– Det provoserer meg voldsomt. En byråd som blir utsatt for kritikk av flertallet i bystyret skal ta ordet, og ta innover seg den kritikken. Det er parlamentarisk sedvane. Hadde lignende skjedd i Stortinget, hadde han blitt kastet, sier Bjercke til Avisa Oslo.

Han sikter til at gårsdagens bystyremøte. Der valgte flertallet i bystyret å stemme for et såkalt daddelvedtak mot helsebyråd Steen. Et daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk en byråd kan få - med unntak av bystyrets mistillit.

Den aktuelle saken dreide seg om en anbudskonkurranse om 800 sykehjemsplasser for ideelle aktører.

Kirkens Bymisjon, som driver Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, sitt anbud kvalifiserte ikke til konkurransen. Dermed gikk det i sommer ut en beskjed om at hjemmet skulle legges ned.

Kritikk i bystyret

Flere bystyrepolitikere kritiserte imidlertid byrådet for kommunikasjonen med den ideelle organisasjonen.

– Først godkjente byrådet et tilbud som ikke var i tråd med kriteriene i en tidligere utlysning. Konkurransen ble så stoppet. Kirkens Bymisjon fikk beskjed om at de kunne levere samme tilbud på nytt når en ny konkurranse ble utlyst. Kirkens Bymisjon leverte derfor samme tilbud. Det ble ikke gitt beskjed om at det i første runde burde vært avvist, og at det var en feil fra kommunens side, sa Venstre-politiker Juliane Ferskaug.

– Resultatet av det som har hendt er at vi ikke får noe nytt sykehjem på Ammerudhjemmet. Der står det et fullt brukbart bygningskompleks som nok et tungt skall, som vil være en utgiftspost for Oslo kommune framover, sa Rødts Maren Rismyhr.

Hennes partis forslag om å avlyse hele konkurransen fikk ikke flertall. Det fikk imidlertid daddelvedtaket - men kun Aps fraksjonsleder for helse og sosial Jon Reidar Øyan grep ordet på vegne av posisjonen.

Han la vekt på at den aktuelle konkurransen ble gjennomført i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Slik svarer Steen

Byråd Robert Steen var taus. Det er dette som får Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke til å reagere.

Daddelvedtak er den sterkeste kritikkformen som bystyret i Oslo kan gi en byråd – uten å fremme mistillit. Bjercke reagerer særlig på at byråd Steen forholdt seg taus etter det ble klart at det var flertall for forslaget om kritikk.

– Det er å vise manglende respekt for bystyreflertallet, og lite innsikt i parlamentarisk sedvane, når han ikke tar ordet.

Avisa Oslo har forelagt byråden Bjerckes kritikk. Han svarer som følger:

Kommunen skal selvsagt følge anskaffelsesreglementet og bystyrets vedtak. Jeg respekterer bystyrets engasjementet og har svart på spørsmålene fra Helse – og sosialutvalgets medlemmer om saken skriftlig, og i et eget ekstraordinært møte før sommeren i fjor. Hvis bystyret har flere spørsmål de vil ha svar på om denne, vil jeg selvsagt svare på egnet måte.

– Så er det også en del av bildet at Oslo står i en pågående rettsprosess knyttet til anbudskonkurransen, og utfallet er ikke kjent. Jeg må derfor komme tilbake til det senere, sier helsebyråd Robert Steen.

Fikk streng beskjed av Carl I. Hagen

Hallstein Bjercke har på sin side litt erfaring med såkalte daddelvedtak.

Da han som relativt fersk næringsbyråd fikk et slikt vedtak mot seg i 2013 – som følge av at det kommunale selskapet Oslo Vei gikk konkurs etter økonomisk mislighold – fikk han det han selv kaller et foredrag om daddelvedtak av Frps Carl I. Hagen.

– Den meget erfarne parlamentarikeren Carl I. Hagen ga meg den gang – som fersk byråd – et foredrag om daddelvedtak og parlamentarisk sedvane, hvilket alvor som lå i det, og hvordan jeg som byråd skulle håndtere det, sier Bjercke.

– Han avsluttet foredraget med å si at «da gjør du det sånn, og gjør du det ikke sånn, så kaster vi deg».

– Opplevde du dette som velmenende råd fra Hagen?

– Det var jo en litt brutal måte å fremføre det på, men i ettertid opplevde jeg det som velmenende. Det var en klar advarsel.