Avisa Oslo har vært i kontakt med nærmere 30 kilder med sentrale roller i Oslo Arbeiderparti. Flere sier at de tror det ville vært uaktuelt for Raymond Johansen (60) å forlate Oslo i høst.

Men Avisa Oslo kan nå avsløre at Johansen seriøst vurderte muligheten for en exit allerede i fjor høst.

Mens regnskyene samlet seg og koronavirusets andre bølge langsomt skylte inn over hovedstaden, var Raymond Johansen åpen for å si ja til å bli nominert til sikker plass på Stortinget, og dermed forlate jobben som byrådsleder i Oslo.

Det får AO opplyst fra sikre kilder.

Johansen «diskuterte» og «vurderte» – og «reflekterte over» – dette med flere personer, ifølge AOs opplysninger.

I tilfelle ville det ha vært snakk om tredjeplassen på Aps liste i Oslo.

Da ville trolig leder i Oslo Ap og gruppeleder Frode Jacobsen ha overtatt som byrådsleder.

Det var særlig to forhold som talte imot et rikspolitisk comeback for Raymond Johansen etter fem år som sjef i Oslo:

Det ene var at byrådsmakten i hovedstaden er en av de synligste og viktigste posisjonene i norsk politikk, og at han stortrives.

Det andre var at Raymond Johansen i Ap av flere ble betraktet alternativ til å overta for den sittende partilederen, som lå langt nede på dette tidspunktet.


Problematisk å «stikke av»

Avisa Oslo er kjent med at Johansen var lite bekvem med at dette utad ville bli sett på som at han utfordret Jonas Gahr Støre. Dette mente Johansen ville være negativt både for ham selv, for Støre og for partiet som helhet. Etter det AO erfarer, var dette punktet det viktigste for Johansens beslutning.

I tillegg befant Oslo seg midt i pandemien, noe som heller ikke gjorde det å «stikke av» uproblematisk for ham.

Et av argumentene for å si ja, var at Ap sto i fare for å tape valget i 2021, og at Raymond Johansen i tilfelle var et alternativ som ny partileder. Da ville det å sitte på Stortinget være en stor fordel.

Raymond Johansen konkluderte imidlertid med at han ville bli i Oslo. I stedet sa Frode Jacobsen ja til tredjeplassen – før han senere ga den videre til Espen Barth Eide, og selv aksepterte en femteplass på lista.

Samtidig vet folk i Oslo rådhus og i Oslo Ap at byrådslederen faktisk var åpen for å kaste seg inn i nasjonal politikk for mindre enn ett år siden.

Valgresultatet gjorde det i utgangspunktet mindre sannsynlig at Raymond Johansen hentes til Støres kabinett. Støre fikk mandat av folket til å danne regjering med både Sp og SV. Det ville medført færre statsråder til Ap, som i seg selv ville ha gjort nåløyet trangere. Det ville også gitt en flertallsregjering som ville skapt større kontroll i forhold til Stortinget.

Men på onsdag kom SVs sjokk-exit i Hurdal.

I en mindretallsregjering må Ap og Sp først bli enige seg imellom, deretter skal de lose det de ble enige om gjennom Stortinget. Dermed blir behovet for å «toppe laget» større i Ap. Den økte kompleksiteten med å regjere landet, gjør det mer naturlig å hente Raymond Johansen inn i regjeringen. I tillegg til hans lange politiske erfaring har han spisskompetanse i å få til kompromisser med SV, fremholdes det overfor AO.

Tre til fire ekstra statsråder gjør det også lettere for Støre å velge Johansen.


– Kan bli stygg, åpen konflikt

Mange av de fremste lokalpolitikerne i partiet er svært bekymret for Raymond Johansens (60) mulige exit.

– Mister vi ham, ligger vi tynt an, sier én av de Avisa Oslo har snakket med.

En annen mener en Johansen-avgang nå kan bli «veldig ødeleggende» for hele Aps Oslo-prosjekt. Johansen beskrives også som «nesten uvurderlig» for den rødgrønne koalisjonen som har styrt Oslo de siste seks årene, og «enormt viktig» for at Ap, SV og MDG har holdt sammen.

– Det kan bli en stygg, åpen konflikt, advarer en fjerde kilde om konsekvensene en Johansen-avgang kan utløse innad i Oslo Ap.

