Søndag økte Ruter sine billettpriser med i snitt 2,5 prosent jevnt over. For eksempel gikk enkeltbillett for voksne i sone 1 opp med en krone fra fra 38 til 39 kroner.

Pressevakt Sofie Brun i Ruter sier til AO at Ruter hvert år regulerer prisene etter indeksen for kommunal tjenestyting i tråd med utviklingen av kostnadene ellers i samfunnet.

Ifølge tall Statistisk sentralbyrå (SSB) var prisstigningen i Norge i 2021 på 5,3 prosent.

– Dersom Ruter ikke regulerer prisene i tråd med dette, vil Ruter trenge ytterligere tilskudd fra eierne for å dekke inn kostnadene slik at tilbudet kan opprettholdes, sier Brun i Ruter til AO.

Ruters eiere er byråd for miljø og samferdsel i Oslo - i tillegg til fylkesråd for samferdsel i Viken. Prisøkningen får nestleder og miljøpolitisk talsperson Marit Kristine Vea i Oslo Venstres bystyregruppe til å se rødt.

– Gitt at kundene flykter fra Ruter, mener jeg at dette er direkte umusikalsk. Vi er blitt vant til at byrådet ikke innfrir valgløftet sitt om å kutte i kollektivprisene, men jeg hadde et håp om at de, i lys av krisen kollektivselskapene står i, i det minste ville fryse prisene på dagens nivå, sier hun til AO.

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er blitt forelagt kritikken fra Vea. Byråd Sirin Stav viser som Ruter, til at prisøkningen er «en ordinær prisjustering som Ruter gjør hvert år».

– Prisene justeres opp i tråd med den generelle prisveksten, akkurat som alle andre varer og tjenester i samfunnet, skriver Stav i en e-post til AO mandag kveld, der hun samtidig understreker at byrådet jobber for å redusere kollektivprisene.

Les resten av hva byråden svarer, lenger ned i saken.

Samme som å be dem sette seg i bilen

Vea, som også er fraksjonsleder for Venstre i miljø- og samferdselsutvalget, mener billettprisøkningen «er helt feil oppskrift dersom vi skal nå klima- og miljømålene våre»:

– Å heve prisene samtidig som kundene rømmer er det samme som å be dem om å sette seg i bilen, sier hun og fortsetter:

– Venstre mener prisene må kuttes og at det må innføres mer fleksible billetter i kollektivtrafikken. Når vi, etter at smittetallene har roet seg, skal lokke kundene tilbake og sikre driftsgrunnlaget for videre utvikling av kollektivtilbudet, så må vi gjøre det billigere og bedre, ikke dyrere og mindre attraktivt, mener Vea.

– I forhold til fjorårets prisstigning på 5,2 prosent kan man si at billettene ikke har blitt dyrere?

– Det er ingen tvil om at kollektivprisene er blitt dyrere over tid mens byrådet har sittet, svarer Vea og peker på at Venstre i 2008 satt ned prisen på månedskort til under 600 kroner.

Dagens nypris på 30-dagersbillett for en voksen i sone 1 er 814 kroner. Vea tror at det for mange oppleves som dyrt å reise kollektivt i dag.

– Hvis vi skal lykkes med klimamålene må det lønne seg å ta de grønne valgene. Myndighetene har bedt folk om å ikke kjøre kollektivt under pandemien, og folk har gjort som de fikk beskjed om. Høyere billettpriser er ikke veien å gå for å lokke de tilbake, sier Vea.

– Er det ikke forståelig at Ruter også må følge prisstigningen i landet?

– Det er forståelig. Dette er et oppdrag byrådet må gi. Vi forventer at byrådet gir et tydelig signal om at prisene må ned, og at de betaler for det. Det er dyrt for kommunen, men vi mener det er en riktig prioritering for miljøet og felleskapet.

– Jobber for å redusere kollektivprisene

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er blitt forelagt kritikken fra Vea og viser til prisveksten.

– Har byrådet en plan om å gjøre kollektivtilbudet billigere på sikt?

Byrådet jobber for å redusere kollektivprisene. Vi eier Ruter sammen med Viken, og de har ikke ønsket å kutte prisene. MDG har også foreslått priskutt på Stortinget flere ganger. Venstre har vært med på å stemme det ned, og de har til og med stemt for å øke momsen på kollektivtransport med 50 prosent, svarer byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

Hvordan forsvarer dere at kollektivprisene er blitt dyrere over tid mens byrådet har sittet?

– Prisøkningen nå skyldes inflasjon, på samme måte som prisen økes litt for de aller fleste varer. Det er heller ikke noe hemmelighet at Høyre stilte krav om at kollektivprisene skulle økes da vi økte bompengene for noen år siden. Da måtte vi, sammen med blant andre Venstre, gå med på det for at vi skulle sikre finansiering av store og viktige kollektivprosjekter, svarer Stav.

Avisa Oslo forsøkte uten hell å få en kommentar av Olav Skinnes (Sp), Fylkesråd for samferdsel.

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?