det er gjort her

Møtet i desember konkluderte medat VAV skulle utarbeide en rapport som redegjorde for kostnadsutviklingen, en ny kostnadskalkyle, samt mulige tiltak for å kutte kostnader og veivalg videre. Det heter også at byrådsavdelingen mente at rapporten måtte underlegges ekstern kvalitetssikring dersom prosjektet ikke kunne gjennomføres innen øvre kostnadsramme.

Også et annet møte lagt fram for politikerne er datert den 31. mai.

I dette tilfellet er det snakk om et møte den 3. februar der representanter fra VAV fortalte om en ny øvre kostnadsramme, som var over to milliarder kroner høyere enn den opprinnelige.

«Etaten har vurdert flere alternativer for avlysning av konkurransen, men mener at en avlysning nå vil påføre prosjektet forsinkelser og ytterligere økte kostnader», heter det deretter i referatet.

– Før jeg gikk inn i politikken, forvaltet jeg offentlige anskaffelser. Selv om det var i mye mindre skala, ble vi drillet i at vi måtte ha dokumentasjon på alle viktige avgjørelser og «legge det på saken». Det vil si at det må gjøres skriftlig og journalføres underveis. Det virker ikke som om det er blitt gjort her, sier Sandkjær.

Avisa Oslo var tirsdag morgen i kontakt med byrådsavdeling for miljø og samferdsel for en kommentar. De fikk frist til klokken 11.00 med å svare, noe de ikke har gjort.