– Planene var klare, før regjeringen i en uventet beslutning bestemte seg for å skrinlegge hele prosjektet, sa Melby under gårsdagens behandling av saken i stortingssalen.

Hun uttrykte overraskelse over at regjeringen ikke ville sette av de 45 millionene, for så å gi summen årlig, for å starte opp UNICEF-prosjektet, som Solberg-regjeringen ønsket å sette av før skiftet i høst.

Venstre-lederen la vekt på viktigheten av å utvikle og koordinere nye helseløsninger for barn i lav- og mellominntektsland, slik UNICEF hadde planlagt å gjøre i Oslo-kontoret.

– Dette handler nemlig ikke om et eller annet fjernt og udefinerbart formål. Det handler om å utvikle løsninger som kan hjelpe de mest sårbare av de sårbare, understreket Guri Melby.

Appellerte til Oslo-politikere

Samtidig la Venstre-lederen vekt på at kontoret ville gitt opptil 50 arbeidsplasser i Oslo. Deretter rettet hun en appell til sine kolleger på Stortingets Oslo-benk:

– I dag er det viktig å kjempe for byen vår. Med deres hjelp kan vi snu regjeringens beslutning og vise dem at Oslo kan, vil og skal være vertskap for FNs helseinnovasjonskontor.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) avviste noe skille mellom de ulike partiene i målet om å utrydde fattigdom og å yte bistand til verden.

– Men den nye regjeringen forbeholder seg retten til å justere virkemidlene vi tar i bruk, sa Tvinnereim fra talerstolen.

– Feil bruk av bistandsmidler

Minister Tvinnereim sa at pandemien har forsterket ulikhetene i verden, og at det trengs omprioriteringer for å få enda større ringvirkninger i utviklingsarbeidet. Hun la vekt på økt bistand til klimareduksjon, fornybar energi og jobber innenfor det grønne skiftet.

Da hun ble spurt av Melby hvordan regjeringen tenker at Norge blir oppfattet av samarbeidspartnere som UNICEF når «store endringer gjøres på kort tid og uten forvarsel», svarte Tvinnereim som følger:

– Man kan ikke bryte en avtale som ikke er inngått. Det var ikke foretatt noen beslutning om at dette knutepunktsenteret skulle legges til Oslo. Den beslutningen lå på mitt bord da jeg ble minister, og jeg mener det er feil bruk av bistandsmidler å bevilge en halv milliard kroner over ti år til å administrere et senter i Oslo.

Flertall mot

– Tvert imot skal vi legge til rette for at denne kompetansen kommer til nytte for sitt sanne formål internasjonalt, avsluttet utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Da det skulle stemmes, hadde hun flertallet med seg i stortingssalen.

Dette ettersom Ap, Sp, Frp, SV og Rødt stemte mot Venstres forslag om å etablere kontoret i Oslo. Et mindretall bestående av Høyre, Venstre, KrF, MDG og Pasientfokus stemte for etablering.