– Jonas! Jonas! Jonas!, ropte de mange deltakerne på Arbeiderpartiets valgvake mandag.

Arbeiderpartiet hadde vunnet sitt første stortingsvalg på 12 år. Jubelen sto i taket.

Til tross for et svakt resultat i Oslo – der partiet tapte det femte mandatet så vidt – uttrykte både byrådsleder Raymond Johansen og Oslo Ap-leder Frode Jacobsen at de var fornøyde med valget.

Men det er ikke bare fryd og gammen å vinne valg. I kjølvannet av mandagens stortingsvalg sitter Oslo Arbeiderparti igjen med en svært krevende kabal.

Det skal velges en ny varaordfører, det fryktes at Raymond Johansen (60) vil forsvinne inn i Jonas Gahr Støres nye regjering, men det stanser ikke der: Noen må erstatte Oslo Ap-leder Frode Jacobsen (53) som både er leder for partiets bystyregruppe og det mektige finansutvalget.

Selv om Jacobsen ikke fikk fast plass på Stortinget til høsten, kommer han som første vara til å bli fast møtende, ettersom førstekandidat Jonas Gahr Støre skal bli statsminister. Dermed forsvinner Jacobsen ut av bystyregruppen.

– Kan umulig ha lyst på vervet

AO har vært i kontakt med en rekke kilder i Oslo Arbeiderparti. Flere forteller om interne stridigheter om hvem som skal overta de forskjellige vervene som snart må fylles.

De aller fleste peker på tre mulige kandidater til å overta som gruppeleder og leder for finansutvalget etter Frode Jacobsen:

Nåværende fraksjonsleder for Ap i samferdsels- og miljøkomiteen Andreas Halse (44), byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (41) og byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (43).


Hyppigst nevnt er de to siste, som begge altså er byråder. Dette innebærer i så fall at en av de to må tre av i rollen som byråd, noe flere mistenker at ingen av dem vil.

Enkelte kilder tror dette vil kreve en hestehandel i form av løfter om fremtidige verv – for eksempel et løfte om støtte til en høy plass på stortingslista om fire år, eller en fremtidig rolle som byrådsleder eller byrådslederkandidat.


En annen sier at Evensen og Hansen «umulig kan ha lyst på vervet».

- Jeg trenger ikke å ta deres plass i denne diskusjonen

Avisa Oslo har tatt kontakt med de to byrådene og stilt dem spørsmål om de vil takke ja til å bli gruppeleder eller byrådsleder. Evensen ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør imidlertid Rina Mariann Hansen.

– Jeg har ansvar for et stort og krevende felt. Oslo har høy arbeidsledighet på grunn av pandemien og det er viktig å få folk tilbake i arbeid. Min plan er å gjøre en god jobb med å få til det, sier byråd Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.

Deretter tilføyer hun følgende:

– Det er mange flinke og kvalifiserte folk med lang erfaring i bystyregruppa vår. De gjør en solid jobb. Jeg trenger ikke å ta deres plass i denne diskusjonen.

Mulig mangfoldsproblem

Samtidig peker kilder på at å flytte på Evensen eller Hansen ikke er uproblematisk i seg selv.

En kilde Avisa Oslo har snakket med sier også at det å flytte ned en byråd til gruppeledervervet vil oppfattes som en «umyndiggjøring» av de som allerede sitter i bystyret».

Enkelte trekker også frem at Oslo Ap har et mangfoldsproblem.

Av de mest prestisjetunge vervene i lokalpolitikken er kun ett bekledd av en person med minoritetsbakgrunn, nemlig Kamzy Gunaratnam (33). Hun er varaordfører, men forsvinner ut av rådhuset, ettersom hun ble innvalgt på Stortinget på mandag.

Hvem som ender opp med vervet som gruppeleder, kan dermed avhenge av hvem som erstatter Gunaratnam som varaordfører og omvendt.

Kamp om å bli varaordfører

Til dette vervet er det tre tydelige kandidater:

Line Oma (34), Abdullah Alsabeehg (35) og Jon Reidar Øyan (39). Oma er tydelig på at hun ønsker å bli Gunaratnams etterfølger.

– Jeg har selvfølgelig lyst på varaordførervervet. Så mener jeg helt genuint at vi har veldig gode kandidater, og at det blir bra uansett hvem det blir, sier Oma til Avisa Oslo.


Også Øyan takker ja om han blir tilbudt vervet.

– Jeg har i hele min tid i Arbeiderpartiet påtatt meg de vervene partiet har bedt meg om å ta, det vil jeg også gjøre fremover. Vi jobber alle for noe som er større enn oss selv, sier Øyan til Avisa Oslo.


Lina Oma har markert seg som en tydelig stemme innen likestillingspolitikk. I tillegg til å være bystyrerepresentant er hun i dag fraksjonsleder for kultur- og utdanning, samt sitter i styret i Grønland/Tøyen/Gamlebyen Ap-lag. Jon Reidar Øyan er en erfaren kommunepolitiker og rådgiver i stortingsgruppa, har departementserfaring som politisk rådgiver og leder i tillegg Aps homonettverk

Abdullah Alsabeehg har på sin side vært fraksjonsleder i en rekke utvalg for Ap, deriblant i byutviklingsutvalget der han har rollen per nå. Han har også erfaring som byrådssekretær, medlem av Aps landsstyre og har minoritetsbakgrunn fra Bahrain.

Alsabeehg vil ikke kommentere da Avisa Oslo tar kontakt.

Les også

Oslo-skåret i Støre-gleden

Avventer regjeringsforhandlinger

Samtidig framhever andre at Jonas Gahr Støre også kan ha behov for statssekretærer fra Oslo Ap. Personer i bystyregruppen kan være aktuelle her. Dette ikke minst ettersom Arbeiderpartiet har sittet med makten i Oslo i seks år, mens Norges regjering har vært borgerlig de siste åtte.

Da Avisa Oslo kontakter Ap-gruppeleder Frode Jacobsen om bystyregruppas framtid, svarer han følgende:

– Vi kan ikke lage en tidsplan som er løsrevet fra prosesser vi selv ikke styrer.

Jacobsen har ikke noen ytterligere kommentar enn den ene setningen til saken.

Det kortfattede svaret er en åpenbar referanse til at de pågående regjeringsforhandlingene mellom Ap, SV og Sp ennå ikke er landet.

Dermed kan ikke Oslo Ap ta for gitt at Jacobsen selv overtar den sannsynlige statsministeren Støres plass på Stortinget. Det er også uvisst om Raymond Johansen eller andre nøkkelpersoner i Oslo Ap kan havne i regjering.