– Jeg har ingen tiltro til at han kommer med informasjon som ivaretar opposisjonens syn og krav, sier Tjeran Vinje til Avisa Oslo.

Vinje sitter i bydelsutvalget (BU) for Høyre. Han er også en markant motstander av Bane Nors Brynsbakken-planer, som betyr at helt nabolag blir revet, mens fire hus blir stående igjen som tomme skall.

Det samme gjelder ikke MDG – partiet BU-leder Teodor Bruu tilhører. Vinje mener i tillegg at BU-leder Bruu har vist manglende vilje til å løfte saken i bydelsutvalget – blant annet ved å utsette saken da den skulle opp i desember.

Derfor er Vinje sterkt kritisk til at kun Bruu er invitert når Byutviklingsutvalget skal på befaring i forbindelse med prosjektet førstkommende torsdag.

Smittevernhensyn

Fra Oslo kommunes del begrunnes dette valget med smittevernhensyn i koronapandemien.

Befaringen er imidlertid utendørs, og da Vinje fikk beskjed om at kun Bruu var invitert, skrev han et brev til befaringens koordinator Pål Anders Dramstad. Dette på vegne av hele BU-opposisjonen i Gamle Oslo, som også inkluderer Frp, Venstre og Rødt.

«At en så viktig befaring kun skal inkludere en person og bare representert med posisjonen og ikke opposisjonen, gir ikke lik demokratisk deltakelse. I en så viktig sak for bydelen burde det vært en selvfølge at hele BU var invitert. Denne saken og medvirkning har allerede lidd under pandemien og skjer det samme en gang til. Hvis pandemien skal overstyre demokratisk medvirkning, bør nok saken settes i bero til gangbare rammer er fastsatt», heter det i brevet.

«Befaring er etter det jeg forstår utendørs som gjør smittevern enklere å overholdes. Vi stiller oss undrende til at dette blir brukt som et så sterk argument mot deltakelse», står det avslutningsvis.

– Alle burde hatt muligheten

Da Vinje snakker med Avisa Oslo, har ikke opposisjonen i Gamle Oslo mottatt noe svar. Klokka begynner å tikke ned mot befaringens gjennomføring, og selv om kommunen skulle snu, er en gjennomføring uansett problematisk. Han og de andre bydelspolitikerne er deltids- og ikke heltidspolitikere. Dermed vil ikke nødvendigvis alle ha mulighet til å stille på kort varsel.

– Dette er den viktigste lokalpolitiske saken i Gamle Oslo. Lokalpolitikere fra alle politiske partier burde hatt muligheten til å være med, sier Vinje, som mener at befaringen virker forhastet.

Han mener den burde utsettes til både posisjon og opposisjon kan være til stede.

– Vi kan ikke ha det sånn at pandemien setter alle demokratiske likhetsprinsipper til side, sier Tjeran Vinje til Avisa Oslo.

– Vi er en samlet bydelsutvalg

– Jeg opplever at vi er en samlet BU i denne saken her. Jeg kommer til å delta på den befaringen for å se enda mer av saken og kunne ta detaljene derfra tilbake til arbeidet fra bydelen. Vinje vet like godt som meg at vi er enige i den saken der, og jeg vet ikke hvorfor han lager et politisk spill ut av det, sier Bruu til Avisa Oslo og legger til at han har samarbeidet godt med Vinje i mange saker.

Bruu er usikker på hva Vinje mener med opposisjonens interesser.

– Vi ønsker å få satt saken i bero og sikre en løsning som ikke innebærer å rive husene på hylla og ikke skape mye støy for nærmiljøet der. Vi tror det finnes løsninger for lokalmiljøet og samtidig sikre et bedre togtilbud. Jeg inviterer Vinje til å prøve å påvirke regjeringen som styrer Bane NOR og som egentlig gir grunnlag for saken.

– Vinje mener at du har vist manglende vilje til å ta opp saken, blant annet ved å utsette den i desember. Hva er din kommentar til det?

– Det er blåst ut av alle proporsjoner. Jeg som leder av BU må sørge for at vi har en god behandling. Saker som er meldt på etter fristen blir ikke behandlet. Det er en regel jeg må holde på, enten om jeg er enig eller uenig i saken.

Bruu forteller at han nektet å ta opp saken i desember, fordi den var meldt inn for sent. Videre legger han til at dette er en enstemning sak i BU. Prosessen i Bane NOR har vært for dårlig, lokalmiljøet har ikke blitt godt nok hørt og alternative løsninger har ikke blitt utredet på en god nok måte, mener han.

– Det har ingenting med saken om Bane NOR å gjøre. Det har med møteformalitet å gjøre, sier Bruu.

Vil ha tryggest mulig befaring

Pål Anders Dramstad i kommunen meddeler at befaringens rammer er lagt med hensyn til smittevernregler.

– Det er riktig at vi har invitert leder av BU, og de det ønskes å høre fra under befaringen. Rammene er satt på grunn av smittevernhensyn. Vi må forsøke å gjøre dette på en tryggest mulig måte og tar selvfølgelig de innspillene vi får og vurdere å gjøre det på enda bedre måte.

Avisa Oslo har også vært i kontakt med byutviklingsutvalgets leder Hermann Kopp (H). Kopp var opptatt i møter tirsdag kveld, og kunne ikke besvare AOs henvendelse.

Vinjes partikollega bekrefter at det handler om smittevern

Utvalgets nestleder Eivind Trædal (MDG) har kontaktet Avisa Oslo etter denne sakens publisering.

– Jeg vil understreke at det ikke har vært noen partipolitikk i dette. Det handler kun om smittevernhensyn. Jeg håper at Hermann Kopp kan bekrefte dette, sier Trædal til Avisa Oslo.

– Bruu er invitert i kraft av å være leder i BU. Det hadde ikke vært noe forskjell på om det hadde vært en Høyre-politiker, understreker MDG-politikeren.

Avisa Oslo har rettet en ny henvendelse mot Kopp onsdag formiddag.

Vinjes partikollega bekrefter at det ikke er snakk om politiske, men smittevernmessige hensyn, samtidig som den mangeårige bystyrepolitikeren påpeker at det normale er at BU-leder representerer BU i slike befaringer.

1. mars skal det også holdes en høring der alle som vil uttale seg kan gjøre det.

Avisa Oslo følger opp med en egen sak på intervjuet med Kopp.