Beklagelsen fra skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll ble kjent etter et krast spørsmål fra Venstres Hallstein Bjercke.

Spørsmålet omhandlet kontakten mellom Utdanningsetaten og Kuben videregående skole. Under en utspørring i Kultur- og utdanningsutvalget fikk utdanningsdirektør Marte Gerhardsen spørsmål om oppfølgingen av knivstikkingen utenfor skolen.

– Direktøren fortalte da hvordan etaten var i kontakt med skolen umiddelbart og sørget for at de fikk hjelpen de trengte raskt. Problemet var bare at det ikke var sant. Så merker jeg meg at byråden til mediene har sagt at dette ikke var et avtalt tema på forhånd, innledet Bjercke, for så å tilføye:

– Og da lurer jeg på om byråden synes det er en relevant innvending at noe ikke er avtalt som tema på forhånd, når en etatsdirektør dikter opp et hendelsesforløp og gir bystyret feil informasjon.

Eidsvoll fulgte opp spørsmålet ved å først understreke at Gerhardsen har beklaget feilinformasjonen til utvalget.

– Jeg beklager også det, og har i dag sendt et notat til utvalget som beklager det Når det gjelder generelle spørsmål i utvalget, så er det selvfølgelig at jeg som byråd, med ansvar for mine etater, kan stille og svare muntlig på spørsmål om hva som helst i utvalget, uavhengig av om det er avtalte temaer eller ikke, sa Sunniva Holmås Eidsvoll.