Testsenteret på Adamstuen er ett av flere bygg som vurderes som aktuelle for boliger for flyktninger. Det opplyser byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (Ap), til Aftenposten forrige torsdag.

Uttalelsen vakte oppsikt blant ansatte på testsenteret som ikke var informert om dette.

Tillitsvalgt for fagforbundet i helseetaten, Stig Berntsen, mener etatene har handlet i «feil rekkefølge» og skapt uro hos ansatte.

– Teststasjonene er på vei til å fases ut på grunn av behov, og det er de ansatte kjent med. Men folk skal behandles ordentlig. Det skal ikke skje at ansatte leser om at jobbene deres forsvinner i avisen, sier Berntsen.

300 millioner kroner til boliger

Byråden vil bruke 300 millioner kroner i ekstra midler for å forberede og klargjøre boliger for å bosette flyktninger. Dette gjør de fordi de forventer en stor ankomst av flyktninger fremover. I den forbindelse har de kartlagt en rekke kommunale boliger i Oslo.

Grünerløkka sykehjem, nederst i Markveien, Adamstuen teststasjon, Olaus Fjørtofts vei 115 på Stovner og Vardeveien på Ekeberg er blant byggene som vurderes som aktuelle å ta i bruk.

Byrådet ber nå bystyret om å hastegodkjenne saken i deres neste møte, som er 27. april.

I saken kommer det ikke frem noe tidspunkt for når testsenteret eller de andre boligene skal gjøres om til boliger.

Helseetaten Armauer Hansens gate 10 har kontrakt frem til september.

I en mail til Avisa Oslo opplyser byrådsavdelingen at det ikke foreligger noen planer om å gjøre noe med bygget før leiekontrakten utløper.

Fagforbundet har tidligere frem forlengelse av kontraktene til de ansatte på senteret frem til september, med muligheten for oppsigelse med én måneds varsel.

– Vi har vært veldig tydelige overfor våre medlemmer på at de må søke jobber fremover. Vi har fått opp en del gode ordninger med arbeidsgiver som blant annet ansettelseskurs med NAV, og alle ansatte får fri for å gå på jobbintervjuer, sier Berntsen.


Slik saken ble fremlagt, opplevdes saken dramatisk for de involverte forteller Berntsen:

– Det er ingen tvil om at dette oppleves dramatisk for mange. Det er mange her som har gjort en kjempejobb i en veldig krevende periode. Nå går denne perioden mot slutten, og det er viktig at de ansatte blir ivaretatt i denne overgangsfasen. For oss som fagforening er det viktig at de ansatte ivaretas, og da liker vi ikke å se at nyheten kommer til avisene før til oss, sier Berntsen.

– Uro blant ansatte når ting kommer i feil rekkefølge

Selv om Fagforbundet har visst at testsenteret er en midlertidig arbeidsplass, reagerer flere på at alternativ bruk av senteret legges frem i nyhetene, uten at de ansatte er informert.

– Når en arbeidsplass skal avvikles og byttes ut med noe annet, så bør de ansatte informeres først, deretter kan man gå til mediene. Det blir mye uro blant de ansatte når ting kommer i feil rekkefølge, sier Berntsen.

Da Avisa Oslo tar kontakt, har Berntsen vært i et møte med Helseetaten.

– Mitt inntrykk er at dette kom bardust på helseetaten også, så det er nærliggende å tro at det er to byrådsavdelinger som ikke helt har klart å kommunisere her, sier han.

Det er mye usikkerhet knyttet til testsentrenes og de ansattes fremtid. Det har Berntsen forståelse for. Han sier at han har inntrykk av at de er i dialog om hvor stor beredskapen skal være fremover.

Han legger til at folk har kontrakt ut september, og at hver kontrakt skal sies opp individuelt.

– Selv om de ansatte har jobbet i en jobb som er i ferd med å avsluttes, så har de et visst ansettelsesvern, sier han og fortsetter:

– Det er en god del folk som ikke har hatt jobb tidligere, som nå har gjort en strålende jobb i ganske krevende forhold. For dem er dette dramatisk. Selv om man har visst at dette er midlertidig, og man stadig har hatt forlengelser, så har de ansatte bygd opp en tjeneste og et arbeidsmiljø. Etter hvert har nok mange også fått et eierforhold til arbeidsplassen.

- Ingen planer om å gjøre noe før leiekontrakten utløper

Avisa Oslo har stilt spørsmål til Helseetaten, byråd for helse og eldre, samt byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester om dette.

– De ansatte på teststasjonen har sitt ansettelsesforhold i Helseetaten, og vil bli ivaretatt i tråd med lov og avtaleverk hvis det blir nødvendig å avvikle teststasjonen før planlagt, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen.

Hun opplyser til Avisa Oslo at Armauer Hansens gate 10 er ett av flere bygg som er kartlagt og vurderes som aktuelle som boliger for flyktninger, dersom Oslo skulle bli anmodet om å bosette flere utover de 2000 som kommunen har sagt ja til.

Bygget er leid ut til smittevernkontor og testsenter til og med september 2022. Det foreligger ingen planer om å gjøre noe med dette bygget før leiekontrakten utløper.

Dette blir nasjonalt registreringssenter for ukrainske flyktninger. Politiet trenger 200 flere ansatte