Det mest alvorlige tilfellet skjedde 11. mars i år, i Storgata. En politimann opplevde da at en 22-åring grep fatt i pistolen hans og prøvde å rive det ut fra hylsteret det satt i.

Politiet er fortsatt midlertidig bevæpnet og går med pistolene synlig i utstyrsbeltet etter trusselvurderinger fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

22-åringen lyktes ikke med forsøket, men hele utstyrsbeltet til politibetjenten ble vridd ut av posisjon under tumultene.

Ladde pistoler

Politiets pistoler er alltid ladd. Pistolene er sikret med en låsefunksjon i hylsteret, slik at uvedkommende ikke med enkle grep skal få tak i det.

Men låsefunksjonen kan ikke være mer avansert enn at pistolen meget hurtig kan trekkes fra hylsteret i en nødsituasjon.

Hadde 22-åringen lyktes med sitt forsøk, kunne de involverte politifolkene stått overfor en livsfarlig situasjon.

Alvorlig tiltale

Oslo politidistrikt ser svært alvorlig på episoden som inntraff da politiet skulle frakte 22-åringen til en fremstilling på legevakta, like ved.

Episoden er etterforsket, og saken ble deretter oversendt Statsadvokatene i Oslo for påtalemessig avgjørelse.

Nå er 22-åringen tiltalt for vold mot politiet og for forsøk på å skaffe seg besittelse av et tjenestevåpen eller på annen måte forårsake at en offentlig tjenesteperson mister kontroll over tjenestevåpenet sitt.

Denne bestemmelsen i straffeloven ble innført i landet i 2020, etter flere lignende episoder. Stortinget skjerpet samtidig kraftig inn på reaksjonene mot personer som begår vold, eller skyter mot politifolk.

Strafferammen er to års fengsel, mens voldsbestemmelsen 22-åringen er tiltalt etter, har tre års strafferamme.

Truet med å ta politipistol

En annen Oslo-mann (42) står også tiltalt i Oslo tingrett i en sak som handler om politiets våpen.

7. februar i år skal han ha truet en politimann mens han var på vei i en patruljebil inn til sentralarresten på Grønland.

«Jeg vil ta pistolen din og skyte deg», skal han ha sagt. Han truet med å «ta» de to politibetjentene i patruljebilen.

42-åringen står i tillegg tiltalt for fem andre trusselsaker, blant annet mot en vekter. Ved to av disse tilfellene skal han ha brukt vold, ifølge tiltalen.