Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk syke fortjener gode helsetjenester – psykiatriambulanse bør innføres i Oslo

Syke mennesker bør i størst mulig grad møtes av helsepersonell, ikke uniformert politi.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oslo politidistrikt har i flere år forsøkt å få helseforetaket til å iverksette en prøveordning med psykiatriambulanse, men blir ikke hørt. Vi mener helsemyndighetene må engasjerer seg og få dette på plass.

Oslo politidistrikt bistår helsevesenet i flere tusen psykiatrisaker årlig. Erfaringer fra Bergen tilsier at en stor andel av disse kunne og burde ha vært løst uten hjelp fra politiet. Forskjellen på Oslo og Bergen er at Bergen har såkalt psykiatriambulanse, det vil si tilpassede kjøretøy med særlig kvalifisert helsepersonell. Når de ikke er på psykiatrioppdrag, kjører de ordinær ambulansetjeneste.

Tilbakemeldingene fra Bergens politi, helsevesen, pasienter og pårørende er svært positive. Ordningen er senere etablert flere steder, blant annet i Stavanger, Stockholm, København og Amsterdam. Men i Oslo har ikke innbyggerne dette tilbudet.

For pasientene

Selv om politiet gjør en god jobb i møte med sårbare mennesker, er likevel kompetansen til spesielt utdannet helsepersonell mer pasientrettet. Det kan også av noen oppleves som uverdig og provoserende å bli hentet av politiet, når han eller hun er syk og ikke nødvendigvis er til fare for seg selv eller andre.

Videre kan politiets oppmøte og tilstedeværelse medføre unødvendig stigmatisering av den syke, for eksempel blant naboer. I ytterste konsekvens kan dette medføre utagering og ytterligere belastning på den syke.

Les også

Anders ble forsøkt kastet fra gangbru på jobb: – Blitt skallet til, spyttet på og nesten rettet våpen mot

Krevende uforutsigbarhet

For Oslo politidistrikt medfører mengden av psykiatrioppdrag en vesentlig uforutsigbarhet for hvordan vi planlegger patruljetjenesten vår. Et enkelt, uforutsett oppdrag kan i noen tilfeller binde opp en patrulje i flere timer. Dette går utover beredskapen og tjenestene til publikum for øvrig.

Vi har forståelse for at en psykiatriambulanse ikke vil være like resurseffektiv i alle deler av landet, men i og rundt store byer som Oslo, hvor helseforetaket har ansvaret for 1,5 millioner innbyggere og avstandene er korte, burde det være en hensiktsmessig løsning.

Politiet vil og skal fortsatt bistå helsevesenet, men pasientbehandling er primært et ansvar for helsevesenet.

Kommentarer til denne saken