– Jeg vet jo ikke om det var sånn at man bare ønsket å si at man var mot planene til Islam Net. Det var jo nærmest enstemmig fra ytterste høyre til ytterste venstre, så ble det helt stille, sier Jon Helgheim til Avisa Oslo.

Helgheim har blant flere Frp-politikere fremmet følgende forslag i Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen legge fram lovforslag som gir kommunene en klar lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt».

Bekymring og sterke reaksjoner

Helgheim, som er medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, sier at forslaget er ment for å stanse aktiviteter nettopp av den typen Islam Net planlegger i Groruddalen.

I mars avdekket Filter Nyheter at den omstridte organisasjonen kjøpte opp en eiendom i Oslo for 60 millioner kroner.

Bygningen rommer både et skytesenter og selskapslokalet Engelparadis, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var raskt ute med å slakte etableringen.

Partikollega og varaordfører Kamzy Gunaratnam gikk ut i Avisa Oslo sammen med bystyrepolitikerne Mansoor Hussain og Abdullah Alsabeehg.


De advarte mot radikalisering av unge muslimer i Groruddalen, mens byrådslederen selv erklærte at han skulle ta opp saken med justisminister Monica Mæland.

– Jeg tror alle som har fulgt denne saken har fått med seg at jeg er reagert på IslamNets etablering i Groruddalen. Nå er ikke dette en sak som har kommet til Oslo kommune for behandling. I det øyeblikket det søkes om en omregulering av bygget, så er det noe som vil behandles på vanlig måte, skriver Raymond Johansen i en mail til Avisa Oslo.

– Jeg reagerte på tomtekjøpet da det kom fram i mediene. Det var også grunnen til at jeg har hatt to samtaler med justisminister Monica Mæland. Jeg har delt mine bekymringer for at IslamNet etablerer seg og vi har hatt gode samtaler. Jeg opplever at justisministeren har lytta til mine bekymringer, fortsetter byrådslederen.

Også justisministeren sier hun har reagert på eiendomsoppkjøpet i Groruddalen. Hun beskriver samtalene som konstruktive.

– Saken i seg selv er en enkeltsak som Oslo kommune eventuelt skal behandle, men byrådslederen ønsket å diskutere noen elementer i forbindelse med den. Da er det naturlig for meg lytte til hva han har å si. Det var en nyttig samtale, og vi vil komme tilbake til eventuell oppfølging senere, forsikrer Monica Mæland overfor Avisa Oslo.

Reagerer på stillheten

Frps Helgheim mener imidlertid det har blitt «urovekkende» stille rundt Islam Net den siste tiden. Han frykter også at det ikke kom stort annet enn luft ut av samtalene mellom byrådslederen og justisminister Mæland.

– Jeg tror kanskje at behovet for å brøle var størst, og at behovet for handling absolutt ikke var stort, sier Frp-stortingspolitikeren til Avisa Oslo.

Deretter påpeker han at ingen av de andre partiene offentlig har tatt stilling til om de støtter hans partis forslag.

Selv synes han at det er et godt virkemiddel for å stanse Islam Nets etablering og andre tilbud Helgheim mener er desintegrerende.

– Jeg ser for meg at det som er planen til Islam Net i Groruddalen nå er et godt eksempel på noe som en sånn lovhjemmel kan gå inn og stanse eller begrense. En ytterliggående gruppe som har en historikk som taler for alt annet enn integrering, med et syn på kvinner og norske lover som ikke er forenelig med vanlige demokratiske frihetsprinsipper. At de skal gå inn for å drive et tilbud for å rekruttere barn og unge til seg vil bryte med integreringsformål, mener Jon Helgheim.

– I tillegg så drar det fram et annet viktig aspekt, nemlig å beskytte integrering, å gi det en lovmessig beskyttelse, sånn at hvis du aktivt ødelegger for integreringen, så kan myndighetene ha mulighet til å gjøre noe, argumenterer Frp-eren for sitt eget partis forslag.

– Vi er ingen samfunnsfiende

Islam Net mener på sin side at Helgheim mangler forståelse for integrering og hva Islam Net står for.

– Våre aktiviteter setter norsk i fokus og bidrar til å skape en norsk-muslimsk identitet. Det Helgheim vil ha er ikke integrering, det er assimilering, hvor den muslimske identitet skal hviskes ut. At han i tillegg er så tydelig på at Frps forslag kun er ment å ramme muslimer, og ingen andre, bør ringe en bjelle, heter det i en e-post fra kommunikasjonsansvarlig Frida Berget.

Islam Net-representanten mener utspillet fra Frp-eren er typisk islamofobi, som Islam Net skriver de er vant til å se fra Frp.