Maktkamp mellom to mulige etterfølgere

Etter det Avisa Oslo får høre fra en rekke kilder, kan fordelingen av verv føre til mørke skyer over Oslo Ap i tida framover.

Problemet er at ingen i Oslo Ap vet hva Jonas Gahr Støre tenker og mener der han sitter og sonderer i Hurdal. Heller ikke Raymond Johansen selv.

Etter det AO erfarer, har Raymond Johansen sagt til andre at han, under gitte omstendigheter, vil si ja til å gå inn i regjeringen hvis spørsmålet fra Støre kommer.

Han skal blant annet ha sagt at han ikke vil si nei hvis han blir spurt om å bli utenriksminister, men konkurransen om den posten er beinhard fra både Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide.

Mange av dem Avisa Oslo har snakket med, peker på en tydelig skillelinje mellom to kandidater til å etterfølge Raymond Johansen:

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen (43).

Og byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (41).

Hansen beskrives av de fleste som en, i hvert fall opprinnelig, mer venstreorientert politiker enn Evensen.

Skillet mellom dem skal imidlertid i større grad bestå av at de har forskjellig bekjentskapskrets, væremåte og nettverk internt i partiet, enn av store politiske forskjeller, fremholdes det.

Innad i partiet er det delte meninger om hvem av disse som er mest egnet til å etterfølge Raymond Johansen som byrådsleder eller byrådslederkandidat.

– Skjer ikke uten kamp

Der Evensens tilhengere beskriver henne som «tettere på» og «en person som har mer respekt i gruppa», påpeker andre at Hansen har lengre fartstid på toppnivå. De framhever hennes kompetanse og regner med at AUF og fagbevegelsen vil støtte henne.

Evensen og Hansen har begge sterke støttespillere i ulike deler av partiet.

– Å velge én av dem skjer ikke uten kamp, sier en av Avisa Oslos kilder.

Kilden sier til Avisa Oslo at en slik konflikt kan avgjøres ved at sentrale Oslo Ap-politikere samler seg om én kandidat. I så fall kan det bli fort unnagjort. Men hvis det ikke skjer, spår vedkommende en svært jevn duell, der alle i partiet vil ringes av mange ulike politikere og bli tvunget til å velge side.

Denne duellen kan bli «ubehagelig», ifølge kilden, som mener at en av Oslo Aps svakheter er at fylkeslaget ikke er samlet nok i slike prosesser.

En annen kilde sier det vil bli «full mobilisering» om partiet kommer i en situasjon hvor det skal velges ny byrådsleder. De ulike vennenettverkene vil ringe rundt, og folk med interesse av at en kandidat skal bli valgt vil kartlegge og telle hvilke og hvor mange mennesker man trenger å påvirke.

Jokeren Robert Steen

Men det finnes en joker.

Flere trekker fram helsebyråd Robert Steen (59) som en mulig etterfølger som byrådsleder.

Kilder peker på helsebyråd Steen som en «mer nøytral» løsning, som potensielt kan fungere som en overgangsfigur fram til valget i 2023.

Robert Steen var et relativt ukjent navn for de fleste da han gjorde sitt inntog i Oslo-politikken i 2015. Steen – som er sønn av tidligere Ap-leder Reiulf Steen – sluttet som konserndirektør i Schibsted for å bli finansbyråd i Raymond Johansens nye byråd i 2015.

Steen er utdannet siviløkonom, og hadde ikke bakgrunn fra politikken da han ble en del av byrådet.

Etter den første perioden i Raymond Johansens byråd, ble Steen flyttet fra sin posisjon som finansbyråd, til å bli byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Steen har blitt gjort seg særlig bemerket som politiker under koronapandemien, der han som helsebyråd har vært den mest fremtredende Oslo-politikeren etter byrådsleder Raymond Johansen.

Ved å peke på Steen i den inneværende bystyreperioden, kan partiet forskyve en maktkamp mellom Hansen og Evensen fram i tid og få til en mer ryddig prosess, hevdes det overfor Avisa Oslo.

Andre kilder mener at denne løsningen er urealistisk, fordi den som overtar nå også vil være kandidat til å fortsette om to år.

