I høst vil det for enkelte busslinjer forekomme endringer: «Tilbudet er noe redusert sammenlignet med våren 2022, som et resultat av tilpasninger i etterkant av pandemien», skrev Ruter blant annet i pressemeldingen.

Marit Vea, nestleder og miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe, mener at dette er «veldig uheldig».

– Byrådet har tidligere i år langt på vei garantert at de ikke vil godta kutt i rutetilbudet i Oslo, og de har signalisert at de har satt av penger til å unngå kutt. Nå fremkommer det at det likevel blir et dårligere kollektivtilbud i Oslo i høst, sier hun til Avisa Oslo.

Byrådet tilbakeviser at kollektivtilbudet blir dårligere. Se det fulle svaret lenger ned i saken.

– Historisk dyre billettpriser

Vea mener at dette er «stikk i strid med den utviklingen vi har hatt i Oslo gjennom mange, mange år, der kollektivtilbudet er blitt gradvis bedre og bedre».

– Dette er ikke god grønn politikk i en by der vi har som mål at gåing, sykling og kollektivtrafikk alltid skal være førstevalget. Byrådet har heller ikke innfridd løftet sitt om reduserte billettpriser.

– Resultatet er at kollektivreiser nå er historisk dyre, samtidig som det blir kutt i tilbudet. Når vi skal få bilistene tilbake til kollektivtrafikken trenger vi et bedre og billigere kollektivtilbud, ikke et dårligere. Faren er at byrådet med dette grepet setter ytterligere fart på en negativ spiral, der Oslo-folk ser at tilbudet blir dårligere og dermed velger bort buss, trikk og bane. Det vil bety enda mindre billettinntekter, og dermed potensielt enda større kutt i tilbudet ved eneste korsvei, sier Venstres Marit Vea.

– Helt feil

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) svarer på kritikken og sier at «det er helt feil at det blir kuttet i tilbudet».

– Noen busser tas ut av ordinær rute for å ha flere busser som kan settes inn der man til enhver tid ser at behovet er størst. Totalt sett vil dette gi et bedre tilbud for passasjerene. Endringene som er gjort gir ingen innsparinger, og det er heller ikke nødvendig siden byrådet har sørget for penger i budsjettet til å kunne opprettholde kollektivtilbudet til tross for lavere billettinntekter.


– Hva er forklaringen bak at byrådet ikke har innfridd løftet sitt om reduserte billettpriser?

– Byrådet satte seg i 2019 som mål å redusere prisen på enkeltbilletter med 20 prosent og å utvide familierabatten innen 2023. Under pandemien var fokuset for kollektivtransporten å overholde smittevernrestriksjoner og å opprettholde tilbudet. Men endringer av prisene må skje i enighet med Viken fylkeskommune som er medeier i Ruter. Vi forsøkte å få dette til i forhandlingene om Oslopakke 3 i våres, men fikk ikke med oss Viken eller Oslo Høyre på dette. Vi kommer til å forsøke en annen løsning for å få med oss Viken i løpet av året som kommer.

– Hvorfor kuttes det i enkelte busslinjer?

– På noen linjer blir det litt færre faste avganger, slik at vi har flere busser i beredskap som Ruter til enhver tid kan sette inn på de linjene hvor det er ekstra mange reisende. Dette vil gi et bedre tilbud for alle.

Sirin Stav i MDG fremhever at byrådet «satser tungt på kollektivtrafikken, blant annet ved å få plass 4.000 nye avganger de siste årene».

– Under og etter pandemien har vi satt av penger til å opprettholde tilbudet selv om Ruter har fått lavere billettinntekter. Vi er i gang med å prøve ut nye, fleksible billettyper. Byen har nettopp fått nye trikker og nye båter. Det gjøres hele tiden nye forbedringer.

Stav trekker fram at det nå bygges ny tunnel fra Bryn til Hellerud for å gi et bedre tilbud på T-banens linje 2 og 3.

– Fra neste år vil dessuten hele kollektivtrafikken være utslippsfri, avslutter hun.