Fremskrittspartiet (Frp) og regjeringspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti (KrF) og Høyre ble nylig enig om en budsjettavtale og kommer til å trappe opp kampen mot gjengkriminalitet i Oslo spesielt, men også andre steder i landet.

I avtalen kommer det frem at politiet får øremerket 60 millioner kroner til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

Dette kommer i tillegg til 100 millioner kroner politiet får som frie driftsmidler.

Frp: Styrking av politiet

– Dette er en generell styrking av politiet slik at de kan fokusere mer på gjengkriminaliteten som skjer i Oslo by og som er blitt stadig verre. Slik det er nå, blir kriminelle nærmest bedt om å si unnskyld for at de begår kriminalitet. Det går ikke lenger. Det må slås ned på, sier Oslo-representant på Stortinget Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Avisa Oslo.

– Vi må være tydelige på at politiet etterforsker gjengmedlemmer og at det kommer en straffereaksjon av dem. Med midlene vi bevilger får politiet bedre bemanning. Gjeng- og ungdomskriminalitet er et omfattende og krevende arbeid.

Tybring-Gjedde peker også på at det ikke er nok med fritidsklubber og tilbud innen idrett for å håndtere ungdoms- og gjengkriminalitet. Han peker også på god integrering for å hindre økt kriminalitet i Oslo.

– Det er ikke slik at alle med innvandrerbakgrunn er kriminelle. Det er et lite fåtall. En av årsakene til at noen havner utpå og blir gjengkriminelle, er at Oslo er en segregert by. Oslo øst har fått en stor del av innvandrerbefolkningen. Det som må til er bedre integreringspolitikk og strenge straffereaksjoner, mener Tybring-Gjedde.

Senterpartiet: Uklart hva de skal gjøre

Nylig presenterte Senterpartiet (Sp) sitt alternative statsbudsjett. Her kom det frem at de ønsker et eget nasjonalt gjengpoliti. Jan Bøhler, stortingspolitiker for Oslo, og groruddøling, har i en årrekke fulgt gjengproblematikken tett. Men han gir et stikk til sin politiske motstander.

LES OGSÅ: Anders ble forsøkt kastet fra gangbru på jobb: – Blitt skallet til, spyttet på og nesten rettet våpen mot

– Jeg synes det er bra de kommer med noe, men det er uklart og udefinert hva de skal gjøre. Ungdomskriminalitet og tung gjengkriminalitet er to helt forskjellige ting. Ungdomskriminalitet er forebygging, da må man være ute og snakke med dem og prøve å få dem inn i mer positive ting, sier Bøhler til Avisa Oslo.

– Det er et helt annet arbeid enn å få avdekket hvem som er bakmennene og hvem som er de tunge gjengkriminelle og ofte har nettverk til utlandet, for eksempel til albansk mafia eller tunge MC-kriminelle. Hvis de ikke spesifiserer hva de vil bruke pengene til, er jeg redd pengene går til Politidirektoratet. Jeg mener også det er helt feil å trekke inn innvandring- og integrering i denne debatten.

Han forteller at Senterpartiet vil bruke 100 millioner kroner til en nasjonal enhet som skal ligge hos Kripos, som har sin base på Bryn.

– Kripos jobber over landegrenser og på tvers av politidistriktene. De kan dermed koordinere mellom distriktene og samarbeide med dem om å ta gjengkriminelle som er i ulike deler av landet. Men det er naturlig at det rettes mest ressurser mot Oslo når det er her problemet er størst, sier Bøhler.

– Størst problem i Oslo

Frp mener at et tøffere politi må til for å bekjempe gjengkriminelle. Tybring-Gjedde forsikrer at Oslo-politiet vil få en stor andel av de 60 gjengmillionene i neste års budsjett.

– Problemet er åpenbart størst i Oslo, men det er også noe ukultur med gjengkriminalitet i Drammen, Bergen og Stavanger. Men det er altså Oslo som er problemet. Vi har alle fordel av at kriminaliteten går ned.