Samtidig påpeker andre at Steen først ble hentet inn i 2015 – uten noen politisk erfaring. Han er heller ikke innvalgt i bystyret.

I manges øyne svekker dette hans eventuelle kandidatur.

Enkelte tror også at Steen er forhindret fra å bli byrådsleder fordi han ikke er folkevalgt – men dette har Steen adgang til etter loven.

Det får Avisa Oslo bekreftet både av førsteamanuensis Sigrid Stokstad ved Universitetet i Oslos institutt for offentlig rett, og byrådslederens kontor.

«Om Raymond vil ha Robert, så blir det sånn»

Flere fremhever imidlertid at Robert Steen ikke er en del av de tradisjonelle fløyene og grupperingene i Oslo Ap.

Disse mener at han ikke har den nødvendige partiforankringen for å få det høythengende vervet.

– At vennenettverkene blir mobilisert i en sånn kamp tror jeg ville gjort at Steen ville falt igjennom. Ingen ville ringt rundt for ham, sier en kilde til Avisa Oslo.

Samtidig er Steen håndplukket av Raymond Johansen, som er hans maktbase. De to er også private omgangsvenner.

En kilde Avisa Oslo har snakket med, sier at «om Raymond vil ha Robert, så blir det sånn».

Avisa Oslo kjenner også til at Raymond Johansen skal ha omtalt Steen som «best egnet» til å overta for ham, slik situasjonen er nå, men at Steens kandidatur er sårbart på grunn av alder og kjønn.

Selv svarer Steen følgende når Avisa Oslo spør han om han håper at Johansen blir og om han er villig til å ta på seg jobben som byrådsleder, dersom tilbudet kommer:

– Raymond er en fantastisk byrådsleder og jeg håper vi får beholde ham i Oslo i mange, mange år. Nå som vi endelig er ferdige med koronatiltakene og halvannet intenst pandemiår, er tiden kommet til å fortsette arbeidet med å utvikle byen til å bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.

Lanserer seg selv til å ta Kamzys plass

Usikkerheten rundt Raymond Johansen er ikke det eneste som kan skape uro i Oslo Ap framover.

Som følge av valget blir varaordfører Kamzy Gunaratnam stortingsrepresentant fra Oslo.

Leder av Aps homonettverk, Jon Reidar Øyan (40) og fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget, Line Oma (34) har stilt seg til disposisjon.

Også Abdullah Alsabeehg (35) er hyppig nevnt som en mulig kandidat.

Nå lanserer han for første gang sitt kandidatur gjennom Avisa Oslo.

– Jeg bekrefter at jeg stiller meg til disposisjon som varaordfører hvis partiet ønsker meg i vervet. Jeg er kjempemotivert og håper å kunne være en god representant for alle i Oslo – og særlig de som faller utenfor og trenger vår hjelp, sier Abdullah Alsabeehg til Avisa Oslo.

Nåværende varaordfører Kamzy Gunaratnam fikk nest flest personstemmer i Ap etter Raymond Johansen ved forrige lokalvalg. Hun har bakgrunn fra Groruddalen og er Oslo Aps mest profilerte politiker med minoritetsbakgrunn.

Dessuten har ikke Oslo Ap noen gang hatt en byråd med minoritetsbakgrunn.

Denne situasjonen var bakgrunnen for at partiveteran Khalid Mahmood gikk ut i AO og advarte partiet mot ikke å gi sentrale posisjoner til personer med innvandrerbakgrunn.

Avisa Oslo har spurt Alsabeehg om hva han synes. Slik svarer han:

– Jeg er opptatt av at partiet skal representere hele Oslo. Jeg tror det er sunt for vårt demokrati om vi har mangfold i representasjonen, både med tanke på kjønnsbalanse, ulike bakgrunner og geografisk tilhørighet. Vi vet at mange i ytre by stemmer Ap og å ha representanter derfra er viktig.

Abdullah Alsabeehg har bakgrunn fra Søndre Nordstrand Ap. Holmlia-mannen har vært fraksjonsleder i en rekke utvalg for Ap, deriblant i byutviklingsutvalget, hvor han nå sitter som leder.

Alsabeegh har sittet i bystyret i flere perioder.

Line Oma har markert seg som en tydelig stemme innen likestillingspolitikk. I tillegg til å være bystyrerepresentant er hun i dag fraksjonsleder for kultur- og utdanning, samt sitter i styret i Grønland/Tøyen/Gamlebyen Ap-lag.

