«Den russiske invasjonen av Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Oslo SV mener at det beste ville være en ny forsvarsallianse uten stormakter, men så lenge dette ikke er realistisk i overskuelig framtid, er medlemskap i NATO den mest troverdige garantien for norsk sikkerhet. Oslo SV ber partiet ta initiativ til en bred debatt om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fram mot nestelandsmøte. Landene i Europa må forplikte seg til samarbeid for fred og demokrati.»

Disse to setningene vil bli vedtatt som uttalelser fra Oslo SVs landsmøte, dersom redaksjonskomiteen får viljen sin.

De er begge foreslått lagt inn i en solidaritetserklæring til Ukraina – og fordømmelse av Russland – som årsmøtet i fylkeslaget skal ta stilling til i ettermiddag.

Enstemmig innstilling

I løpet av lørdagen var det debatt om de forskjellige uttalelsene som har blitt foreslått. Etter dette gikk redaksjonskomiteen – ledet av partiets gruppeleder i bystyret Ola Wolff Elvevold – sammen for å lage en innstilling til hvordan uttalelsene skulle utformes, basert på debatten.

– Nå har redaksjonskomiteen levert en enstemmig innstilling, men det er opp til årsmøtet å vedta hva Oslo SV mener, sier Elvevold til Avisa Oslo.

Han understreker at hvorvidt SV vil vedta Nato-uttalelsen slik redaksjonskomiteen har utformet den, ikke blir klart før det stemmes om i ettermiddag.

– Vårt forslag til vedtak er ikke en konklusjon med to streker under svaret, men en beskrivelse av situasjonen slik vi nå ser den, og i tillegg at partiet har en viktig debatt foran seg fram mot landsmøtet i 2023, sier han, og legger til:

– Dette er begynnelsen på den debatten, ikke slutten.

Åpnet for Nato-debatt i åpningstalen

Landsmøtet ble satt i gang på lørdag, og startet med en tale fra Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll. I åpningstalen ble debatt om Nato-medlemskap et tema.

– Selv om solidaritet er viktigst nå, så er det også helt naturlig at det blir debatt i partiet om sikkerhetspolitiske veivalg når situasjonen i Europa forandres så drastisk. Vi står overfor en stormakt og et diktatur som tar seg til rette gjennom brutalt overfall, sa hun.

Eidsvoll slo også fast at SVs historiske Nato-motstand er godt begrunnet, men la likevel til:

– Samtidig kommer vi ikke unna at med Putins angrepskrig har vi kommet til et nytt tidsskille, når verden forandrer seg skal vi diskutere hva slags politiske svar som trengs for tiden som kommer.