I et møte tirsdag morgen, ble ansatte ved fødeklinikken informert om at ABC-enheten ved Ullevål skal stenges permanent.

Beslutningen om nedleggelse skal fattes torsdag, men kilder bekrefter til Avisa Oslo at fjerde mars er siste arbeidsdag på fødestuene ved ABC.

– Ufattelig, mener nestleder i Venstres bystyregruppe Marit Vea.

Hun har engasjert seg i bevaringen av ABC i lengre tid og reagerer kraftig på det som kommer frem tirsdag.

Dette er ABC-enheten

ABC-enheten, eller ABC-klinikken på Ullevål er en jordmorstyrt enhet.

  • Svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted med samme personale.
  • Landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, hvor over halvparten av fødslene skjer i vann.
  • Primært et tilbud til friske gravide.
  • Ca. 1000 gravide søker seg hit hvert år. Enheten tar rundt 500 fødsler.

– Løser ingen problemer

– Et slikt kutt ville ikke løse et eneste problem, og det er ufattelig at helseministeren kan stå å se på at sykehusledelsen overkjører både kvinner, jordmødre og alle faglige råd, sier Vea.

Hun peker på «en nedbygging av tilbudet», med sommer – og helgestenging det siste året, og mener det har ført til at flere jordmødre slutter, og at færre kvinner som ønsker å føde på OUS.

Avisa Oslo skrev i januar om at flere jordmødre har sluttet ved sykehuset, etter uroen som har hersket rundt klinikken, og at flere har startet et eget omsorgstilbud.

– Jordmødrene på ABC har jevnt over mer enn 15 års erfaring og det er et svært alvorlig sykdomstegn ved sykehusledelsen at de aktivt gjennomfører tiltak som fører til at deres beste fagfolk slutter, mener Vea.

– Som Oslo-politiker er det dypt bekymringsfullt å måtte sitte å se på at fødetilbudet i hovedstaden går opp i limingen uten at helseministeren ser ut til å ville løfte en finger, avslutter hun.

– Kom brått på kommunen

Det er Sunniva Holmås Eidsvoll sitter med det overordna ansvaret for barsel- og svangerskapsomsorg i Oslo. Hun kaller nyhetene for «urovekkende» og presiserer at Oslo kommune er dypt uenig i nedleggingen av ABC klinikken.

– Vi mister nå et høyt verdsatt og ønsket tilbud til Oslos fødekvinner. Både vi politikere og byens innbyggere har over lang tid vært tydelige på hvor viktig det er å opprettholde ABC-klinikken. Denne nyheten kommer brått på kommunen og jeg deler bekymringen rundt nedleggelsen med Oslos fødekvinner og de berørte jordmødrene, sier Holmås Eidsvoll.

Hun presiserer at hun forventer at OUS på en god måte ivaretar alle kvinner som blir berørt av nedleggelsen.

– Avtalte svangerskapskonsultasjoner hos ABC kan ikke skyves over til kommunen og fødekvinnene må trygges på at de får videre oppfølging som avtalt, understreker byråden.

Kaller nedleggelsen et tap

Også Fremskrittpartiets Aina Stenersen og Rødts Seher Aydar kommer med kraftuttrykk etter nyheten tirsdag.

– Vi reagerer sterkt på at klinikken legges ned. Det er et stort tap for fødselsomsorgen i Oslo, og mange har fryktet nedleggelse i en tid nå. Det er mange flinke ansatte og fødende, og deres familier som mister et godt tilbud, sier Stenersen.

-Dette er helt feil vei å gå i fødselsomsorgen. OUS sliter med at de mister jordmødre og velger å legge ned den eneste avdelingen som har klart å rekruttere og beholde folk, mener Aydar.

– Dette er et kutt som kanskje ser lønnsomt ut på papiret, men som er et tap for jordmorfaget, fødetilbudet i Oslo og tilgangen til jordmødre på OUS.

Vil sikre fødselsomsorgen

Til Avisa Oslo sier Oslo universitetssykehus at nedstigningen av ABC er det tiltaket som vil gi færrest negative konsekvenser for fødetilbudet.

– Vi har en nedgang i antall fødsler som er signifikant. Reduksjonen i kapasitet må sees i sammenheng med antall fødsler. Samtidig opplever sykehusene strammere økonomi, og pengesekken knipes igjen. I tillegg er det jordmormangel. Vi er derfor nødt til å gå ned på kapasiteten, og etter en helhetsvurdering har det blitt avgjort at ABC stenges nå, opplyser pressevakt Anders Bayer.

Samtidig understreker han at alle fødekvinner i Oslo skal ivaretas:

– Det betyr på ingen måte at det blir en usikker tilværelse for kvinner som skal føde.

– Hva skjer med dem som har fått plass på abc i denne perioden?

– Jeg tør ikke å svare nøyaktig på hvordan dette løses, men de blir selvsagt ivaretatt gjennom vårt ordinære fødselstilbud.