Oma er eneste kvinne i kampen om varaordførervervet, noe som kan være til hennes fordel, da flere trekker fram Oslo Aps «kvinneproblem». Det blir også trukket frem, både av henne selv og andre, at hun er småbarnsmor, og at det finnes få av dem på høyt nivå i Oslo-politikken.

Samtidig har hun mindre erfaring enn sine konkurrenter, og har ikke nødvendigvis like sterke støttespillere som Øyan og Alsabeehg.

Oma ble landskjent da hun i 2019 sto fram som den første av varslerne i Trond Giske-saken.

Jon Reidar Øyan (40) er fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Han har lang fartstid i Arbeiderpartiet som bystyrerepresentant, og som politisk rådgiver i både Stortinget og regjering.

Han er tidligere leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (nå foreningen FRI), og leder nå Homonettverket i Arbeiderpartiet.

Øyan var på 8. plass på Arbeiderpartiets stortingsgruppe under valget, en plass som neppe betyr noe særlig tid på Stortinget de neste fire årene.

Kvinneproblem

De fleste av dem Avisa Oslo har snakket med, mener at Oma stiller svakest av trioen – blant annet på bakgrunn av at hun er den med minst erfaring.

Men i bystyregruppa, og blant de med fremtredende posisjoner i Oslo Ap generelt, beskriver mange et betydelig «kvinneproblem». Flere mener likestillingspartiet Ap har altfor få kvinner.

Arbeiderpartiets bystyregruppe består av 12 personer.

Av disse er kun to kvinner: Kamzy Gunaratnam og Line Oma.

Mange Avisa Oslo har snakket med, fremhever derfor viktigheten av å ha en kvinne i minst én av de to viktige posisjonene som nå skal fylles.

Flere sier at det vil være uaktuelt at menn skal fylle både gruppeleder- og varaordførervervet.

– Det er viktig at vi løfter fram de kvinnene vi har, sier en kilde Avisa Oslo har snakket med.

Vennskapsforhold med komitéleder «Slåkepus»

Minoritetsbakgrunnen til Abdullah Alsabeehg framheves som et argument for at politikeren fra Søndre Nordstrand skal bli Oslos nye varaordfører. Samtidig tror mange at den mangeårige stortingsrådgiveren Øyan ligger godt an.

– Det vil være en god symbolsak for Oslo Ap, sier en av Avisa Oslos kilder om å ha en homofil varaordfører.

Men flere peker på Øyans nære forhold til Oslo Aps partisekretær Øyvind Slåke.

De to er begge medlem i Aps homonettverk og har bostedsadresse i samme borettslag på Tøyen.

Øyvind Slåke har lang fartstid i Ap, både som statssekretær og politisk rådgiver i regjeringsapparatet. Han har også vært Aps sekretariatsleder på Stortinget.

Slåke er leder av valgkomiteen, som nå skal innstille representantene til nye verv.

I tillegg til Slåke sitter Frode Jacobsen, Zaineb Al-Samarai (som tapte kampvoteringen mot Kamzy om andreplassen på Oslo-lista), Oslo AUF-leder Varin Hiwa og Melita Ringvoll i valgkomiteen.

På sosiale medier er det tydelig at Øyan og Slåke er omgangsvenner.

Slik gratulerte Øyan Slåke med bursdagen på Facebook tidligere i år:

– Slåkepus! Nabo’n, kompis’n, handyman’n og koronaterapeuten! Du har bursdag! Takk for at du er helt enestående. Gratulerer så mye med dagen din.

Og Øyvind Slåke har ikke mindre varme ord å komme med tilbake:

– Tenk at du har blitt 40, Jon Reidar. Jeg tenker på hvor heldig jeg er som har fått være vennen din i mange av disse åra. Du er en fest å henge med, men du er også en trygg havn å søke til når det stormer på. Så deler vi så mye (...) Ikke minst mange fantastiske turer sammen der mye ikke kan skrives hjem om.

Avviser inhabilitet

Én av Oslo Ap-kildene Avisa Oslo har snakket med mener det er problematisk at Øyvind Slåke leder valgkomiteen på grunn av hans nære forhold til Jon Reidar Øyan.

