Det får Avisa Oslo opplyst i Oslo politidistrikt. Politiet ønsker ikke å opplyse noe om størrelsen på forelegget hun er ilagt.

Kvinnen har ikke tatt stiling til om hun ønsker å vedta boten eller ikke. Dersom den ikke vedtas, vil det også for kvinnen bety at hun må møte i retten etter opptrinnet, som skjedde om ettermiddagen torsdag 27. januar.

Anmeldt

Begge var en del av rundt ti motstandere av korona-vaksinering som tok seg inn i det gamle Munch-museet på Tøyen.

De krevde å få tak i vaksiner slik at de kunne analysere innholdet i glassene.

– Litt over klokken 17.00 fikk politiet melding om at et antall mennesker hadde tatt seg inn på vaksinesenteret med hensikt i å ta beslag i vaksiner. Vi kom til stedet, prøvde å legge til rette for en markering, men det var de ikke interessert i. Da ble det bortvisning, sa politiets innsatsleder på stedet, Kristoffer Bang, til Avisa Oslo.

De to nektet imidlertid å fjerne seg på politiets anmodning, og ble derfor innbrakt til politihuset. De andre forlot stedet uten at det kom til konfrontasjoner.

Kvinnen ble anmeldt for ordensforstyrrelse, brudd på identifikasjonsplikten og for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg, opplyser Renate Myhre Medby, påtaleavsnittsleder ved Felles Kriminalenhet.

Mannen ble i tillegg til det samme som kvinnen, anmeldt for vold mot politiet, opplyser politiadvokat Elise Waaler Huseby ved Enhet sentrum, som etterforsker saken.

Mannen risikerer å måtte møte i retten som tiltalt etter opptrinnet.