Over flere år har Bækkelaget Sportsklubb (BKS) sammen med Oslo Idrettskrets arbeidet for å realisere Campus Ekeberg på Ekebergsletta, som skal gi fire flerbrukshaller, tre cageballbaner, ett e-sportsenter, en turnhall, sju dansesaler, tre kampsportflater og ett treningssenter. BSK Arena ville blitt Nye Osloidrettens hus.

Helt siden 2019 har SV og MDG vært mot dette prosjektet. Begge partiene stemte mot reguleringsplanen i 2019. Arbeiderpartiet stemte imidlertid ja sammen med flertallet i bystyret.

Problemet er imidlertid at sentrale byråder i det rødgrønne byrået hele tiden har vært imot utbyggingen. Etter at det har vært stille fra de rødgrønne i sommer, sier nå byrådsleder Raymond Johansen at hele prosjektet er stein dødt.

Vi i Høyre er sterkt uenig i en slik konklusjon.

Lukter ikke godt

Vi mener at det må være mulig å få prosjektet på rett kjøl igjen. Det vil vi ta tak i om vi vinner valget.

De rødgrønne viser til en vurdering fra kommuneadvokaten i Oslo som grunnlag for å legge prosjektet dødt. Problemet er at den juridiske vurderingen vil ikke byrådet gi offentligheten innsyn i. Det betyr at byrådet nå legger opp til å punktere dette prosjektet uten at offentligheten får innsyn i de juridiske vurderinger og om det faktisk er slik at Oslo kommunen etter loven ikke kan gi den lånegaranti som prosjektet er avhengig av.

Det lukter ikke godt av en slik politisk håndtering.

Det kan se ut som byrådet ikke vil at det skal kunne gis en slik lånegaranti, slik at SV og MDG internt i byrådet får gjennomslag for sin motstand mot Campus Ekeberg og dermed får stoppet prosjektet.

I lørdagens i Avisa Oslo forsøker SV-byråd Samy Gamal å forsvare at byrådet hemmeligholder kommuneadvokatens uttalelser.

Han uttaler: «Å unnta kommuneadvokatens uttalelser er det lang og fast praksis for – sånn var det selvsagt også da Bjercke var byråd.»

Han sier at det normalt ikke gis innsyn i uttalelser fra kommuneadvokaten, slik regjeringer heller ikke gir innsyn i rådene fra regjeringsadvokaten.

Dette er formalisme. Det faktiske forhold er at dagens byråd ved flere anledninger har eller har måttet offentliggjøre kommuneadvokatens uttalelser.

Med den motstand dagens byråd viser mot åpenhet i denne viktige og betente saken, er det derfor nå helt nødvendig at dagens byråd blir byttet ut med et Høyre-ledet byråd som er grunnleggende positiv til realiseringen av dette storstilte skole- og idrettsprosjektet.

Forutsetter offentliggjøring

Jeg forutsetter at et nytt byråd vil offentliggjøre kommuneadvokatens uttalelser knyttet til denne saken. Dette både fordi det vil ha stor offentlig interesse og for å sikre en åpen prosess om hvordan en garanti kan gis.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, har sagt at han kommer til å signere kommunens lånegaranti «før jeg har hengt av jakka» hvis velgerne gir ham det mandatet han trenger for å lede Oslo kommune.

Campus Ekeberg er et viktig privat offentlig prosjekt som bør ønskes velkommen.

Eirik Lae Solberg, som i dag er Oslo Høyres byrådslederkandidat har tidligere vært finansbyråd og leder av Høyres bystyregruppe. Han har derfor bred erfaring og vil være særdeles skikket for å ta fatt i Campus-Ekeberg-saken og lose den i mål slik at dette prosjektet kan realiseres.

LES OGSÅ:

Les også

Raymonds enestående fiasko på Ekebergsletta