I november økte de nasjonale salgstallene til Vinmonopolet med 43 prosent sammenliknet med året før. Man skulle trodd at salget kom til å bli enda høyere i desember og rett før jul.

Nå viser tallene at dette derimot ikke har skjedd. Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, forteller at kundene har vært lojale, og fulgt retningslinjene fra både polet selv og regjeringen:

– I desember i år har salget heldigvis vært jevnere fordelt gjennom dagene og ukene. Folk har i mye større grad valgt å handle tidligere i uka, og på formiddagen. Kundene har vært veldig smarte. De har gjort akkurat det de skulle for å få ned smitterisikoen.

Et nedstengt Oslo på hjemmekontor

Grunnen til de historiske salgstallene i koronaåret 2020, har i all hovedsak vært på grunn av en nedgang i grensehandel, redusert taxfreehandel og skjenkestopp.

Salgstallene viser at kundetoppene i stor grad har blitt skjøvet utover før jul. Allerede i midten i november økte salget med 56 prosent, som har vært den høyeste veksten i år. Salget var noe lavere de neste ukene, men likevel høyt. Den siste uka før jul, som pleier å være den store salgsuka, var vesentlig lavere enn tidligere, med en vekst på 18 prosent.

I tillegg bærer salget preg av et Oslo på hjemmekontor.

Hovedtrenden er at tre av fire sentrumspol har fått en nedgang i salget på 3-29 prosent. Bare Steen & Strøm har hatt en tilnærmet normal vekst på 1 prosent.

Samtidig har bydelspolene sett en markant økning: Vinmonopolet på Carl berner har den største veksten på 137 prosent. Nordahl tror dette er fordi det er en nyåpnet butikk og fordi det bor mange folk i nærområdet. På andreplass i Oslo ligger Mortensrud, som har sett en økning på 93 prosent, og deretter Bøler på 84 prosent.

– Disse tallene sier noe om hvordan samfunnet endrer seg med tanke på mobilitet etter korona. Det viser at kundene handler der de bor, og at de er på hjemmekontor. Det skinner en form for dugnad gjennom disse tallene.

Nordahl forteller også at på grunn av det jevne salget, har det vært få utsolgtsituasjoner. Til tross for rekordhøyt salg, har polene altså rukket å bestille inn det de har trengt av varer. Det har ikke vært noe problem å skaffe seg varer, verken internasjonalt eller i Norge, forteller kommunikasjonssjefen.