– Vårt absolutte hovedbudskap er at vi må ha nok politiressurser og at det er forutsigbart, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo.

Mandag var han i møte med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Beate Gangås, politimester i Oslo. Bakteppet for møtet, for øvrig det andre statsråden har med politiet på én uke, er alvorlig: Over en periode på ti uker i høst har det vært seks skyteepisoder i hovedstaden, der åtte unge menn er skutt.

En av dem, 20 år gamle Hamse Hashi Adan, døde på sykehus etter at han ble skutt på Mortensrud 7. oktober.

– Det er klart at vi har hovedstadsutfordringer og et kriminalitetsbilde som er annerledes enn andre steder. Oslo er en by med betydelige levekårsutfordringer. Det gjør at det er har vært lettere å rekruttere til kriminelle nettverk i de områdene der det gjelder, sier Johansen.

– Tar med meg signalene fra Oslo

Mandagens møte skjedde samme dag som den nye regjeringen la fram sitt forslag til tilleggsbudsjett. Her foreslår de blant annet å gi politiet ytterligere 200 millioner kroner til økt bemanning og tilstedeværelse.

Nøyaktig hvordan denne potten skal fordeles mellom landets 12 politidistrikter, forutsatt at forslaget får flertall på Stortinget, er imidlertid uklart.

– Vi vet ikke hvordan det blir, men jeg er veldig glad for at politimesteren sier at de ekstra ressursene som vil gå til Oslo, skal settes ut i operativ tjeneste, sier Raymond Johansen.

Justis- og beredskapsministeren omtaler styrkingen som en solid satsing på politiet.

– Det kommer i tillegg til det den forrige regjeringen la fram i sitt budsjett før de gikk av. Det er en helt nødvendig satsing. Mer og mer penger brukes på konsulenter og byråkrati i politiet, mens man ikke har lyktes med å bringe dem nærmere folk. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Emilie Enger Mehl til Avisa Oslo.

– Hva tenker du om hvordan disse pengene skal fordeles?

– Det vil vi komme tilbake til, men det er viktig å se hvor behovet for tilstedeværelse er størst. Da vil jeg ta med meg signalene som kommer fra Oslo, svarer Mehl.

– Hva er ditt inntrykk av kriminalitetsutfordringene i Oslo?

– Mitt inntrykk er at politiet og kommunen gjør en god jobb og har fullt fokus på kriminalitetsforebygging og oppfølging. Da trenger de ressursene til å ha nok politifolk ute i bydelen, snakke med ungdommene og skape trygghet. Derfor legger vi fram en styrking av politiet i dag – for å få flere politifolk i Oslo og resten av landet, sier statsråden.

Vil øke bemanningen

Både Raymond Johansen og politimester Beate Gangås er opptatt av at politiets ressurstilfang er forutsigbar.

– Det kan ikke være sånn at det går opp og ned. Det å ha kunnskap om de lokalene forholdene i Oslo, helt ned på individnivå, er viktig. Dersom det trekkes opp og ned hvem som jobber med dette, vil det svekke kunnskapen. Det har vi sett i perioder, noen år tilbake, sier byrådslederen.

Gangås håper nå at Oslo vil få sin del av potten:

– Får vi det, gir det oss en mulighet til å styrke bemanningen i de geografiske driftsenhetene og på etterforskning.

– Hva vil pengene brukes på?

– Økt bemanning innenfor forebygging, patrulje og etterforskning, sier politimesteren.

For Gangås er forebygging vel så viktig som etterforskning av de konkrete sakene, særlig i tilknytning kriminelt belastede miljøer i Oslo.

– Disse miljøene er ikke statiske. Det vil hele tiden være i endring. Derfor er vi opptatt av å følge med og iverksette gode tiltak. Her er det kjente kriminelle miljøer, med kjente konfliktlinjer. Vi er opptatt av å oppklare sakene, slik at vi unngår en situasjon med hevnspiral og hevnoppgjør. Vi må jobbe godt med de hendelsene som har skjedd, men også motvirke at det skjer flere hendelser, sier hun avslutningsvis.

Skyteepisodene som ryster Oslo

Siden midten av august er åtte personer skutt i seks ulike skyteepisoder i Oslo, de fleste i østre bydeler:

Søndag kveld 15. august:

En 34 år gammel mann skyter to unge menn i 18-årsalderen på T-banen ved Skøyenåsen. Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom de involverte forut skytingen. 34-åringen blir pågrepet etter kort tid og har siden sittet i varetekt. Enn så lenge har han ikke forklart seg for politiet. Det er begjært en rettspsykiatrisk, sakkyndig undersøkelse av ham da det skal være tvil om tilregneligheten hans.

Natt til onsdag 25. august:

To unge menn blir alvorlig skadet etter etter at de blir skutt i et boligstrøk på Trosterud. Siden har to menn blitt pågrepet og siktet i saken, men begge blir løslatt etter avhør da politiet mener at mistanken mot dem er svekket. Per nå er det ingen som er pågrepet i saken. Den ene fornærmede, en 19 år gammel mann, har fortalt til Dagbladet at han mener at skytingen kan ha vært rasistisk motivert. Politiet mener at ofrene kan ha vært tilfeldige.

Mandag kveld 30. august:

En mann i 20-årene blir skutt ved T-banestasjonen på Brynseng. En 22 år gammel mann blir pågrepet påfølgende natt og siktet for drapsforsøk. Han erkjenner å ha løsnet skudd, men nekter straffskyld for siktelsen. Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, har det vært en langvarig konflikt mellom partene i tilknytning et kriminelt belastet miljø.

Natt til lørdag 2. oktober:

En 22 år gammel mann blir skutt i et parkeringshus ved Oslo Konserthus i Munkedamsveien i sentrum. Fire personer er siktet i forbindelse med saken. Tre av dem sitter varetektsfengslet, mens politiet har uttalt at mistanken mot fjerdemann er svekket. Flere av de involverte er tidligere straffedømt, blant annet for våpenlovbrudd og for å ha skutt mot en bil på Høybråten.

Torsdag kveld 7. oktober:

20 år gamle Hamse Hashi Adan blir skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud. Neste dag dør han av skadene på Ullevål sykehus. To uker senere blir en 40 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha medvirket til drapet. Han sitter i varetekt. De norsk-albanske brødrene Valon (35) og Visar Avdyli (32) fra Bærum er siktet for å ha hatt en mer sentral rolle i drapet. De er begge etterlyst internasjonalt etter at de forlot Norge med fly til Pristina i Kosovo 9. oktober. Avdyli-brødrene er tidligere dømt for terrordeltakelse ved at de har tatt del i og støttet Den islamske staten (IS). De er foreløpig ikke pågrepet.

Mandag kveld 25. oktober:

En gutt i tenårene blir skutt i mageregionen like ved Stovner politistasjon. Fornærmede er utenfor livsfare. Så langt er en 23 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Han sitter i dag varetektsfengslet. Samtidig utelukker ikke politiet ytterligere pågripelser i saken.

I tillegg til høstens skyteepisoder er det begått tre drap i Oslo i år der skytevåpen har vært involvert: På Røa 12. april, på Frogner 28. april og i Tordenskiolds gate i sentrum 19. juli.