– Denne saken fra kontrollutvalget og kommunerevisjonen, viser at byrådet har sviktet helt fundamentalt i denne sentrale oppgaven. Man kunne kanskje unnskyldt det, som representanten Jacobsen gjør, dersom dette var noen enkeltprosjekter der dette skjedde. Men dette er jo gjennomgående, ordfører.

Slik lød en tirade fra tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg under onsdagens møte i bystyret.

Kraftsalven fra Høyre-politikeren kom i forbindelse med en sak, som omhandlet Kommunerevisjonens gjennomgang av 16 kommunale prosjekter i Oslo.

Rapporten viste at de beregnede kostnadene i de fleste prosjektene steg betydelig fra første estimater til prosjektene ble lagt fram som budsjettvedtak. Samtidig ble det gjort få vurderinger av alternative konsepter tidlig i prosjektenes faser. Dette til tross for betydelige økninger underveis i beregnede kostnader.

– Rett og slett for dårlig

Totalt ble prosjektene rundt 23 milliarder kroner dyrere enn først forespeilet. Blant disse er det mye omtalte prosjektet med ny vannforsyning til Oslo, som førte til en politisk sak der flertallet i Oslos bystyre uttrykte mistillit mot daværende byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

– Enten er det uttrykk for liten interesse, eller liten evne hos byrådet til å styre prosjekter. Det vi trenger fremover er en helt annen oppfølging av prosjekter, hvor man involverer seg med etatene, følger opp hvert prosjekt, gjør endringer, gir styringssignaler, og melder tilbake til bystyret hvis prosjektene blir dyrere, sa Lae Solberg.

– Dette er rett og slett for dårlig, vi må klare bedre enn dette, ellers går det utover tjenestene til innbyggerne våre, avsluttet Høyre-politikeren.

Mener Lae Solberg egentlig «vet bedre»

Under finansutvalgets behandling av saken, fremmet Høyre, Frp og FNB åtte tiltak.

Disse inkluderte blant annet krav om gjennomgang av investeringsregime senest innen 2022, tydelige økonomiske rammer og krav om tiltak for mer realistiske kostnadsberegninger. SV, MDG og Ap la på sin side vekt på at byrådet allerede har satt i gang en prosess for å gå gjennom Oslo kommunes investeringsregime.

Og da Ap-gruppeleder Frode Jacobsen gikk opp på talerstolen under onsdagens bystyremøte, sådde han tvil om hvorvidt Eirik Lae Solberg faktisk trodde på sin egen kritikk.

– Han vet egentlig bedre enn det han gir uttrykk for fra talerstolen, sa Jacobsen, som påpekte at det ikke er unikt for Oslo at prosjektkostnader øker kraftig fra de første estimatene.

Forsikret at byrådet følger opp

– Det er av og til at det – fra vi vedtar noe, enten det er Manglerud bad, eller Holmenkollen eller andre ting, – at prosjektene forandrer seg ganske mye. Det er klart Holmenkollen ble ti ganger dyrere fordi man la inn rulleskiløype, man la inn sju hoppbakker i Midtstuen, også videre. Da endret prosjektet seg, og da blir det dyrere, sa Frode Jacobsen fra talerstolen.

Byråd for finans Einar Wilhelmsen pekte på sin side på arbeidet byrådet allerede har satt i gang.

– I noen prosjekter stiger kostnadene mye i den tidlige planleggingsfasen og fram til budsjettvedtak. Blant annet på grunn av dette, har byrådet starta en gjennomgang og revisjon av kommunens investeringsregime. Som en del av dette arbeidet, har vi fått gjennomført en ekstern evaluering, sa Wilhelmsen.

– Byrådet arbeider raskt videre med å utvikle og forbedre investeringsregimet, forsikret byråden.