Det fremkommer av en fersk fengslingskjennelse i saken fra i sommer. Her er en 42 år gammel mann siktet for å ha skutt og drept kameraten i Tordenskiolds gate, kun et steinkast unna Oslo rådhus, på ettermiddagen 19. juli.

Siktede erkjenner at det var han som skjøt, men hevder at han handlet på bakgrunn av en «nødvergesituasjon som skal ha utviklet seg over lang tid».

Oslo tingrett festet ikke lit til den forklaringen, da de behandlet spørsmålet om fortsatt varetekt for 42-åringen tidligere denne uken.

«Slik saken står mener retten det er en meget sterk sannsynlighet for at drapet ikke var en lovlig nødvergehandling», heter det i kjennelsen, som ble avsagt torsdag.

Klausulerte dokumenter

Mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, er tilbakeholden med å utdype hva hennes klient legger i nødverge.

– Jeg kan ikke si noe mer enn det som står i kjennelsen. Deler av dokumentasjonen i saken er fremdeles klausulert, sier hun.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, har 42-åringen i etterkant av drapet anmeldt fornærmede for å ha knivstukket ham tidligere i år. I tillegg mener han seg utsatt for vold og trusler over lang tid.

Det skal også ha vært fornærmede som hadde med pistolen i Tordenskiolds gate den aktuelle dagen, etter det Avisa Oslo får opplyst.

Deretter skal det ha oppstått en situasjon i en bil, som altså resulterte i at siktede skjøt fornærmede flere ganger med våpenet – både inne i bilen og fra utsiden. Bilder fra stedet viser et tydelige kulehull i frontruta på bilen.

Politiet: Vilkårene er ikke oppfylt

Politiet har foreløpig ikke ønsket å kommentere Avisa Oslos opplysninger.

– Det er vanskelig for oss å gå inn på hva som ligger i siktedes anførsler for nødverge. Vi er fremdeles ikke helt ferdig med etterforskningen, og det vil uansett være å forhåndsprosedere saken, sier politiadvokat Rita Parnas, påtaleansvarlig for drapsetterforskningen.

– Det jeg kan si, er at politiet mener at vilkårene for nødverge ikke er oppfylt. Men det betyr ikke at det kan være anførsler som ikke er relevante, legger hun til.

Mennene har en langvarig relasjon og er begge godt kjente for politiet fra tidligere. Så sent som i 2018 ble de dømt i samme straffesak i Oslo tingrett, blant annet for flere grove tyverier.

Rettssak til våren

Torsdag fikk politiet rettens medhold i fortsatt varetektsfengsling i fire uker for den siktede 42-åringen. Selv om det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare, mener retten at det vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom han løslates.

«Saken gjelder drap forøvd midt i Oslo sentrum i Tordenskiolds gate en mandag midt i juli kl. 17.44. Det var sol, 22 grader og yrende folkeliv. Drapet ble forøvet med gjentatte pistolskudd», heter det i kjennelsen.

Videre fremkommer det at påtalemyndigheten håper å få gjennomført rettssak mot mannen i løpet av våren 2022.

– Vi mener at etterforskningen er kommet såpass langt, at vi tar sikte på å få innstilt på en tiltale i slutten av januar. Det er målet, sier Rita Parnas.

– Hvilke etterforskningsskritt gjenstår?

– I fengslingsmøtet fremkom det at forsvarer har noen etterforskningsskritt som de ønsker gjennomført. Det vil vi se på, men i det vesentlige nærmer etterforskningen seg slutten, sier politiadvokaten avslutningsvis.

Les også

Nevøen hennes Rustam (33) ble skutt og drept på Bislett. Her bryter tanta sammen: – Han var sønnen min