Mangelen på overordnet politisk ledelse har på utspekulert vis omgjort et prosjekt som det rødgrønne byrådet var inne i med hud og hår rundt sju år, til en smørje av de helt sjeldne. En trist farse.

Og det har ført til en massiv tillitskrise mellom Oslos desidert største frivillige organisasjon, Oslo idrettskrets, og byens øverste ledelse.

Et prosjekt som Raymond Johansen overfor Avisa Oslo nå offisielt slår inn den siste spikeren i kista på.

Med mindre borgerlig side vinner valget 11. september. Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har sagt at han kommer til å signere kommunens lånegaranti «før jeg har hengt av meg frakken» hvis velgerne forærer ham Raymond Johansens kontor.

1000 elever

Vi er rett og slett vitne til en helt enestående fiasko for Raymond Johansen på Ekebergsletta.

Over 1000 elever får ikke en ny og topp moderne videregående skole å gå på, uten at byrådet har noen ny plan for dem.

Bækkelaget Sportsklubb får ikke bygd sin nye idrettshall BSK Arena med fire flerbrukshaller, tre cageballbaner, ett e-sportsenter, en turnhall, sju dansesaler, tre kampsportflater og ett treningssenter.

Nye Osloidrettens hus skal ikke bygges.

Ingen avtale med Bækkelaget Sportsklubb om at kommunen overtar tomten og river «Bækkelagshallen» for å bygge sårt tiltrengte Holtet barneskole.

Hva sitter Raymond Johansen igjen med etter å ha tatt livet av prosjektet som begynte i 2015?

Ingenting.

Ingenting!

Nix, nada, nothing!

Vel, egentlig er ikke det helt riktig. Det er verre. Han og byrådet sitter igjen med mindre enn ingenting.

Gigantisk regning

Raymond Johansen sitter igjen med en gigantisk regning.

Oslo idrettskrets og BSK har nemlig brukt i størrelsesorden rundt 300 millioner kroner til prosjektering, arkitekter, konsulenter og advokater.

Hver eneste krone er bortkastet.

Og nå forbereder Oslo idrettskrets og BSK erstatningssak mot kommunen for å få tilbake disse pengene.

For meg har det nesten sett ut som om som om Raymond prøver å tape dette valget med vilje.

For hvor har Raymond Johansen vært underveis?

Byrådslederen har jo visst at SV hele tiden har vært imot prosjektet. Partiet stemte mot reguleringsplanen i bystyret i 2019. Det gjorde også det andre byrådspartiet, MDG.

Aps representanter, derimot, stemte sammen med flertallet som sa ja til planen for «Campus Ekeberg».

Hvorfor nevner jeg dette? Fordi Raymond Johansen hele tiden har visst at SVs to byråder som har hatt ansvar for saken representerer et parti som er mot hele prosjektet. Og at MDG har finansbyråden, hvis fagavdeling har vært inne i saken.

Har Raymond Johansen underveis, i tiden fram til behandlingen av selve lånegarantisøknaden, forsikret seg om at det daværende bystyreflertallets vedtak ble satt ut i livet?

Intenst og hemmelig spill

Avisa Oslo kan i dag avsløre at det i sommer har pågått et intenst og hemmelig spill i kulissene med hemmelige møter i et forsøk på å få hele prosessen tilbake på sporet igjen. Etter rettere sagt: Idrettens folk trodde at dette var hensikten med møtene, og opplevde at Raymond Johansen ga dem håp om at det kanskje kunne finnes en vei likevel.

Selv har jeg også snakket med sentrale aktører som har vært involvert i denne prosessen. Og merkelig nok fikk jeg samme inntrykk som Oslo idrettskrets. Nemlig at det fortsatt ikke var utelukket at prosjektet kunne realiseres.

Etter Raymond Johansens definitive uttalelser til Avisa Oslo, mistenker jeg at hensikten med disse møtene kan ha vært å roe ned gemyttene slik at denne saken ikke ble en het potet i valgkampen. Jeg håper at jeg tar feil.

Fredag 24. august publiserte Dagsavisen et debattinnlegg som fikk meg til å skvette opp av stolen.

På Facebook har generalsekretæren i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, en følgetekst til et sponset innlegg på Facebook med et innhold, og i en tone, som er svært uvanlig:

- Holdt for narr

«Vi må si fra når vi blir holdt for narr. Vi må si fra når Byrådet snakker usant. Påstanden om vesentlig økonomisk risiko er ikke sann. Da stemmer det heller ikke at det vil være ulovlig å gi kommunal garanti. Dersom kommunen faktisk har rett i sin saksfremstilling, betyr det at vi har jobbet med et prosjekt – på bestilling fra kommunen – som aldri ville vært mulig å realisere».

