I kjølvannet av den havarerte rusreformen befinner Norge seg i en rettspolitisk skandale. En skandale som Senterpartiets Jan Bøhler ikke nevner, samtidig som den er dekorert med hans fingeravtrykk.

Bøhlers motstand mot rusreformen handler delvis om at han - i strid med forskningslitteraturen - påstår at straff fører til redusert bruk. Videre, at politiet vil miste muligheten til å bruke inngripende tvangsmidler ved mistanke om bruk. Denne siste misoppfattelsen har ført til at Riksadvokaten har instruert politiet om at det er straffbart å bruke disse maktmidlene mot personer som er mistenkt for bruk eller besittelse i dag.

Bøhler er justispolitiker. Dette bør oppta ham. Men han er mer opptatt av å få et tøffere politi i Oslo øst. I boken hans kan vi lese at han tror problemet er at «pol’ti ikke er pol’ti» og at ungdom ikke respekterer dem fordi de ikke er tøffe nok. Dette kræsjer med ungdommers egne erfaringer med kontroller og etnisk profilering. Han tar til orde for klappjakt på gjenger, straff mot rusbrukere og nedleggelse av Politidirektoratet.

Oppsummert går Bøhlers justispolitikk ut på å gjøre politiet tøffere, og gå etter vanskelig definerbare grupper framfor å etterforske kriminelle handlinger. Han er tilhenger av ulovlig maktbruk, anerkjenner ikke prinsippet om likhet for loven, og vil avvikle politiets kontrollmekanismer.

Dette er spesielt skuffende ettersom ungdom i bydelene Bøhler representerer, og som har foreldre med mindre enn fire års høyere utdanning, har syv ganger høyere risiko for straff enn ungdom fra «bedre» kår. Dette er arbeiderklassens barn. Mange av dem har foreldre med utenlandsk opphav. De er brune i huden og behandles systematisk dårligere. Med Bøhler vil det bli mer av dette og mindre kontroll med politiet.

Les også Kenneth Arctander Johansens debattinnlegg om venner, og folk han har elska, til overdosedøden. I 2020 døde 324 personer av overdoser.

Les også

De er døde og kommer ikke tilbake

Et samrøre Jan Bøhler er kjent med

Den rettspolitiske skandalen går ut på at Politidirektoratets leder Benedicte Bjørnland, ikke kan avkrefte at politiet har bygget opp den konservative politiske lobbyorganisasjonen, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Hun kan heller ikke avkrefte at politiet i årevis, systematisk har brukt ulovlige tvangsmidler mot rusbrukere.

Det er grunn til å stille spørsmål ved Politidirektoratets funksjon, og det skal vi gjøre. Men vi bør bekymre oss over Jan Bøhlers uttalelser nå som Senterpartiet søker regjeringsmakt.

Derfor vil Bøhler legge ned Politidirektoratet

Etter press fra media, har Bjørnland bedt Justisdepartementet sette ned et utvalg for å granske det dokumenterte samrøret mellom NNPF og politiet. Et samrøre Jan Bøhler er kjent med siden han selv er involvert. Dette fremgår av en e-post innhentet ved innsynsbegjæring (1,2).

På oppfordring fra Bøhler, skisserer tidligere riksadvokat og æresmedlem i NNPF, Tor Aksel Busch, en modell for fortsatt straff mot brukerne, men der «tungt rusavhengige» skal kunne unngå straff etter at politiet har etterforsket og funnet at de er rusavhengige.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

E-posten fra Busch ble uansett sendt videre til lederen for lovavdelingen i Justisdepartementet, NNPF-lederen Jan Erik Bresil, og Spesialenhetens leder Terje Nybøe, til deres private (!) e-post.

Dette er problematisk i og med at Spesialenheten er en viktig kontrollmekanisme for politiet, i tillegg til Politidirektoratet og domstolene. Enheten hadde allerede svekket tillit på rusfeltet siden de henlegger saker der politiets maktmisbruk blir tatt opp.

Denne politikken er nå Senterpartiets politikk, og er omtalt som et angrep på det likhetsidealet som rettsstaten vår er bygget på, av ledende strafferettsjurister. For ikke å nevne hvor virkelighetsfjernt det fremstår for oss som har klinisk kompetanse og erfaring.

Nettopp derfor synes jeg det er ille at Jan Bøhler ikke nevner politiskandalen samtidig som han sier han vil ytterligere bygge ned politiets - om enn svake - kontrollmekanismer ved å avvikle Politidirektoratet.

La meg sitere Michael Jackson om politivold: «All I wanna say is that, they don’t really care about us».

Jeg er redd Bøhler ikke bryr seg så mye han heller.