– Dette er en sjokkerende slapp energimelding i en tid med stadig økende energipriser og krig i Europa.

Det sier MDGs energipolitiske talsperson og byråd for finans Einar Wilhelmsen. Han etterlyser en ordentlig statlig satsing på solenergi – et ord som kun tas i bruk tre ganger i den oppdaterte energimeldingen regjeringen la fram i forrige uke. Og regjeringen kommer heller ikke med de konkrete hastetiltakene MDG-politikeren etterlyser innen solenergi.

«Regjeringen vil komme tilbake til Hurdalsplattformens ambisjon om å fastsette et mål for hvor stor produksjonen av solenergi skal være innen 2030, etter at energikommisjonen har lagt fram sin utredning», heter det derimot.

MDG-eren Wilhelmsen understreker behovet for konkret handling, slik også FNs generalsekretær António Guterres gjorde da han la fram klimarapporten tidligere i april. Mye av det fant han ikke i regjeringens oppdaterte energimelding.

– Det var så skuffende. Her hadde de muligheten til å handle, men det skjer ingenting. Det er så tafatt at jeg ... rett og slett ble litt sjokkert, sier en oppgitt finansbyråd til Avisa Oslo.

Solcelle-pioner i Oslo

Avisa Oslo møter Wilhelmsen hjemme på Bøler. Nabolaget voktes av en flokk værhaner av metall, som for anledningen stirrer opp mot en grå himmel. De er helt identiske og står oppå relativt likt utformede murhus, men huset til MDG-politiker og finansbyråd Einar Wilhelmsen skiller seg ut med sine to svarte solcellepaneler. De installerte han i 2015.

– Den gang ble det mye surr. Vi var veldig tidlig ute og det var en del regler som måtte gås opp, forklarer Wilhelmsen til Avisa Oslo.

Totalt brukte han 80.000 kroner på panelene, og selv om strømprisene har skutt i været, anslår den 48 år gamle familiefaren at elektrisiteten husholdningen har spart ikke er verdt mer enn installeringen kostet.

Men i det lange løp er Wilhelmsen sikker på at det vil lønne seg. Ikke minst i kombinasjon med god isolasjon og varmepumpe.

– I løpet av et år lager panelet rundt en tredjedel av all strømmen vi bruker. Og hvis det er en fin dag i mai, der vi ikke bruker så mye strøm, bruker vi så å si bare strømmen anlegget produserer, forklarer han.

– Det aller, aller raskeste tiltaket

Einar Wilhelmsen blir svært ivrig når han snakker om alle fordelene ved solenergi.

Han snakker om alt fra hvordan kulde påvirker panelenes strømproduksjon til hvordan solenergien utfyller vannenergi ved at klarvær gir mer energi fra sola når vannmengdene er små.

– Så jeg har satt produksjonsrekord i år, forklarer Wilhelmsen.

I tillegg til å være litt nerdete interessert i solenergi, er MDG-politikeren fornøyd med å i mindre grad være avhengig av strøm fra hovednettverket, som blant annet kommer fra kullkraftverk ute i Europa. En del av strømmen kommer også fra Russlands gassreserver. Det bør Norge gjøre seg uavhengig av, mener Wilhelmsen.

– Hver eneste kilowattime vi produserer nå, erstatter russisk gass. Og solenergi er det aller, aller raskeste tiltaket du kan gjøre hvis du skal produsere mer strøm nå, sier MDG-politikeren.

Dette vil Wilhelmsen ha på plass

Hvis MDG-eren var olje- og energiminister i stedet for byråd, ville han:

  • Økt støtten til privatpersoner, bedrifter og andre aktører som vil installere solcellepaneler.
  • Lagt opp til en støtteordning til kommunene, slik at de kunne fått støtte til solanlegg på kommunale bygg.
  • Satt i gang en større prosess med å bygge solcellepaneler på statlige bygg.
  • Ryddet unna regler som hindrer borettslag i å få full nytte av solcellepaneler.
  • Styrket støtteordninger for energieffektiviserende tiltak som isolasjon og varmepumper.

– Hvor mye kan dette monne?

– Det kommer selvsagt an på hvor mye du bygger ut, men potensialet er kjempestort. MDG har tatt til orde for at man skal bygge ut nok til at vi kan dekke energibehovet til hele den norske bilparken. Det er fullt ut realistisk, svarer Einar Wilhelmsen.

– Tar energisituasjonen på alvor

– Jeg kan forsikre Wilhelmsen om at vi tar energisituasjonen på alvor, sier statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet.

Han fastholder at regjeringen jobber for at rikelig tilgang på fornybar kraft også i framtida skal være et fortrinn som bidrar til verdiskaping, sysselsetting og industriell vekst i Norge.

– Då må vi føre en klok energipolitikk, og da er det helt naturlig at vi også ser på mulighetene for utbygging av solkraft. I vinter ble det oppnevnt en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, og mulighetene for solkraft er noe av det kommisjonen skal vurdere.

Vik legger til:

– Det ville være underlig om vi skulle kortslutte kommisjonens arbeid og komme med hastetiltak da vi la fram tilleggsmeldingen før påske. Men jeg takker for de nyttige innspillene fra Wilhelmsen. De vil vi ta med oss i det videre arbeidet.»

Vil ha overgangsperiode

På spørsmål om han har noe anslag for hvor mye planene han skisserer vil koste, har ikke MDG-eren det.

Litt av bakgrunnen for det manglende svaret er at mye av kostnadene er knyttet til arbeidskraften og om solanleggene bygges ut som mange små enheter, eller på store bygg, som Oslo kommune har gjort på rådhuset.

Det siste er langt rimeligere enn det første, ifølge Wilhelmsen. Han representerer et parti som ønsker en «gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035». Dermed vil én viktig energikilde forsvinne.

– Norsk olje bidrar vel også til å redusere Norges avhengighet til russisk olje og gass?

– Ja. Det er klart. Samtidig tåler ikke klimaet at vi fortsetter å brenne så mye olje og gass som vi gjør nå. Og vi har vært nøye med at vi ville ha en overgang på 15 år. Innen den perioden bør vi ha funnet gode løsninger på energiproblemene vi har, svarer MDG-politiker Einar Wilhelmsen.