– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine? er et av spørsmålene Johansen stiller i VG.

Han legger til at han har fått vage og intetsigende svar fra helsetoppene. Johansen stiller spørsmål ved hvorfor det er nødvendig å stenge ned deler av samfunnet når en så liten del av sykehuskapasiteten er i bruk til koronapasienter.

Torsdag var det 295 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge, hvorav 91 lå på intensivavdeling.

– Jeg stiller mine spørsmål både til helsetoppene og til helseministeren, sier Johansen.