NHO-foreningen Norsk Eiendom raser etter Oslo kommunes vedtak om åpne butikker, men fortsatt stengte butikker i kjøpesentre, og kaller det hele for «ekstremt skuffende».

Administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, stiller spørsmålet:

Hvorfor opprettholde forskjellsbehandlingen når kjøpesentrene har vist at de har levert 0 smitte i 11 måneder?

– Kjøpesentrene har vist at de har satt smittevern i høysetet siden mars. Vi har utarbeidet en ekstremt streng smittevernveileder. Kjøpesentrene har større arealer og eget personell som holder vakt som overvåker kundestrømmene, og kan styre tilgangen på parkeringsplassen, noe vanlige butikker ikke har samme mulighet til å gjøre, forteller Tellevik Dahl til Avisa Oslo.

Hun bekymrer seg også for det hun omtaler som «Vinmonopol-effekten».

– Folk som har behov for å kjøpe leker, sportsutstyr og klær vil gjerne kjøre ut til nabokommunene når kjøpesentrene i Oslo er stengt. Dette er en mobilitet vi ikke ønsker.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at han forstår frustrasjonen.

– Det er vanskelig. Vi åpner opp for noen områder som vil føre til økt mobilitet, og totaliteten av dette førte til at vi ikke kunne åpne opp for ytterligere økt mobilitet.

– Uforståelig

Tellevik Dahl forteller at de har forsøkt på dialoger med både nasjonale og kommunale myndigheter, men at det ikke har ført noen vei.

– Vi mener at beslutning en overhodet ikke er kunnskapsbasert. Vi er klare til å gi dem både kunnskap og innsikt når det gjelder smittevern, vi er like opptatt av å holde smittevern som alle andre.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. De synes også at opprettholdelsen av stengte kjøpesentre er «uforståelig»:

− Fortsatt stenging i Oslo er negativt for virksomhetene, arbeidsplassene disse representerer – og kan gi fortsatt økt mobilitet i samfunnet. Fortsatt strenge tiltak gjør at det haster for Stortinget å forbedre kompensasjonen til virksomhetene. Mange virksomheter trenger kompensasjon for lønnskostnader og tap av varelager for å klare seg gjennom krisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Frykter Vinmonopol-tilstander utenfor Oslo

– Nå får vi en reprise på Vinmonopol-situasjonen, sier senterleder på Alna senter, Hans Georg Helberg.

Han sikter til polkøene som oppsto da Vinmonopolet i Oslo stengte ned, og Bærum holdt åpent. Nå frykter han at Oslo-folk skal reise ut av byen til åpne kjøpesentre. Bærum og Lillestrøm kommune har vedtatt å åpne sine sentre.

– Hos oss betyr dette en nedgang i omsetningen på 20 til 25 millioner kroner i uken. Det er penger som nå blir brukt på sentrene utenfor Oslo. Det verste er de 750 som er permittert, sier Helberg.

Han mener også Alna senter skiller seg ut fordi de har store arealer, og at de besøkende generelt oppholder seg kort tid hos dem. De fleste kunder er på senteret mellom 25 og 40 minutter.

– Vi har allerede lagt den travle tiden med black week og julehandel bak oss uten at det ga mye smitte. Det er ingen beviser for at kjøpesentre er en stor smittekilde, sier Helberg.

Thon-gruppen skuffet

Hos Olav Thon gruppen er de like overrasket og skuffet over at byrådet fortsetter å holde sentrene stengt.

– Vi er veldig undrende til hvorfor Raymond Johansen ønsker å holde sentrene stengt. Når vi har vist hvilke mobilitetsutfordringer det gir, sier visekonsernsjef i Olav Thon gruppen, Ole Christian Hallerud.

Han mener sentrene har gjort en fabelaktig jobb med smittevern.

– I stedet for å opprettholde stengingen bør de gå i dialog, og se om det er måter å skjerpe tiltakene på. Da kan vi holde oppe med enda strengere tiltak, sier Hallerud.

Helberg på Alna senter ser heller ingen snarlig lysning for sentrene.

– Jeg ser ingen lysning før 4. mars etter vinterferien. Det er sånn jeg tolker Raymond Johansen, sier Helberg.