Eirik Lae Solberg og Anne Lindboe garanterer at Høyre vil fortsette med dagens inntaksordning til videregående skole, dersom de vinner valget i høst. Dermed garanterer de også for fortsatt og økende ulikhet i osloskolen.

Søkertallene til de videregående skolene i Oslo ble offentliggjort i mars. Tendensen for studiespesialisering er den samme som vi har sett tidligere, en stor skjevhet. Flere skoler har veldig få primærsøkere, mens man nesten ikke kan ha annet enn seksere på vitnemålet for å komme inn på de mest populære skolene.

Les også

Byrådets skole er en drømmeknuser

Utviklingen har oppstått siden byrådet, ledet av Høyre, innførte inntak med bare karakterkonkurranse i 2009. Siden har forskjellene i inntaksgrenser mellom de videregående skolene bare økt.

I 2009 lå skolen med lavest poenggrense for å komme inn på studiespesialisering på 25,3 mens høyeste grense var 48,1. Til sammenlikning, i 2022 var det fire skoler som ikke hadde noen nedre poenggrense (alle søkere kom inn), mens skolen med høyest poenggrense lå på 53,6.

Skaper et hierarki blant skolene

En rent karakterbasert inntaksordning skaper et hierarki blant skolene. Oslo er en delt by, og dagens inntaksordning til de videregående skolene bidrar til å forsterke gapet mellom elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Slik ønsker ikke vi å ha det.

Solberg og Lindboe mener tydeligvis at retorikk kan bøte på den segregeringen som har oppstått i skolene våre. Men politiske problemer krever faktisk politisk handling.

Ett viktig grep vil være å sørge for en bedre miks av elever gjennom en inntaksordning, som gir alle elever en reell mulighet til å komme inn på alle skoler i byen. I tillegg jobber vi målrettet med å gjøre alle skoler attraktive for elevene, blant annet gjennom strategisk plassering av populære utdanningsprogrammer.

Les også

Vest i byen kan folk røyke cannabis i fred. På østkanten følger politiet med

Oslo gjør det klart bedre enn alle andre fylker i landet

Både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet ønsker en ny inntaksordning velkommen. Det er pussig at det såkalte kunnskapspartiet Høyre så kontant avviser en endring, som er ønsket av både elever og lærere.

De nasjonale prøvene viser at Oslo gjør det klart bedre enn alle andre fylker i landet på alle prøver og alle trinn. Samtidig har karaktersnittene og elevenes grunnskolepoeng økt jevnt siden vi inntok byrådskontorene, og stadig flere fullfører videregående opplæring. Med en ny inntaksordning vil vi også sørge for muligheter og valgfrihet for flere elever.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

For en del elever vil det lønne seg å prestere dårligere

Les også

«Håper du blir like glad i sønnen din som du var i veslejenta»

Les også

Politiet vil la seg inspirere av Sverige. Derfor er det en dårlig idé

Les også

Gleden forsvant fort da mannen ropte: «Kom deg for faen meg hjem til hvor du kommer fra!»