– Godt spørsmål, sier en annen kilde om hvorvidt personlige forbindelser kan påvirke hvem som får hvilke roller i Oslo Ap i tida framover.

Abdullah Alsabeehg, som ønsker seg varaordførervervet, vil ikke spekulere i forbindelsen mellom komitéleder Slåke og hans utfordrer Jon Reidar Øyan.

– Er du bekymret for at vennskapsbånd skal bety noe for hvem som får hvilke roller?

– Det vil jeg ikke kommentere, svarer Alsabeehg.

Avisa Oslo har forelagt denne informasjonen for Øyan selv, som svarer følgende:

– Aller først vil jeg sende varme tanker til den personen som har gått igjennom min Facebook-side og de om lag 1000 gratulasjonene jeg fikk i anledning 40 årsdagen min i april. Det må ha tatt ganske mye tid. Jeg har vært aktiv i Arbeiderpartiet i 20 år og har i løpet av de årene også fått meg noen venner der, heldigvis! Det håper jeg flere har gjort.

Han mener imidlertid at vennskapet hans til Slåke er uproblematisk i denne konteksten.

– Utover dette viser jeg til Ap sine vedtekter: «Nominasjons- og valgkomiteer skal vurdere et komitémedlems habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med, eller har et nært slektskap med foreslått person.» En slik relasjon har jeg ikke til noen av de som sitter i valgkomiteen.

Øyan påpeker også at det ikke er opp til valgkomiteen å bestemme hvem som får hvilke posisjoner, men medlemmene i bystyregruppa.

– Avslutningsvis vil jeg presisere at valgkomiteen bare skal innstille og ikke velge. I slike interne prosesser tror jeg alle har godt av å ha litt lavere skuldre enn det denne saken gir uttrykk for, skriver Øyan.

Øyvind Slåke kommenterer det slik overfor Avisa Oslo:

– Habiliteten til medlemmene i valgkomiteer er regulert i Arbeiderpartiets vedtekter.

Frode Jacobsen forsvinner

Øyvind Slåke leder en nominasjonskomité som ikke bare skal ta stilling til varaordførerembetet.

Rollene som gruppeleder – og som leder av finansutvalget – skal fylles. I dag fyller leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, begge disse vervene. Jacobsen vil framover bli fast møtende vara på Stortinget, når Støre blir statsminister.

Disse vervene er langt mer sentrale i utarbeidelsen av Oslo Aps politikk enn vervet som varaordfører.

Gruppelederen leder arbeidet med de politiske prosessene i bystyret.

Dette er et svært viktig verv for Oslo Ap. Ettersom de rødgrønne byrådspartiene ikke har flertall alene, spiller gruppelederen en nøkkelrolle for å sikre flertall i bystyret. Både i små enkeltsaker og i store saker som forhandlingene om Oslo-budsjettet.

Det betyr at – uavhengig av om Raymond blir eller ikke – så vil Oslo Ap i høst måtte fylle tre viktige verv, men siden Ap kun har to heltidspolitiker-stillinger i Rådhuset, må disse tre vervene fordeles på to personer.

Flere Avisa Oslo har snakket med fremhever fraksjonslederen i Samferdsels- og miljøkomiteen, Andreas Halse (44), som en mulig etterfølger for Jacobsen.

Advarer mot umyndiggjøring

Samtidig peker andre på byrådene Rina Mariann Hansen og Victoria Marie Evensen også til vervet som gruppeleder.

Disse har erfaring både fra bystyret og byrådet, og beskrives som dyktige på å navigere i Oslo-politikkens krevende og uoversiktlige landskap.

Men å bli gruppeleder vil isolert sett være et steg ned – både lønns- og prestisjemessig – for de to byrådene.

Flere ser imidlertid for seg en mulig «hestehandel».

Dette i form av et løfte om støtte til en høy plass på stortingslista om fire år, eller en fremtidig rolle som byrådsleder eller byrådslederkandidat når Raymond Johansen er ute av soga nå eller på et senere tidspunkt.

Andre kilder avviser dette:

– Hvem kan loves å bli noe i nominasjonen om fire år? spør en kilde oppgitt.