– Å utarbeide lover for å innskrenke muslimers rettigheter er diskriminering, slik advart av bl.a. ekstremismeforsker Lars Gule, menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile, professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter og ekspert på trosfrihet Tore Lindholm, og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Så her bør andre politikere trå varsomt og være tydelige på at de tar avstand fra slike islamofobiske lovforslag.

– Etter id-feiringen håper vi å møte Raymond Johansen for å presentere prosjektet og våre planer sammen med Iman Aktivitetssenter. Med faktiske kunnskaper om hva vi vil, håper vi å dempe politikernes frykt. Vi er ingen samfunnsfiende og ønsker dialog med kommunen for å bidra til god integrering hos norske muslimer, avslutter Frida Berget.

Skal fremme egne forslag

Avisa Oslo har tatt kontakt med en rekke partier på Stortinget og spurt dem om hva de synes om Frps forslag.

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani innleder sitt svar med å understreke at både han og byrådsleder Raymond Johansen er sterkt imot Islam Nets planer i Groruddalen.

– Jeg er saksordfører for dette forslaget og kan love at vi skal følge opp med egne forslag som handler om krav om integrering og likestilling. Og som gir kommunene flere verktøy for å etablerere gode integreringsarenaer, skriver Gharahkhani en melding til Avisa Oslo.


Han mener at regjeringen og Frp har motarbeidet Ap tidligere i å få gode verktøy på feltet. Her viser han til et Ap-forslag om å frata trossamfunn statsstøtten hvis de ikke driver integreringsarbeid, tidligere omtalt av VG.

På direkte spørsmål om hva Gharahkhani isolert sett synes om Frp-forslaget, svarer Ap-politikeren at det «er de konkrete tiltakene for å sikre god integrering som er avgjørende».

– Det mangler jo Frp-forslaget, skriver Gharahkhani.

Les også

Dobbeltmoral på sitt beste

– Får trolig ikke flertall

Slik lyder et stortingsvedtak fattet i fjor:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer med sikte på å forby faste etterskole-tilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering.»

Ove Trellevik (H) henter fram dette vedtaket når Avisa Oslo spør Høyres innvandringspolitiske talsperson om hva han tenker om Frp-forslaget.

– Stortinget vil ha det innen våren 2021 og svaret fra regjeringen er at de jobber med det, sier Trellevik.


Han forventer at regjeringens oppfølging av stortingsvedtaket vil adressere Frp og andre partier sine bekymringer tilknyttet Islam Net.

– Dette forslaget fra Frp får trolig ikke flertall – fordi vi allerede er inne i en prosess og nesten må se på lovutformingen fra regjeringen og hvilken ordlyd de legger opp til, sier Trellevik til Avisa Oslo.

– Har man per i dag gode nok verktøy for å følge opp IslamNet og lignende organisasjoner?

– Nei. Jeg oppfatter at samfunnet ikke har det. Det er en av grunnene til at regjeringen skal komme med et lovforslag. Det vil gi oss et redskap for å hindre det vi alle frykter, sier Ove Trellevik, og viser til desintegrering og radikalisering.

– Hvor skal grensen gå?

Sps Heidi Greni sier at partiet hennes ennå ikke har diskutert forslaget fra Frp.

– Vi skal ta stilling til det før komitébehandlingen, sier Greni.

Når Avisa Oslo spør henne om hva hun tenker i utgangspunktet, sier Greni at det kan være vanskelig å fastslå hvilke aktiviteter som skal «anses å ha en klart integreringshemmende effekt».

– Hvor skal grensen gå? spør Greni.

– Jeg tror det kan være veldig store forskjeller på hva den enkelte vurderer her, fortsetter Sp-politikeren, som samtidig anerkjenner at det er behov for oppmerksomhet rundt de aktuelle utfordringene.

Også Greni viser til at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til nødvendige lovendringer med sikte på å forby faste etterskole-tilbud med overnatting over lengre tid.


– Selvsagt må vi sikre at fritidstilbud ikke bidrar til segregering. Det må gjelde for alle. Fritidstilbud via Islam-nett er ikke det Stovner trenger, skriver SV-politiker Karin Andersen på sin side i en e-post.

Andersen viser i likhet med Høyres Trellevik til allerede vedtatte forslag om å «forby faste etterskole-tilbud med overnatting over lengre tid», og etterlyser handling fra regjeringen.

Samtidig trekker hun fram sitt eget partis forslag om å hindre utenlandsk finansiering fra konservative regimer.

– Det står ikke på oss. Det står på regjeringen Frp støtter, skriver Karin Andersen i e-posten til Avisa Oslo.