To kvinner er siktet for grov kroppsskade etter en episode som fant sted på E6 2. juli i år. Da ble bilen til Lars Thorsen, leder i den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), presset av veien etter en demonstrasjon på Mortensrud.

Fire personer, inkludert Thorsen selv, ble lettere skadet i utforkjøringen og har status som fornærmet i saken.

Hendelsen ble fanget på video:

Videoen viser hvordan SIAN-leder Lars Thorsens bil tilsynelatende blir presset ut av veien på E6 og havner på taket.

Siden har politiet etterforsket hendelsen, men de fornærmede har ikke fått oppnevnt bistandsadvokat. Senest er kravet avslått av Borgarting lagmannsrett.

– En alvorlig sak

Fredag anket advokatfirmaet Elden, som bistår SIAN-medlemmene, avgjørelsen til Høyesterett. I anken viser de til at lagmannsretten tidligere i august omgjorde Oslo tingretts beslutning om å nekte bistandsadvokat til 36 fornærmede etter masseskytingen 25. juni.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig.

Overfor Avisa Oslo utdyper hun:

– Det er en alvorlig sak. Det er nærliggende å anta at påkjørselen var direkte knytte til den forutgående SIAN-demonstrasjonen og at målet for handlingen ikke bare var de fornærmede, men deres politiske ståsted som sådan. Saken reiser rettslig kompliserte spørsmål, og de fornærmede har et klart behov for bistandsadvokat.

Politiet: Går mot tiltale

I tillegg til å anke beslutningen om å nekte SIAN-medlemmene bistandsadvokat, anker advokatkontoret altså også lagmannsrettens beslutning i 25. juni-saken.

– Hvorfor er det nødvendig?

– Enten er oppnevningene i Oslo-skytingen uriktige, eller så er avslaget i SIAN-påkjørselen uriktig. Det er viktig at Høyesterett får klargjort hvor listen ligger. Det gjøres best når sakene kan sees i sammenheng, svarer Zadig.

Samtidig nærmer politiets etterforskning av SIAN-påkjørselen seg slutten. Onsdag skrev Dagbladet at det kun gjensto noen få etterforskningsskritt.

Den ene siktede kvinnen har så langt nektet å stille i politiavhør. Det er uklart om den andre kvinnen ønsker å forklare seg. Ifølge politiet vil trolig begge kvinnene bli tiltalt i saken.