– Stortingsflertallet vil fortsette i det samme, gamle straffesporet. Dette er ikke en reform. Det er en flikking på gamle tiltak. Straffealliansen med Ap, Sp og Frp fortsetter å kriminalisere og stigmatisere mennesker som sliter, sier Grunde Almeland til Avisa Oslo.

Oslo Venstres leder, som også er nummer tre på lokallagets liste før stortingsvalget, er sterkt kritisk til stortingsflertallets innstilling om rusreform. Flertallet går inn for at mindre alvorlige narkolovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år.

Avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre doser narkotika blir det imidlertid ikke noe av.

– Det er nå tydelig at et flertallet med Ap, Sp og Frp kommer til å vende tommelen ned til rusreformen. De har låst seg fast i en blind ideologisk tro om at straff visstnok skal være et egnet virkemiddel. I stedet for å lytte til kunnskap og forskning, har de bestemt seg for å drive politisk spill om livene til sårbare mennesker, mener Almeland om det han kaller «en katastrofe for de rusavhengige i Oslo».

Raser mot Ap

Han reagerer også på at Ap, som vraket regjeringens rusreform under landsmøtet tidligere i år, bare går inn for å avkriminalisere for tyngre rusbrukere.

– Ap vil at kun «tungt rusavhengige» skal slippe straff. Men straff gjør bare problemene større – også for dem som står i fare for å utvikle rusproblemer. Jeg frykter at Aps forslag kan føre til at unge ikke tør å søke hjelp hos helsetjenesten når de er i en kritisk situasjon med ulovlige rusmidler, av frykt for konsekvensene. Eller at folk som har brukt litt narkotika vil ruse seg mer, slik at de kvalifiserer som «tungt rusavhengige» og slipper straff, sier Grunde Almeland.

Ap ligger ikke an til å få flertall for sitt forslag. Om Ap hadde fått viljen sin, hadde det vært «en oppskrift på å skille folk» og å «føre flere inn i rusavhengighet», slik Almeland ser det.

– Ap-modellen betyr at Ap har forlatt østkanten, fordi vestkanten unngår straff uansett, lyder den krasse beskjeden fra Venstre-politikeren.

– Har forlatt østkanten

Rent faktisk stemmer det ikke at «vestkanten unngår straff uansett».

Bruken av cannabis var imidlertid lavere i bydeler som Østensjø, Alna, Stovner og Grorud enn på vestkanten, ifølge rapporten Ung i Oslo fra 2018. Samtidig har NRK omtalt at et høyere antall blir arrestert for bruken på østkanten.

Da Avisa Oslo spør Almeland om å konkretisere hva han legger i påstanden, svarer Venstre-politikeren ved å vise til misforholdet:

– Det vi vet er at ungdom på østkanten arresteres oftere og får hardere straffereaksjoner enn andre ungdommer. De med levekårsutfordringer forfølges hardere av straffeloven enn de som bor i villa. Det ser man på straffestatistikken.

– Venstre vil fortsette kjempe for en avkriminaliseringsreform i tråd med FNs anbefalinger og et grundig norsk forsknings- og utredningsarbeid, understreker Grunde Almeland om sitt partis videre arbeid.

– Bare tull

Avisa Oslo har forelagt kritikken for Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland, som fredag videresendte spørsmålene og henviste avisa til justispolitisk talsperson Lene Vågslid.

AO snakket med henne mandag kveld.

– Vi mener at rusavhengighet er et helseproblem og en sykdom, som må møtes med helsehjelp. Det kom veldig tydelig fram under vårt landsmøte. De aller fleste har ment at dette gjelder de som har en ruslidelse og er tungt rusavhengige, sier hun.

– Almeland påstår at dere har låst dere fast i en blind, ideologisk tro. Er du enig i det?

– Nei, det er selvfølgelig bare tull. Jeg skjønner at Venstre er skuffa, for dette er den virkelig store saken Venstre har kjempet gjennom i regjeringen. Et forslag som jeg tror er så liberalt at bunads-Høyre og KrF holder seg for nesa. Den kritikken tar jeg med knusende ro, kontrer Vågslid.

– Almeland frykter at unge ikke vil søke helsehjelp. Er det berettiget?

– Ja, jeg er også bekymret for at unge i dag ikke søker hjelp. Vi bør evaluere ruskontraktene og se nøye på hvordan vi møter ungdommen. Vi kan aldri akseptere klassejustis og at ungdom føler seg behandla ulikt ut ifra hvilket politidistrikt de bor i, sier Aps justispolitiske talsperson.

Mer politi som jobber med forebyggende arbeid

Hun ønsker også at det satses på politiet og deres arbeid med forebygging.

– Vi kan og bør gjøre mer når ungdom trenger hjelp. Veien dit er ikke å liberalisere slik at vi blir det landet med den mest liberale politikken. Jeg er enig med Grunde i at vi må gjøre mer for å forebygge, og for at unge skal ønske å få hjelp. Det mener jeg uansett om lovverket blir endret, eller om det blir slik som det er i dag, sier Ap-politikeren.

En oppbemanning vil hjelpe, tror Vågslid.

– Det er en kjempeutfordring at vi er for få i politiet. Vi trenger flere som driver aktivt med forebygging, som er politiets primære strategi. Det skulle man ikke tro når man ser hvor få som driver med det. Vi trenger flere ansatte lokalt som driver med dette. Det er også bra at riksadvokaten går nøye gjennom ransakelsespraksisen, som en følge av debatten som har vært i det siste.

– Almeland påstår at dette er en katastrofe for Oslos rusavhengige?

– Det synes jeg er frekt, med tanke på at det er lagt frem en lovendring uten penger, eller et opplegg og et innhold i en behandlingsreform. Det er i beste fall naivt. Rusfeltet har behov for mer penger, svarer Vågslid, som legger til:

– For oss har det hele veien vært viktig med en forebyggings- og behandlingsreform for hele feltet. Det er veldig skuffende at det ikke fulgte med en meldingsdel som kunne bær bud om ambisjonene for rusfeltet.

Den aktuelle saken skal opp i Stortinget torsdag 3. juni.