Jeg tenkte: Hvordan i all verden kom vi hit?

Dette knallharde oppgjøret med Raymond Johansen er ytterst delikat ikke minst fordi lederen i Oslo Ap, stortingsrepresentant og før det gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen fra Bøler, sitter som nestleder i Oslo Idrettskrets. Som altså går til frontalangrep på byrådslederen i partiet som Jacobsen er leder for!

På toppen av det hele er Zaineb Al-Samarai fra Holmlia nylig valgt til president i Norges Idrettsforbund, landets største medlemsorganisasjon. Hun var vararepresentant for Oslo Ap på Stortinget og har vært både bystyremedlem og byrådssekretær i Raymond Johansens byråd.

Etter det jeg forstår er både Jacobsen og Al-Samarai på idrettens side, ikke på Raymond Johansens. Det forteller det du trenger å vite om hvilket drama dette er.

Hittil har de to profilene vært tause. Det har jeg forståelse for.

Det er imidlertid ikke Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. Den tidligere finansbyråden utviser den beslutningskraften og evnen og viljen til å skjære gjennom som har glimret slik med sitt fravær fra den sittende byrådslederen.

Så, hva kan være grunnen til at Lae Solberg er så tøff i trynet at han tør å gå ut og love noe sånt?

Byrådets begrunnelse for å avslå lånegarantisøknaden er at de mener den er i strid med Kommunelovens bestemmelser om å inngå avtaler som medfører «vesentlig økonomisk risiko» for kommunen. Det er ifølge politikerne kommuneadvokaten som har konkludert med at søknaden innebærer en slik risiko for kommunen.

Ett av problemene er at ingen har fått se hvilke økonomiske eller juridiske vurderinger Kommuneadvokaten har gjort som ligger til grunn til deres syn. Disse hemmeligholder Byrådet.

Hva kjennetegner gjerne dokumenter som hemmeligholdes?

At innholdet i dem ikke egner seg i offentlig debatt. Sett med makthavernes øyne.

Takket være hemmeligholdet kjenner vi ikke til hvilken begrunnelse Kommuneadvokaten har. Vi kjenner heller ikke til hvilken vurdering som er gjort av den økonomiske risikoen.

Dermed ble søknaden avslått, med mangel på egenkapital og for høy økonomisk risiko som begrunnelse. Hvis de borgerlige vinner valget, og signerer lånegarantiavtalen, må den likevel godkjennes av Statsforvalteren på vegne av departementet. Hvorfor ville ikke dagens byråd på samme måte finne ut om de var på rett side av Kommuneloven?

Jeg synes dessuten at det er mer enn merkelig at Byrådet - i den såkalte byrådssaken lå til grunn for bystyrets behandling - kun nøyer seg med å si at risikoen er så høy at den er i strid med loven, men helt uten å begrunne hvorfor de mener den er så høy at den er i strid med loven.

Parallelt har en annen prosess pågått. Oslo kommune har varslet at de vil ta over - ved ekspropriasjon - Bækkelagshallen, som ikke ligger på Ekeberg, men på Holtet. Der haster det for kommunen å bygge en helt ny barneskole.

Problemet er at Bækkelaget eier sin egen hall. Hvordan skal kommunen erstatte denne? Skal det skje ved at de kjøper seg ut, eller ved at de sørger for at det blir bygget en ny hall et annet sted i nærheten.

Her har kommunen så langt valgt en helt absurd løsning.

For to år siden kom Oslo kommune med et skambud. 10 millioner kroner! Etter et og et halvt år kom det et nytt skambud. 11 millioner kroner! Dette er prisen for en treroms i dette området av byen. Det er ikke rart dette har gjort folk på Nordstrand rasende.

Hva er det med de ansvarlige byrådene i Oslo som lar sånne brev gå ut?

Kombinasjonen av dette skambudet - og at hele «Campus Ekeberg» nå er dødt - gjør at Ap blør kraftig på Nordstrand nå.

I sju år jobbet idretten og kommunen tett sammen om dette riktig nok uvanlig store prosjektet. Det er helt utrolig hvis politikerne og kommunen i løpet av denne tiden aldri fikk med seg verken omfanget, kostnadene, risikoen eller at idrettslag sjelden har flere millioner i egenkapital underveis.

Det er heldigvis svært sjelden vi blir vitne til inkompetanse på dette nivået.