– En klok og sindig redegjørelse fra byrådslederen, uttaler opposisjonspolitikeren Bjercke til Avisa Oslo.

Uttalelsen kom etter en orientering for bystyret, der byrådsleder Raymond Johansen ba folk bruke munnbind på kollektivtransport, i butikker og på kjøpesentre. Han stilte seg også bak sentrale myndigheters råd om å ikke ta hverandre i hånda. Ruter skal åpne dørene automatisk, slik Frp tidligere har etterspurt.

Johansen kom imidlertid ikke med noen påbud.

– Tiltak skal være forholdsmessige. Og jeg oppfatter at byrådet anerkjenner dette, mener Venstres Hallstein Bjercke.

Høyres Anne Haabeth Rygg, som etterlyste handling fra byrådet dagen før orienteringen, er glad for at byrådet gjør noe i en situasjon med høye smittetall.

Samtidig presiserer hun følgende overfor Avisa Oslo:

– Byrådet har sittet stille mens smitten har økt hver uke de siste fem ukene. I områder av byen vår er smitten mye høyere enn for eksempel i Tromsø, der det nå er satt inn mange tiltak. Det er på tide at byrådet nå setter inn tiltak.

– Vi har områder i byen der smittetallene er høye, og andelen vaksinerte er lavest i byen. Byrådet bør jobbe spesielt for å endre situasjonen her, fortsetter Anne Haabeth Rygg.

Leder for Helse- og sosialkomiteen Cecilie Lyngby (FNB) er noe mer nøytral i sin omtale av redegjørelsen.

– Det er fornuftig at vi ikke stenger byen ned, men viktig med enda tydeligere smitteverntiltak. Flott at byrådsleder sier at vi ikke må klemme, håndhilse og bruke munnbind igjen på kollektivtransport, men jeg hadde håpet på litt sterkere anbefalinger rundt munnbind og en meters avstand enn at man «ønsker» dette.

Lyngby understreker samtidig at hun er bekymret for bemanningen i helsesektoren.

– De er slitne nå, og har daglige utfordringer med for få ansatte.

Hassan Nawaz, som sitter i Helse- og sosialkomiteen for Høyre, skriver følgende i en melding til Avisa Oslo:

– Det er bra at byrådet følger situasjonen tett og holder tett dialog med nasjonale myndigheter. Utviklingen i Oslo er bekymringsverdig, og det forventes at byrådet trer inn på riktig tidspunkt i samråd med helsefaglige råd. Vi må ikke være redd for å innføre inngripende tiltak hvis det potensielt kan hindre flere innleggelser. Det siste vi alle ønsker er en julefeiring bestående av inngripende tiltak – derfor er det viktig at byrådet ikke faller for en «vent og se»-holdning.