– Jeg ble rett og slett overrasket da jeg så dette. Det er ikke rettferdig på noen måte.

Det sier elevrådsleder på Hersleb VGS, Leander Fjeldstad. Det han reagerer på er Utdanningsdirektoratets retningslinjer for gjennomføringen av muntlig eksamen.

Ifølge retningslinjene får man ikke ta eksamen om man er i karantene, og de vanlige reglene for sykdom gjelder. Digital gjennomføring er heller ikke mulig.

– Dette kommer til å gå mye hardere ut over osloskolene, hvor smittesituasjonen gjør at det er mye mer sannsynlig at vi havner i karantene. Om man ikke får ta eksamen på grunn av sykdom eller karantene kan man fortsatt søke å komme inn på høyere utdanning. Problemet er at eleven må ta eksamen et halvt år senere, noe som gjør at eleven er mitt i studietiden. Skulle man stryke eller få dårligere karakter enn det linjen krever vil man kunne miste studieplassen. Dette kan få store konsekvenser for elevene som da er studenter, mener Fjeldstad.

Han får støtte av leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic.

– Dette kommer til å skape skiller på hvor mange elever fra Oslo kommer til å ende opp med vitnemål kontra elever fra andre fylker. Det setter de største byene i en veldig sårbar situasjon, og jeg tror ikke noen har tenkt igjennom hvordan det kommer til å funke på fylkesbasis, sier Mulalic til Avisa Oslo.

Ville avlyse

Elevorganisasjonen har vært tydelig på at de støtter at muntlig eksamen burde avlyses. Det har også 70.000 elever skrevet under på i en underskriftskampanje.

Barneombudet har også oppfordret også Kunnskapsdepartementet til å avlyse muntlig eksamen.

Men i et intervju med Avisa Oslo slo kunnskapsminister Guri Melby fast at eksamen skal gjennomføres.

– Vi tok en beslutning tidlig i februar om at skriftlig eksamen skulle avlyses, men at vi ønsket å gjennomføre muntlig eksamen for avgangselever. Den beslutningen har vi stått på helt siden da, sa Melby til Avisa Oslo.

Elevrådsleder Fjeldstad mener veilederen Utdanningsdirektoratet nå har gitt tydeliggjør hvorfor eksamen ikke burde gjennomføres.

– Skolene har hatt veldig ulik undervisning, og smittesituasjonen har variert stort. I Oslo kan man ende opp med at hele klasser settes i karantene etter massetesting, og hvis det skjer i ukene muntlig eksamen skal gjennomføres er det mange som rett og slett ikke får tatt eksamen. Jeg syns det er skremmende at Guri Melby ikke lytter til elevene her, sier Fjeldstad.

Han understreker at han mål ikke er generelt imot muntlig eksamen.

– Muntlig eksamen er en grei vurderingsform, men ikke i et pandemiår, sier Fjeldstad.

– Rett til utsatt eksamen

Per Kristian Larsen-Evjen er avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. Han forteller at om man ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom eller karantene, har man rett til utsatt eksamen.

– Det er skoleeieren som har ansvar for den lokale gjennomføringen for å legge til rette for ny eksamen. Det kan legges opp på flere måter, men ofte vil utsatt eksamen tas neste eksamensperiode. For våreksamen som kommer nå, vil det være høsten 2021, sier Larsen-Evjen.

Avdelingsdirektøren sier at det er smitteveilederen som ligger til grunn for retningslinjene Utdanningsdirektoratet har utarbeidet.

– Vi har tilrettelagt for eksamen ut ifra smittevernveilederen. Man skal ikke møte på eksamen ved symptomer på at man er syk. Det er blitt gjennomført eksamen både våren og høsten 2020, og skoleeierne lokalt har gode erfaringer med å finne løsninger, også i den vanskelig situasjonen i står i, sier Larsen-Evjen.

– Osloelevene er på grunn av smittesituasjonen høyere utsatt for å havne i karantene og dermed ikke få gjennomført eksamen enn andre elever, er ikke det urettferdig?

– Det er slik at det vil kunne være lokale forskjeller på gjennomføringen innenfor rammene for smittevern. Det er klart at i områder i høyere smittetrykk kan det være høyere risiko for karantene og fravær enn i andre deler av landet.

Larsen-Evjen understreker at smittevern er det viktigste.

– Det er vanskelig å si hva smittevernsituasjonen i Oslo er relativt til andre steder i landet akkurat under gjennomføringen av eksamen. Det viktigste er at vi er trygge på at vi ikke bidrar til å spre smitte, ved å ivareta godt smittevern slik vi har gjort i hele pandemien. Det gjelder både i undervisningssituasjonen og under eksamen, sier han.

Les også

Mille (9) ble koronasyk: – Mamma, skal jeg dø nå?

Kan ikke gjennomføres digitalt

Elevorganisasjonens Hana Mulalic reagerer på at det ikke er lagt opp til at elevene kan gjennomføre eksamen digitalt dersom de havner i karantene.

– Vi har hatt digital undervisning hele skoleåret. Jeg tror at å gjennomføre eksamen digitalt er mye bedre enn at en haug med elever kommer til å ende opp uten vitnemål, sier Mulalic.

Per Kristian Larsen-Evjen sier at en ekstern sensor kan delta digitalt dersom smittevernsituasjonen tilsier det. Det gjelder derimot ikke for den enkelte elev som skal opp til eksamen.

– Om man havner i karantene er man ikke nødvendigvis syk. Hvorfor kan ikke en elev i karantene gjennomføre eksamen digitalt?

– Slik dagens eksamensordning er, og slik de tekniske løsningene er, har vi i samarbeid med skoleeierne vurdert at det ikke er mulig å gjennomføre eksamen heldigitalt hjemmefra for elevene, sier Larsen-Evjen.

Larsen-Evjen understreker at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet de nasjonale retningslinjene basert på regjeringsbeslutningen om våreksamen.