LES OGSÅ: Volden mot politiet: Mann gjøv løs på politihunden (9) under pågripelse: – Den verste volden Djengis har blitt utsatt for

– Hvordan mener du politiet konkret bør bruke pengene for å bekjempe gjengkriminalitet?

– Det får bli opp til politiet å vurdere hva de gjør med pengene. Det er ingen i politiet som sier at de har for mye penger til å bekjempe gjengkriminalitet. Problemet er at de har for lite penger. Pengene kan for eksempel brukes til å ha bedre datautstyr, til å være mer ute i nærmiljøet og ha mer overvåkning, sier Tybring-Gjedde.

– Jeg tviler på at noen gir pengene tilbake og sier at de ikke har mulighet til å bruke dem.

Så mye penger vil Sp bruke

– Hvorfor har dere ikke bevilget mer enn de 60 millionene til gjengkriminalitet hvis dette er så viktig?

– Vi fikk gjennomslag for mange milliarder i budsjettet, og Frp har blant annet forsøkt å få gjennomslag for å senke en rekke avgifter og gi lettelser til industrien. De 60 millionene er øremerket til gjeng, og er et lite løft i tillegg til de generelle bevilgningene på 100 millioner, sier Frp-politikeren.

– Det skjer gjengkriminalitet stadig vekk. I Oslo skjer det nesten hver helg. Det betyr at politiet ikke er i stand til verken å avdekke eller etterforske i tilstrekkelig grad.

I sitt alternative budsjett har Senterpartiet foreslått:

  • 100 millioner til egen gjengsatsing
  • 30 millioner til politidistriktene som skal være øremerket til samarbeid med en nye gjengsatsing hos Kripos
  • 15 millioner til spesielle områder med utsatte ungdomsgrupper og for å jobbe forebyggende
  • 15 millioner til en ny ungdomsenhet i Kriminalomsorgen. I dag er det bare åtte plasser for domfelte mindreårige

– Siden 2014 har organisert kriminalitet blitt borte som mål. Det blir ikke prioritert. Det blir ikke prioritert og det er mange færre som jobber med det i politidistriktene enn tidligere. Vi mener at de som kan mest om dette, de som kan mye om gjengkriminelles nettverk mot utlandet, er Kripos. Vi må begynne der, og når de får større kapasitet kan de utføre flere aksjoner mot kriminelle i hele landet, sier Bøhler.

Gjeng og terror er trusler

– Hvor stort mener du gjengproblemet er i Oslo?

– Det er et omfattende og alvorlig problem i hovedstaden. I de siste årene har vi fått nye etableringer, som den forbudte MC-klubben Satudarah. De er etablert nord i Oslo og på Romerike. De er i konflikt med blant annet Young Guns som er blitt en viktigere og større trussel. Satadurah har internasjonale forgreininger og er en kraft vi må være veldig obs på, mener Bøhler.

– Det er også kommet nye ungdomskriminelle grupper som om få år kan bli tunge kriminelle gjenger. Vi har en situasjon i Oslo nå som er mer utfordrende enn tidligere og situasjonen i Oslo-området sprer seg til hele landet.

LES OGSÅ: Drapssiktet 15-åring hevder han handlet i selvforsvar

Bøhler peker også på at det i Sverige lenge ble tiet om den økende gjengkriminaliteten.

– Det som skjedde var at gjenger bygget seg opp i det stille, uten å være involvert i skyteepisoder eller lage unødvendig bråk på gaten. Young Guns på Romerike har fungert i alle år, men de har jobbet strukturert og på en smart måte. De har unngått åpne konflikter, skyteepisoder og knivstikkinger. Det er viktig for oss å forstå, det gjorde de ikke i Sverige. Plutselig er det for stort, og da er det for sent.

– Hvor stor trussel er gjengkriminalitet for Oslo?

– Det er to store trusler for Norge som nasjon, det ene er terror, det andre er organisert kriminalitet.