– Det lyktes vi veldig godt med.

Svaret fra byrådsleder Johansen kommer etter at Avisa Oslo spør om en av byrådets fremste målsetninger den siste tiden:

Å endre samfunnsdebatten rundt koronapandemien.

Men på ett punkt lyttet ikke Regjeringen på Raymond: Tiltakene ble ikke overlatt til kommunene – de er fortsatt nasjonale.

I fjor høst gjentok Johansen og helsebyråd Robert Steen samme budskap gang på gang – nærmest til det kjedsommelige. Ikke bare se på smittetallene, se på vaksineringsgraden og innleggelsestall.

Og da den nye omikronvarianten dukket opp, tok ikke byrådet bare møter med regjeringen i bruk.

De tok også i bruk Norges største avis VG.

Både for å fremme egne synspunkter på i hvor stor grad koronasmitten bør bremses og til å kreve svar på hvor hardt presset helsevesenet er.

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine, spurte Johansen for en drøy uke siden.

– Det var en veldig viktig debatt å reise og en diskusjon å ta når smittetallene ble veldig høye. Fakta måtte komme på bordet, sier Johansen, som senere fikk svar i form av et brev fra helseminister Ingvild Kjerkol.

– Opplever at vi har blitt lyttet til

Oslos byrådsleder opplever nå at det er bredere samfunnsdebatt om koronapandemien, der forholdsmessighet av tiltak i større grad diskuteres opp mot følgene tiltakene har for landets befolkning.

De siste tiltakene fra hans partifeller i regjering innebærer blant annet kraftige lettelser for barn og unge, samt at skjenkestansen mykes opp til å kun gjelde fra klokka 23.00.

Regjeringens totale tiltakspakke er ikke så ulik den byrådet trolig ville ha innført, ifølge flere kilder Avisa Oslo har snakket med. Også byrådet ville lagt vekt på å lette byrden på barn og unge, samt næringslivet.

– Vi opplever at vi har blitt lyttet til, sier Johansen, som riktignok ikke fikk viljen sin på alle områder.

Fikk ikke tilbake kontrollen

I Oslo hadde byrådet samlet inn tilbakemeldinger fra ulike etater, og var forberedt på å diskutere konkrete lokale tiltak.

De fikk imidlertid ikke innfridd sitt ønske om lokal kontroll.

– Ja, det har vi sagt ville vært klokt, svarer Johansen på spørsmål om byrådet fortsatt ønsker å ha kontroll over tiltak i Oslo.

Raymond Johansen understreker at Oslo kommune er beredt til å ta håndtere tiltaksnivået om de skulle få muligheten til det igjen.

Framover kommer byrådet til å jobbe med etterlevelse av de nylig innførte tiltakene.

Samtidig understreker Raymond Johansen at de også skal se nærmere på hvordan forholdsmessighetsbildet utvikler seg, vurdere koronapass og andre lettelser.

– Robert Steen sa i går at lokal kontroll var "et av premissene for at vi har klart oss såpass bra gjennom pandemien" og et suksesskriterium for den norske pandemihåndteringen. Er du enig i det?

– I hvert fall for Oslos vedkommende. Vi har stor juridisk kompetanse til å vurdere detaljer rundt tiltak og har god erfaring med å håndtere pandemien selv, svarer byrådsleder Raymond Johansen på spørsmålet fra Avisa Oslo.