Tirsdag presenterte Danmark sin plan for gjenåpning av samfunnet etter pandemien. I Oslo jobber byrådet med en tilsvarende plan, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i bystyremøtet onsdag ettermiddag.

– Vi jobber med en plan for gjenåpning, selv om det på et vis kan fremstå absurd å snakke om gjenåpning så lenge vi har de høyeste smittetallene noensinne. Slik situasjonen er nå, er det selvfølgelig uaktuelt å gjøre store lettelser, men det pandemien har lært oss er at det er lettere å lette på tiltak, enn å innføre dem, sier Johansen i bystyremøtet, som avvikles digitalt.

Han fremhevet særlig to punkter som forutsetninger for en gjenåpning av byen: Testing og vaksinering. Selv om testnivået i Oslo er på det høyeste gjennom hele pandemien, med 50.000 tester i uka, er det enda en vei å gå, mener byrådslederen.

– Vi ønsker å teste langt flere framover. Vi ønsker å starte screening av skoleelever, lærere, bygningsarbeidere og helsepersonell som ikke er vaksinert, sier Johansen.

Vil teste enda flere

Målet er å øke kapasiteten til 62.000 tester, eller ni prosent av Oslos befolkning, i uka. Da trenger kommunen hjelp fra statlige myndigheter.

– Vi er klare til å gjøre vår del av jobben, men om vi skal komme i gang med testing i denne skalaen er vi avhengige av regelendring fra staten. I dag er testing regnet som helsehjelp. Det binder opp for mye av vårt helsepersonell. Vi må lære av land som er kommet lenger enn oss, sier Johansen.

Han etterlyser også bedre analysekapasitet.

– Skal vi virkelig få opp volumet på testing, er vi avhengige av at statens analysekapasitet er god nok. Allerede med dagens nivå er bekymret for om folk får svart raskt nok. Det er også meldt om presset analysekapasitet i Helse Sør-Øst, sier Johansen.

4,7 prosent er fullvaksinerte

Så langt er det satt rundt 70.000 vaksinedoser i Oslo. Det betyr at kun 4,7 prosent av byens befolkning er fullvaksinerte.

– Vi hadde håpet at vi hadde kommet lenger. Samtidig er vi glade for at store deler av de eldste og mest utsatte gruppene, er vaksinerte, sier byrådslederen.

Oslo nærmer seg nå slutten av vaksinering av aldersgruppen 75 til 84 år. Neste ut er 65 til 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

– Vi er klare til å sette alle vaksinene vi får. Det er vaksineringen som er veien ut av denne pandemien, sier Johansen.

Byrådsmøte på fredag

Tirsdag presenterte regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak. De fleste av disse tiltakene, som skjenkestopp, gjelder allerede i Oslo. Det kan likevel være behov for å justere den lokale forskriften, forklarer Johansen.

– Særlig gjelder det den nasjonale anbefalingen om å holde to meters avstand, som må gjenspeiles i regelverket, sier Johansen og forteller at eventuelle endringer vil skje i et ekstraordinært byrådsmøte på fredag.

Videre opplyser Johansen at byrådet gir ti millioner i strakstiltak til psykisk helse i Oslo, blant annet i form av flere psykologer og økt bemanning på telefontjenester.

Ulike tiltak i bydelene

Oslo har også nå for første gang innført differensierte smitteverntiltak i bydelen. Det betyr at det i bydelen Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand er innført hjemmeskole for femte til syvende trinn. Samtidig holder alle barnehager og aktivitetsskoler stengt gjennom påsken.

Det er drastiske grep, erkjenner Johansen.

– Samtidig er det liten tvil om at det er nødvendig å ta kraftfulle grep for å få ned smitten blant barn og unge. 30 prosent av smitten blant unge er sporet tilbake til barnehager og skoler, sier byrådslederen og legger til:

– Forhåpentligvis vil de samlede tiltakene som gjelder, være nok til å presse ned smitten – også fra muterte virus.