En annen kilde mener at de to «umulig kan ønske seg jobben». Mange av de Avisa Oslo snakker med mener at å hente ned en byråd vil være en «umyndiggjøring» av politikerne som allerede sitter i bystyret.

– Det er mange flinke og kvalifiserte folk med lang erfaring i bystyregruppa vår. De gjør en solid jobb. Jeg trenger ikke å ta deres plass i denne diskusjonen, sa imidlertid byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen til AO i en tidligere sak.

Rina Mariann Hansen har vært byråd i Oslo siden 2015, og har sittet i bystyret siden 2003, og vært heltidspolitiker helt siden 2007.

Hun har også vært leder av Oslo AUF og nestleder i Oslo Arbeiderparti. Hansen oppfattes av flere Avisa Oslo snakker med som en del av venstrefløyen i partiet. Denne har tradisjonelt fått støtte fra fagbevegelsen og AUF. Andre mener at dette tilhører fortiden og at hun står i sentrum av partiet – og at hun satt i Aps sentrale programkomité – angivelig uten å framstå som noen venstreopposisjon.

Victoria Evensen har vært byråd siden 2019, og sittet i bystyret siden 2011. Hun har tidligere ledet Grünerløkka Arbeiderpartilag. Evensen er en del av høyresiden i partiet, og beskrives som en alliert av blant annet tidligere byråd Tone Tellevik Dahl og lokallagsleder og daglig leder i Norsk Flygerforbund, Katinka Sporsem.

Flere beskriver Evensen som «en dyktig fagpolitiker». Hun er barnebarn av den tidligere Ap-statsråden Jens Evensen.

Flere er usikre på om Evensen selv ønsker gruppeledervervet, da hun allerede er byråd.

Evensen har ikke ønsket å kommentere denne saken overfor Avisa Oslo.

Rett i budsjettforhandlinger

Å velge en gruppeleder skjer ved at alle faste representanter i bystyret, alle vararepresentanter, to fra partistyret og en fra AUF stemmer over hvem de ønsker å ha.

Det gjør at denne kampen kan bli svært krevende for de som skal stemme, forteller en kilde. Fordi det er så tydelig hvem som skal stemme – og hvem man kan påvirke – kan man nærmest telle seg til hvor gode sjanser man har.

Også her vil vennenettverkene mobiliseres til å ringe rundt samt invitere på kaffe og lunsj. Her vil de forsøke å påvirke samtidig som man får en følelse av hvor mange stemmer deres kandidat har.

En kilde understreker at Oslo Ap ikke har hatt et slikt valg siden de kom i posisjon i 2015.

Den samme kilden framhever at en ny gruppeleder skal rett ut i budsjettforhandlinger, og at den som blir valgt må være en leder som kan gå rett inn i dette arbeidet.

Krevende situasjon for partiet

– Vi kan ikke lage en tidsplan som er løsrevet fra prosesser vi selv ikke styrer.

Det kommenterte Frode Jacobsen da Avisa Oslo sist skrev om de interne prosessene i Oslo Ap. Setningen var en klar referanse til den pågående forhandlingsprosessen om en ny regjering.

Først når disse er landet, vet Oslo Ap helt sikkert hvem som blir i lokalpolitikken og hvilke profiler som forsvinner. Dermed er det vanskelig å begynne å dele ut posisjoner allerede nå.

Men én av kildene Avisa Oslo har snakket med, mener at de som får de førende vervene fram mot lokalvalget i 2023 uansett vil ha store utfordringer.

Ap fikk i høst 23 prosent av stemmene i Oslo. Det er det oppslutningsmessig svakeste stortingsvalget partiet har hatt i hovedstaden siden 2001, og ved forrige lokalvalg mistet partiet 8 av 20 representanter i bystyret.

Dermed beskrives oppgaven om å lede Oslo Ap fram mot kommunevalget som krevende – uansett hvem som etterfølger Frode Jacobsen, Kamzy Gunaratnam og en eventuell statsråd-utgave av Raymond Johansen.

– Om han skulle forsvinne i regjering, klarer man å håndtere det. Men den som skal etterfølge ham, må faktisk klare å begeistre, forstå velgerne og lede Oslo Ap til en ny periode i posisjon – selv etter åtte år i posisjon. Det vil også være en krevende oppgave for Raymond Johansen, sier en av Avisa Oslos kilder.

LES OGSÅ: