– Slik det ser ut nå kan starte å vaksinere friske 16- og 17-åringer fra 6. september. I enkelte bydeler vil det kanskje starte også før, sier Raymond Johansen.

Helsemyndighetene og regjeringas anbefaling er tydelig: Vaksinering skal være aller først i prioriteringsrekka for kommunene.

Nå skal alle 16- og 17-åringer, som utgjør i underkant av 13.000 personer i Oslo, få tilbud om vaksinering.

Det gjøres på samme måte som i andre aldersgrupper.

– De blir kalt inn og vil få en SMS fra bydelen sin, sier Johansen.

I en tidligere versjon av denne saken stod det at også barnehagebarn skulle testes to ganger i uka, da dette ble kommunisert til Avisa Oslo. Vi fikk deretter opplyst fra byrådslederens kontor at dette likevel ikke stemmer. Det er kun barn og unge i skolealder som skal massetestes. Saken ble oppdatert 16.25.

Skal masseteste alle barn

Raymond Johansen varsler at Oslo nå vil innføre massetesting av alle barn og unge i skolealder. Det vil si alle elever fra 1. klasse på barneskolen til 3. klasse i videregående skole.

– Nå starter vi massetesting to dager per uke av alle i skolen. Det skal gjøres gjennom en rask og effektiv hjemmetest, sier Johansen.

Barna skal få utdelt testene i sin barnehage eller skole. Johansen sier at det jobbes med å få dette systemet på plass så raskt som mulig. Det vil ifølge Johansen være en voldsom lettelse for teststasjonene, som den siste tida har vært sterkt presset.

– Det kommer åpenbart til å avlaste. Pålegget vi har om å ha fem prosent kommer vi til å holde, sier Johansen.

Endrer prioritering i TISK-strategien

Fredag kom en avklaring fra Helsedirektoratet og regjeringen om hvordan kommunene skal prioritere TISK-strategien.

Helseminister Bent Høie oppsummerer ovenfor Avisa Oslo de nye rådene til kommunene slik:

– Prioritere vaksinering og prioritere smittesporing og TISK-arbeidet. Der har vi i samarbeid med kommunene sett på hvordan vi kan finne bedre praktiske løsninger for å utnytte smittesporing- og testingskapasiteten sin best mulig. Det er det som brevet i dag svarer på, slik at kommunene opplever at de har både meg og helsemyndighetene i ryggen når de skal gjøre disse endringene, sier Høie.

Byrådsleder Johansen er fornøyd med avklaringen.

– Jeg opplever at vi har fått svar på de spørsmålene og de rådene vi ga gjennom brevet vi sendte. Det har vært viktig for oss, sier Johansen.

Han påpeker at smittesporingen nå vil bli langt enklere.

– Jeg er fornøyd med at vi nå skal ha en differensiering mellom ulike grupper, sier Johansen.

Samtidig legger dette et større ansvar på den enkelte koronasmittede.

– Alle har et ansvar for å si fra selv. Er du med i et fotballag, korps eller hva det er, er det veldig viktig at du nå tar ansvar for å gi beskjed om du blir smittet. Samtidig vil vi fortsette å prioritere smittesporing rettet mot husstand, sier byrådslederen.

Høy smitte på skole

– Vi ser nå store lokale smitteutbrudd, blant annet på Foss videregående skole. Vurderer dere å innføre gult eller rødt nivå på enkeltskoler?

– Det vil bydelsoverlegen i tett kontakt med smittevernlegen vår avgjøre lokalt. Men helseministeren har vært tydelig på at man ønsker å opprettholde på grønt nivå, og det gjør også vi, sier Johansen.

Johansen opplyser at kommunen i samråd med sine fagfolk har tro på at massetestingen som nå innføres vil ha innvirkning på skolesmitten, og vurderer at massetesting sammen med vaksineringen vil begrense smitteøkningen fra om to uker.

– Det er viktig å si at nå ser vi en pandemi først og fremst retta mot de som ikke er vaksinert. Vaksinasjon er veien ut av dette, og det haster, sier Johansen.

Til alle som har fått tilbud om vaksine men fortsatt ikke har tatt den, har byrådslederen en klar oppfordring:

– Jeg håper de som har ventet nå velger å ta vaksinen, sier Johansen.