– Jeg har en veldig, veldig klar oppfordring nå i forkant av søknadsfristen: Søk yrkesfag, det åpner dørene til utrolig mange spennende muligheter og jobber, sier byrådslederen til Avisa Oslo.

Raymond Johansen, som selv utdannet seg til å bli rørlegger ved Sogn videregående skole i Oslo på slutten av 70-tallet, forteller at man så en nedgang i antall søkere til yrkesfag etter finanskrisen i 2008.

Han frykter nå at det samme vil skje igjen.

– Vi har jo opplevd under pandemien hvor ekstremt avhengig vi i Norge er av importert arbeidskraft. Vi kan ikke alltid være trygge på at det går mye dårligere i andre land slik at de vil reise hit og ta jobber her, og må sørge for å ha egne ansatte innen kritiske sektorer, sier han.

Følg Oslos eksempel

Johansen viser til tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at Oslo siden 2015 har hatt en økning i antall lærebedrifter på 21 prosent siden 2015, mens tallet er 14 prosent for resten av Norge.

Dette – tror han – skyldes kravene Oslo kommune stiller når kommunen bestiller varer og tjenester. Da er det nemlig et krav at ti prosent av arbeidstimene som utføres på vegne av kommunen, utføres av lærlinger. Når staten bestiller tjenester, er kravet kun fem prosent.

– Oslo er Norges nest største innkjøper av varer og tjenester etter staten, så hvilke krav vi stiller, påvirker bedriftene. De bedriftene som faktisk bruker lærlinger, har tariffavtaler og faste ansatte er de som vinner kontraktene fra Oslo kommune.

Han trekker særlig frem bestillinger av bygg og lignende.

– Utfordringen er størst i privat konjunkturutsatt sektor. Vi ser at bedrifter lett kan kutte ned på antall lærlinger når det går dårlig. Det er viktig at staten og kommunen går inn og sikrer at det ikke skjer. Jeg håper at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ikke er fornøyd med det kravet.

– Velger ikke livet sitt én gang for alle

Johansens inntrykk er at man velger linje på videregående etter hva foreldre, søsken eller venner velger.

Oslo har blitt mer og mer en akademikerby, som betyr at man har færre rollemodeller som velger yrkesfag, og det er kanskje ikke alltid sånn at rådgivere på ungdomsskolen anbefaler yrkesfag.

Samtidig mener han at det er mange fordeler ved yrkesfag, som at man kommer seg raskere ut i jobb, samtidig som man kan bygge på yrkesfaget og studere hvis man ønsker det.

– Du gikk vel yrkesfag selv?

– Det gjorde jeg. Jeg gikk på Sogn yrkesskole for omtrent 150 år siden, spøker byrådslederen.

– Var det vanskelig å få lærlingplass den gangen?

– Det fikk jeg med én gang. På den tiden var det veldig mye gjennom bekjentskaper, men jeg hadde inntrykk av at alle de som gikk i klassen min på den tiden fikk lærlingplass. Dette var på tidlig 80-tall, og da var det mange flere som valgte yrkesfag.

Han understreker at et valg om å ta yrkesfag ikke er et endelig valg.

– Det er ikke sånn at man velger livet sitt en gang for alle når man er 16-17 år. Man kan til og med bli byrådsleder i Oslo, spøker Johansen.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.